Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Onderwijs, scholen (31)
Boeken en tijdschriften alleen ter inzage

 

G. Bouter, Jan D. Rempt, E.J. Prins [... et al]   Hoorn : Westfries Lyceum   (1968)  
Uitgave ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Westfriese Lyceum/HBS
(G.3 - Bout - 00233)     Geschiedenis: Onderwijs
H.F. Kernkamp, J. Vermande, J. Koster [ ... et al]   Hoorn : Stichting WFL Hoorn   (1993)  
Uitgave ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan RHBS, RSG, OSG Westfriesland (1993)
(G.3 - Kern - 00234)     Geschiedenis: Onderwijs
Toon Gerritsen   Hoorn : Stichting Muziekschool Gerard Boedijn   (1992)  
40 jaar muziekonderwijs in Hoorn : 1952 - 1992. Geschiedenis van het muziekonderwijs in Hoorn en dan met name over de Muziekschool Gerard Boedijn.Extra een inlegvel van het concertprogramma 40 jaar muziek onderwijs van 19 juni 1992 in de Oosterkerk in Hoorn
(G.3 - Gerr - 00244)     Geschiedenis: Onderwijs
[redactie] Monique Spel en Willem Steeman   Hoorn : Indrukmakers   (2008)  
Jubileumuitgave over verleden, heden en toekomst van de Mariaschool in Hoorn
(G.3 - Spel - 00920)     Geschiedenis: Onderwijs
Hans Bottemanne   Hoorn : Aloysius M.A.V.O. Hoorn   (1985)  
Uitgave naar aanleiding van het opheffen van de zelfstandige Aloysius Mavo.
(G.3 - Bott - 00237)     Geschiedenis: Onderwijs
Hoofdbestuur Nederlandsch Onderwijzers Genootschap   [S.l. : s.n.]   (1925)  
Met o.a. een felle aanval op het bijzonder onderwijs.Dossier Openbare School Wisselstraat Hoorn.
(G.3 - Open - 00231)     Geschiedenis: Onderwijs
H. Rijswijk (samenst.) ; [medew. Margreet van Hoorn ... et al]   Hoorn : [S.n.]   (1984)  
Geschiedenis van de school die honderd jaar lang aan de Muntstraat heeft gestaan.
(G.3 - Scho - 00240)     Geschiedenis: Onderwijs
Andre Nuyens   Meco Uitgeverij Zwaag   (2014)   (ISBN 978-90-821905-0-2)  
Dirck-Jan Coenszoon op zoek naar de Woordenschat. Het boek is een initiatief van Stichting Lezen & Schrijven, met als doel het voorkomen en verminderen van Laaggeletterdheid.Met als aanbeveling het voorlezen en laten lezen in de school.
(G.3 - Nuye - 01715)     Geschiedenis: Onderwijs
J.M. Balsturig   Nico v.d. Pol   (1987)  
Elke dag is niet de ander soms moet ge op uw tanden bijten..Bundeling van teksten uit het personeelsblad Werenfridus te Hoorn onder pseudoniem van Bas Baltus
(G.3 - Bals - 00058)     Geschiedenis: Onderwijs
Margot Haakman, Ben Odijk en Klaas Molenaar   [S.l.] : [S.n.]   (1984)  
Gedenkboek en programmaoverzicht 25-jarig jubileum van de K.T.S. 'St. Jozef' te Hoorn
(G.3 - Haak - 00912)     Geschiedenis: Onderwijs
W. Brinck en H.O.J. De Ruyter de Wildt   Hoorn : Rijks H.B.S.   (1938)  
Uitgave ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de Rijks Hoogere School (1938). Het Gedenkboek bevat tevens namenregisters van (oud-)onderwijzers en (oud-)leerlingen.
(G.3 - Brin - 00232)     Geschiedenis: Onderwijs
Wim Klaassen   Drunen : Wim Klaassen   (2001)   (ISBN 9090142053)  
Drie A-jaren Mulo St. Aloysius te Hoorn, 1948 - 1951
(G.3 - Klaa - 00238)     Geschiedenis: Onderwijs
Arnoud Lansdaal   Zwaag : Ooievaarsnest   (2006)   (ISBN 10: 9081078518 / 13: 978908107)  
Het openbaar onderwijs in Zwaag vanaf 1870 tot heden. Bij de gelegenheid van het 40 jarig bestaan van het huidige schoolgebouw.
(G.3 - Lans - 00735)     Geschiedenis: Onderwijs
Gilde van Hoornse priesterstudenten in de periode 1936-1943. Doel van dit gilde was te zorgen dat priesterstudenten ook tijdens hun vakantie in Hoorn in de juiste sfeer konden verblijven.
(G.3 - Illu - 01332)     Geschiedenis: Onderwijs
Redactie: C. Tensen, Th. Oord   Hoorn : Technische School Hoorn   (1987)  
Werkje over de Technische School Hoorn, die in 1987 75 jaar bestond.
(G.3 - Jubi - 00788)     Geschiedenis: Onderwijs
Jan A. Wit   Amsterdam, Van Munsster's Uitgeverij   (1945)  
Verhalen van Jan Albert Wit over zijn tijd op de HBS te Hoorn, met veel aanpak voor de gymlessen aldaar.
(G.3 - Wit - 01324)     Geschiedenis: Onderwijs
Hoorn : [S.n.]   (1983)  
50 jaar Mariaschool aan de Eikstraat, Hoorn
(G.3 - Mari - 00236)     Geschiedenis: Onderwijs
M. Haas   N.V. Drukkerij West-Friesland - Hoorn en Nederl. Montessori Vereeniging   (1922 , 1918)  
Populaire inleiding bij het tot stand doen komen van een voorbereidende school op Montessori grondslag te Hoorn
(G.3 - Haas - 00241)     Geschiedenis: Onderwijs
Hoorn : R.M.T.S. [S.n.]   (1988)  
75-Jarig bestaan van deze school in Hoorn
(G.3 - Rijk - 00243)     Geschiedenis: Onderwijs
[S.l.]   (1963)  
Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Rijks Middelbare Tuinbouwschool te Hoorn
(G.3 - RMTS - 01331)     Geschiedenis: Onderwijs
Redactie bibliotheek: Christ Stoffelen
Werkgroep documentatie en archief