Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Land & water (100)
Boeken en tijdschriften alleen ter inzage

 

H.S. Danner   Hoogheemraadschap v.d. Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland   (1994)   (ISBN 90-71123-28-6)  
... die Water keert, 800 jaar regionale dijkzorg in Hollands Noorderkwartier.Water en Dijkenbeheer in Noord Holland met betrekking tot onderhoud en beveiliging van de polders.Bij behorend boekje met Kaartbijlagen. Zie ook:ID 488 en 1504
(G.4 - HHUS - 01693)     Geschiedenis: Land & water
Eindredactie: H.M. Brokken ... [et al]   's-Gravenhage : Stichting Hollands Historische Reeks   (1990)  
Gedenkboek bij het 150-jarige bestaan van de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland.
(G.4 - Brok - 00399)     Geschiedenis: Land & water
Berdie Olthof en anderen   Haarlem : Provincie Noord-Holland   (2008)  
Beeldkwaliteitsplan Westfriese Omringdijk. Beschrijving van de basiskwaliteiten van de Westfriese omringdijk in relatie met zijn omgeving. Visie hoe om te gaan met ontwikkelingen op en rond de dijk.
(G.4 - Olth - 00885)     Geschiedenis: Land & water
[fotograaf ]Bert Verhoeff, [teksten] Rolf Bos   Utrecht : IF Ipso Facto   (2007)   (ISBN 13 987-90-77386-04-01)  
Boek met veel foto's van mensen en activiteiten op en rond het IJsselmeer.
(G.4 - Verh - 00938)     Geschiedenis: Land & water
Guus J. Borger   Stichting Uitgeverij Noord-Holland, Wormerveer   (1994)   (ISBN 90-71123-27-8)  
Binnenwaeters gewelt, 450 jaar Boezembeheer in Hollands Noorderkwartier. Gebeurtenissen en Inzicht in het functioneren van het Hoogheemraadschap en bestrijding van wateroverlast. Zie ook:ID, 488 en 1693
(G.4 - HHUS - 01504)     Geschiedenis: Land & water
Willem Messchaert   Dekave druk   (1948)  
Blauw Basalt & Stalen Spieren. Herinneringen van Dijkwerkers aan de Hondsbossche (zeewering)   1920-1945
(G.4 - Mess - 01738)     Geschiedenis: Land & water
M.F. Visser   N.V. Drukkerij v.h. Trapman & Co. Schagen   (1923)  
Critische Beschouwingen naar aanleiding van het Rapport over de Kanalisatie van Westfriesland.Kanalisering van waterwegen en zijn verbindingen en ontsluiting en ontwikkeling van poldergebieden
(G.4 - KAN - 01704)     Geschiedenis: Land & water
Ir. V.J.P. de Blocq van Kuffeler   's-Gravenhage ; Dienst van de Zuiderzeewerken   (1939)  
De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee. Verslag van de bouw van de Afsluitdijk en het inpolderen van de Flevopolder. Zie ook ID nr. 1729
(G.4 - Zuid - 00051)     Geschiedenis: Land & water
Zuid   's-Gravenhage ; Dienst van de Zuiderzeewerken   (1934)  
De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee. Exemplaar bestaat uit meerdere Delen.Deel 1, Plan van 1925 inzake de Afsluiting en Drooglegging van de Zuiderzee 1 Juni 1929Deel 1e vervolg, Situatie werken en Verkaveling Wieringermeer 1 Mei 1930Deel III, Situatie... lees verder >>
(G.4 - Zuid - 01729)     Geschiedenis: Land & water
J.H. Mastenbroek   Uitgeverij Waanders, Zwolle   (2007)  
De Dijk. Zuiderzeewerken het ontstaan van de Afsluitdijk en en de werkzaamheden aan dijken en Polderdijken
(G.4 - Mast - 01610)     Geschiedenis: Land & water
Frans Buissink, Diederik Aten   Den Haag, OBT bv   (2012)   (ISBN [s.n.])  
De Dijk / Rots in de branding? Geschiedenis van de Hondsbossche Zeewering en de daarachter gelegen Harger- en Pettemerpolder, beginnende met de Sint Elizabethsvloed van 1421. Behandeld worden ook de vele vogelsoorten die in het gebied leven en het wrak van de Prince George dat hier voor de kust ligt.
(G.4 - Buis - 01111)     Geschiedenis: Land & water
Max Dendermonde & Ir. H.A.M.C. Dibbits   Amsterdam : De Bezige Bij   (1956)  
Geschiedenis van de strijd van de Hollander met het water
(G.4 - Dend - 00403)     Geschiedenis: Land & water
Herman Lambooij   Vrienden van de Hondsbossche Kring voor NH-waterstaatsgeschiedenis   (2013)   (ISBN ISNN 1572-3135)  
De Helderse Zeewering sinds 1750. Dijkgeschiedenis  tussen 1795 en 1916 en in de 20e eeuw.Het betreft de Watersnood in 1916, Zuiderzeewerken De zeewering in oorlogstijd en wederopbouw.En de consequenties van de Deltawet
(G.4 - Lamb - 01654)     Geschiedenis: Land & water
Ton de Joode en Peter Bernard.   M&P bv, Weert   (1989)   (ISBN 9065903240)  
De mens en het water. Bruggen, sluizen en kanalen in Nederland en België. Aanleg Waterwegen, Bruggen, sluizen en kanalen en het Vervoer in Nederland en Belgie
(G.4 - Jood - 00079)     Geschiedenis: Land & water
G. Cristopher Davies   Amsterdam : Scepter   (2001)   (ISBN 9072653157)  
Reisverslag van de tocht die het stoomschip Atalanta maakte in de tijd dat het IJsselmeer nog de Zuiderzee was en Urk nog een eiland.
(G.4 - Davi - 01060)     Geschiedenis: Land & water
Dick Stroet et al.   Waterschap Westfriesland   (1998)  
Personeelsblad waterschap Westfriesland
(G.4 - Stro - 00936)     Geschiedenis: Land & water
[S.l.] : Vereniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels te Amsterdam   (1953)  
Watersnoodramp 1953
(G.4 - Ramp - 00402)     Geschiedenis: Land & water
Jan Beenakker   Uitgeverij Canaletto te Alphen aan de Rijn   (1991)  
Historische Plattegronden van Nederlandse Steden Deel 5 Steden Hollands Noorderkwartier waaronder Hoorn Cartografie Boek staat bij de grote boeken die niet in de kast geplaatst kunnen worden.
(G.4 - Been - 00307)     Geschiedenis: Land & water
Historisch onderzoek dat met het verdwijnen van het veen in West-Friesland in verband staat.
(G.4 - Borg - 00684)     Geschiedenis: Land & water
Jan de Roos   Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier   (2011)   (ISBN [s.n.])  
Uitgave over een 'vergeten' watersnoodramp in het jaar 1960 in Tuindorp, Oostzaan.
(G.4 - Roos - 01156)     Geschiedenis: Land & water
Redactie bibliotheek: Christ Stoffelen
Werkgroep documentatie en archief