Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Kerk & geloof (115)
Boeken en tijdschriften alleen ter inzage

 

[red.] E de Jongh en Th. van Tijn   [S.l.] : Amsterdam Boek   (1979)   (ISBN 9027497168)  
Geschiedenis van de religie in Nederland in al haar verscheidenheid.
(G.2 - Jong - 00375)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Zwaag : Commissie Actie Behoud Lourdeskapel   (2003)  
Actie behoud Lourdeskapel Zwaag, met geschiedenis van de kapel en de Maria-verschijningen in Lourdes.
(G.2 - Hist - 00294)     Geschiedenis: Kerk & geloof
pdf Bekijk of download de PDF versie (25.83 MB - Opent in nieuw venster)
Abbing behandelt beknopt de geschiedenis van Hoorn van 1630 - eind 18de eeuw. Abbing sluit hiermee aan op de Velius Chronyck. Speciale aandacht voor de stichting, voltooiing en verfraaiing van de Groote Kerk tot aan de brand in 1838.
(G.2 - Abbi - 00324)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Abbing behandelt beknopt de geschiedenis van Hoorn van 1630 - eind 18de eeuw. Abbing sluit hiermee aan op de Velius Chronyck. Speciale aandacht voor de stichting, voltooiing en verfraaiing van de Groote Kerk tot aan de brand in 1838.
(G.2 - Abbi - 00672)     Geschiedenis: Kerk & geloof
C.A. Abbing ; bewerkt en uitgegeven door Willem Vingerhoed   Hoorn : [Willem en Hanny Vingerhoed]   (1978)  
Abbing behandelt beknopt de geschiedenis van Hoorn van 1630 tot het einde van de 18de eeuw. Abbing sluit hiermee aan op de Velius Chronyck. Speciale aandacht voor de stichting, voltooiing en verfraaiing van de Groote Kerk tot aan de brand in 1838.
(G.2 - Abbi - 00671)     Geschiedenis: Kerk & geloof
[door last Van de Hoog Mog: Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden en volgens het besluy   [S.l.] : Johannes Enschede en Zonen   (1821)  
Bijbel uit de Grote Kerk van Hoorn
(G.2 - Bibl - 00286)     Geschiedenis: Kerk & geloof
C.J.C. Broer en M.W.J. de Bruijn   Utrecht : [auteur]   (2005)   (ISBN 9080577235)  
Bonifatius en de kerk van Nederland. De verborgen geschiedenis van het Utrechtse Domplein en de oudste kerken aldaar, aan de hand van het leven van Bonifatius.
(G.2 - Broe - 00907)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Dr. H.M. Brokken   Den Haag : De Bataafse Leeuw   (1985)   (ISBN 9067070815)  
Broeders sluit U aan : aspecten van verzuiling in zeven Hollandse gemeenten. Deze bundel geeft een goed inzicht in de gevolgen van de verzuiling op lokaal niveau. Wat betekende de verzuiling i het dagelijks leven voor de plaatselijke verhoudingen en de geloofsgemeenschappen en bevolkingsgroepen. Hfdst. 7 De papieren kapelaan. Katholiek Hoorn (1905-1911) / J.J.M. Leenders.
(G.2 - Brok - 00445)     Geschiedenis: Kerk & geloof
P. Wiersma [.... et al]   [S.l.] : Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond   (1981)  
Magazine met een artikel over de geschiedenis en de bouw van de Grote Kerk van Hoorn.
(G.2 - Wier - 00134)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Stichting Oude Hollandse Kerken   Leiden : Stichting Oude Hollandse Kerken   (1997)  
De cartons van de Goudse glazen
(G.2 - SOHK - 01414)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Stichting Oude Hollandse Kerken   Leiden : Stichting Oude Hollandse Kerken   (1997)  
De cartons van de Goudse glazen
(G.2 - SOHK - 01415)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Justin E.A. Kroesen   Leiden : Stichting Oude Hollandse Kerken   (2005)   (ISBN 0166-3445 (ISSN))  
Middeleeuwse koorafscheidingen in Holland.
(G.2 - SOHK - 01013)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Willem Haakma Wagenaar   Leiden : Stichting Oude Hollandse Kerken   (2006)   (ISBN 0166-3445 (ISSN))  
De Laurenskerk in Alkmaar, bouwgeschiedenis, gewelfschilderingen.
(G.2 - SOHK - 01014)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Clara Bruins   Leiden : Stichting Oude Hollandse Kerken   (2007)   (ISBN 0166-3445 (ISSN))  
De geboorte van Christus verbeeld in Hollandse kerken.
(G.2 - SOHK - 01016)     Geschiedenis: Kerk & geloof
[redactie] dr. P.C.J. van Dael et al   Leiden : Stichting Oude Hollandse Kerken   (2006)   (ISBN 0166-3445 (ISSN))  
Geschiedenis van de Evangelische Lutherse kerk in Hoorn.
(G.2 - SOHK - 00880)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Jan van der Hoeve en Arie de Groot   Leiden : Stichting Oude Hollandse Kerken   (2008)   (ISBN 0166-3445 (ISSN))  
De kerk te Beets, geschiedenis van bouw en inrichting.
(G.2 - SOHK - 01017)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Anke Jansen-Galjaard, Brigitte Linskens en Gerard Verloop   Leiden : Stichting Oude Hollandse Kerken   (2010)   (ISBN 0166-3445 (ISSN))  
Compilatie van drie artikelen:De grafzerken in de kerk van Jisp.Marc de Groot een ambachtelijk steenhouwer.Het orgel van Haringhuizen: een nieuw orgel voor de SOKH.
(G.2 - SOHK - 01020)     Geschiedenis: Kerk & geloof
G.J. Vaandrager   Leiden : Stichting Oude Hollandse Kerken   (2007)   (ISBN 0166-3445 (ISSN))  
Glasraamschenkingen van de stad Gouda aan Hollandse kerken in de eerste eeuw van de Republiek. Met o.a. overzicht van de verspreiding van de glazen geschonken door de stad Hoorn.
(G.2 - SOHK - 01015)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Arie de Groot en Brigitte Linskens   Leiden : Stichting Oude Hollandse Kerken   (2008)   (ISBN 0166-3445 (ISSN))  
Hollandse kerken bedreigd, nieuwe vormen van gebruik als middel tot behoud.
(G.2 - SOHK - 01018)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Peter van Dael en Laurens Vis   Leiden : Stichting Oude Hollandse Kerken   (2009)   (ISBN 0166-3445 (ISSN))  
De St-Jacobus de Meerdere of Parkstraatkerk in Den Haag en de Doopsgezinde kerk te Den Haag.
(G.2 - SOHK - 01019)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Redactie bibliotheek: Christ Stoffelen
Werkgroep documentatie en archief