Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Kerk & geloof (109)
Boeken en tijdschriften alleen ter inzage

 

Weel, Gerard   Vereniging Oud Hoorn   (2017)  
Basistekst van Hoofdstuk 10: "Religie en Levensbeschouwing" uit de 2017 Oud Hoorn jubileumuitgave "Hoorn in de Twintigste Eeuw".Hoewel een ingekorte en sterk geredigeerde versie uiteindelijk in het boek is opgenomen, blijft het oorspronkelijke document volgens de redactie... lees verder >>
(G.2 - Weel - 1645)     Geschiedenis: Kerk & geloof
pdf Bekijk of download de PDF versie (1,022.49 KB - Opent in nieuw venster)
Evangelisch Lutherse Gemeente Hoorn   Evangelisch Lutherse Gemeente Hoorn   (2017)  
De Evangelisch-Lutherse Kerk aan het Ramen in Hoorn. Oprichting en en Voortgang van het Kerkje van 1769 t/m heden. En het behoud van het kerkje door geld werving door de stichting. Zie ook IDnr. 683 
(G.2 - ELGH - 1624)     Geschiedenis: Kerk & geloof
P. Polman   Uitgeverij Het Spectrum Utrecht   (1946)  
Godsdienst in de Gouden Eeuw. Batavia Sacra, Hoofdstukken Uit de Vaderlandse Kerkgeschiedenis door de jaren heen.
(G.2 - Polm - 1607)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Huib Leeuwenberg e.a.   Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, Zutphen   (2017)   (ISBN 9789-4624-91731)  
De Reformatie, Breuk in de Europese Geschiedenis en Cultuur. De strijd tussen het Lutheranisme en de Joden en het Katholicisme. Waaronder de vernietigende Beeldenstorm die over Nederland trok. Alsmede de Culturele gevolgen daarvan.
(G.2 - Leeu - 1578)     Geschiedenis: Kerk & geloof
J. G. Louter   Drukkerij St. Jacobs.Godshuis Haarlem   (1957)  
Haarlemse Bijdragen, Bouwstoffen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem.
(G.2 - Lout - 1577)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Jurjen Vis   Omnia Currunt   (1999)  
Het Vermaanlied van de Hollandse Hagepreker Jan Arentsz. (gezongen bij de hagepreken bij Hoorn en Enkhuizen in juli 1566)
(G.2 - Vis - 1541)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Piet Korse   Eigenbeheer Piet Korsse   (2016)  
Missiehuis Hoorn en de Westfriese Mill Hillers, geschiedenis van het Leven in het Missiehuis en zijn Geestelijke Bewoners en de Uitzendingen naar Vreemde Gebieden
(G.2 - Kors - 1493)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Arie de Groot   Stichting Oude Hollandse Kerken   (2011)  
Kerken Kostbaar Kwetsbaar Kansrijk, Nieuwe van Gebruik als Middel tot Behoud
(G.2 - SOHK - 1479)     Geschiedenis: Kerk & geloof
W.H. de Boer   Vereniging Oud Enkhuizen   (1988)  
Sint Gommer en Sint Pancras Betreft de Kerkgeschiedenis van Enkhuizen door Eeuwen heen
(G.2 - Boer - 1467)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Stichting Oude Hollandse Kerken   Leiden : Stichting Oude Hollandse Kerken   (2001)  
De restauratie van de Oude of Pelgrimsvaderskerk te Rotterdam-Delfshaven en het gebruik van het Batz-Witte-orgel
(G.2 - SOHK - 1419)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Stichting Oude Hollandse Kerken   Leiden : Stichting Oude Hollandse Kerken   (2001)  
De restauratie van de Oude of Pelgrimsvaderskerk te Rotterdam-Delfshaven en het gebruik van het Batz-Witte-orgel
(G.2 - SOHK - 1418)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Stichting Oude Hollandse Kerken   Leiden : Stichting Oude Hollandse Kerken   (1999)  
Overheidsbemoeienis met hervormde dorpskerken in de late achttiende eeuw en de restauratie van het grafmonument van Francois van Bredehoff in de Grote Kerk in Oosthuizen.
(G.2 - SOHK - 1417)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Stichting Oude Hollandse Kerken   Leiden : Stichting Oude Hollandse Kerken   (1997)  
In en rond kerken en kapellen in het zestiende-eeuwse Amsterdam.
(G.2 - SOHK - 1416)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Stichting Oude Hollandse Kerken   Leiden : Stichting Oude Hollandse Kerken   (1997)  
De cartons van de Goudse glazen
(G.2 - SOHK - 1415)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Stichting Oude Hollandse Kerken   Leiden : Stichting Oude Hollandse Kerken   (1997)  
De cartons van de Goudse glazen
(G.2 - SOHK - 1414)     Geschiedenis: Kerk & geloof
F.U. Ros   BijEEN, 's Hertogenbosch   (1990)  
Honderd jaar geschiedenis van de missionarissen van Mill Hill, met o.a. aandacht voor het St. Bonifacius Missiehuis in Hoorn
(G.2 - Ros - 1411)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Zeer korte rondleiding door de Oosterkerk te Hoorn.
(G.2 - Oost - 1402)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Hans Rijswijk   Hoorn, Stichting Oosterkerk   (2013)  
Geschiedenis van de Stichting Oosterkerk, die is opgericht in 1973.
(G.2 - Rijs - 1382)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Dr. J.A. de Kok   Assen, van Gorcum & Comp. N.V.   (1964)  
Geschiedenis van de overgang van het katholicisme naar de reformatie in Nederland van 1580 tot de negentiende eeuw.
(G.2 - Kok - 1381)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Handgeschreven werkje over de geschiedenis van kerken en kloosters in Hoorn, vaak overeenkomend met de Kroniek van Hoorn van Velius.
(G.2 - Kerk - 1333)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Redactie bibliotheek: Christ Stoffelen i.s.m. Erik de Jong
Werkgroep documentatie en archief