Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Land & water (85)
Boeken en tijdschriften alleen ter inzage

 

Herman Lambooij   Vrienden van de Hondsbossche Kring voor NH-waterstaatsgeschiedenis   (2013)   (ISBN ISNN 1572-3135)  
De Helderse Zeewering sinds 1750. Dijkgeschiedenis  tussen 1795 en 1916 en in de 20e eeuw.Het betreft de Watersnood in 1916, Zuiderzeewerken De zeewering in oorlogstijd en wederopbouw.En de consequenties van de Deltawet
(G.4 - Lamb - 1654)     Geschiedenis: Land & water
Ingeborg Wind   Uitgeverij Terra Arnhem   (2008)   (ISBN 978-90-5897-829-5)  
Het Vergeten Leven rond de Zuiderzee. Vissen en Visvangst Vissers en Vissersvrouwen. Het leven aan boord van de vissersvloot. Het leven aan de wal vanEdam tot Enkhuizen en van Hoorn tot Spakenburg met al zijn oude Beroepenvan Scharenslijper tot de bouw van de Afsluitdijk.
(G.4 - Wind - 1640)     Geschiedenis: Land & water
H.Schoorl   Uitgeverij Wolters - Noordhoff te Groningen   (1973)  
Zeshonderd Jaar Water en Land. Studie Over het waterbeheer, Dijken en kanaliseren van gebieden en het ontstaan van het Waddengebied. En bijdragen van de Historische Geo- en Hydrografie van de Kop van Noord-Holland in de periode van 1150 - 1750
(G.4 - Scho - 1626)     Geschiedenis: Land & water
C.J.K. van Aalst   Drukkerij Firma Ruijgrok & co Haarlem   (1921)  
Verslag van de Commissie van Gedeputeerde Staten over de Ontwikkeling en Verbetering van Waterwegen en Kanalisatie van Westfriesland. Betreft het Water- en Wegenbeheer, door Rijkswaterstaat. Verslag hoort bij Rapport ID 1614 
(G.4 - Aals - 1615)     Geschiedenis: Land & water
C.J.K. van Aalst   N.V. Drukkerij v.h. Trapman & Co. Schagen   (1922)  
Rapport over de Kanalisatie van Westfriesland. Betreft het Waterbeheer en Kanalisering van Westfriesland en Wegen ontwikkeling en beheer, door Rijkswaterstaat. Rapport hoort bij Verslag ID 1615
(G.4 - Aals - 1614)     Geschiedenis: Land & water
Jan Jansz. Dou   Uitgeversmaatschappij Canaletto Alphenaan den Rijn   (1980)  
Kaartboek Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland 1745.Kaarten van polders en het waterbeheer in Kennemerland en West-Friesland
(G.4 - Dou - 1612)     Geschiedenis: Land & water
J.H. Mastenbroek   Uitgeverij Waanders, Zwolle   (2007)  
De Dijk. Zuiderzeewerken het ontstaan van de Afsluitdijk en en de werkzaamheden aan dijken en Polderdijken
(G.4 - Mast - 1610)     Geschiedenis: Land & water
Henk Nieuwenkamp   Uitgeversmaatschappij Agon Elsevier   (1978)   (ISBN 90 10 02127 0)  
Nederland Leven met het Water. Historie en Ontwikkeling van Nederland en het water door de jaren heen. Het betreft de VOC tijd tot de hedendaagse scheepvaart. Alsmede de Economische ontwikkelingen. 
(G.4 - Nieu - 1603)     Geschiedenis: Land & water
F.W.J. Straakenbroek e.a.   Meijer Pers n.v. Wormerveer   (1967)  
Een halve Eeuw PEN 1917 - 1967. 50 jaar Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Noord -Holland (PEN)
(G.4 - Stra - 1589)     Geschiedenis: Land & water
J.J. Dekker   Grontmij Noord-Holland Alkmaar   (1997)  
Landschapsplan Westfriesland, Ontwikkeling van West-Friesland Gebieden, Recreatie en Planologie
(G.4 - Dekk - 1523)     Geschiedenis: Land & water
Guus J. Borger   Stichting Uitgeverij Noord-Holland, Wormerveer   (1994)   (ISBN 90-71123-27-8)  
Binnenwaeters gewelt, 450 jaar Boezembeheer in Hollands Noorderkwartier. Gebeurtenissen en Inzicht in het functioneren van het Hoogheemraadschap en bestrijding van wateroverlast.
(G.4 - Borg - 1504)     Geschiedenis: Land & water
dr. J.I.S. Zonneveld   Bohn Stafleu Van Lochem uitgeverij   (1991)   (ISBN 90 313 1290 8)  
Levend Land, De Geografie van het Nederlandse Landschap. De beschrijving van Flora en Fauna en de verscheidenheid daarvan, en de wijziging van de Leefomgeving
(G.4 - Zonn - 1497)     Geschiedenis: Land & water
Ben de Vries   Zuid-Hollandsche Uitgevers Maatschappij - Den Haag   (1990)   (ISBN 90-70482-87-8)  
Pleinen van Nederland, Analyse van het Nederlandse Stadsplein Type (1675 tot heden)
(G.4 - Vrie - 1473)     Geschiedenis: Land & water
J. Buisman   Franeker : Van Wijnen   (2006)   (ISBN 59051941366)  
Het weer in de Lage Landen tussen 1751-1800, een periode waarin onder andere negen ernstige watersnoden plaatsvonden.
(G.4 - Buis - 1439)     Geschiedenis: Land & water
Leontine van de Stadt   Zutphen, Walburg Pers   (2013)   (ISBN 905730953X)  
Geschiedenis van de zeven belangrijkste overstromingen uit de Nederlandse geschiedenis, van de Allerheiligenvloed van 1170 tot een denkbeeldige ergst denkbare overstroming. Zie verder de gelijknamige televisieserie
(G.4 - Stad - 1386)     Geschiedenis: Land & water
Eric Leijenaar   Amsterdam, Omega Boek   (1991)   (ISBN 906057754)  
De Zuiderzee en de stadjes aan de oever ervan van de IJstijd tot het heden.
(G.4 - Leij - 1335)     Geschiedenis: Land & water
Jef Last   Amsterdam, ARBO   (1942)  
Het verhaal van Jan Adriaensz Leeghwater en zijn werk, levendig verteld.
(G.4 - Last - 1325)     Geschiedenis: Land & water
Zef Hemel   NAi Uitgevers   (1999)   (ISBN 9072469712)  
Werk over de inpoldering van het IJsselmeer: de Flevopolder en de plannen voor het inpolderen van het Markermeer.
(G.4 - Heme - 1259)     Geschiedenis: Land & water
Jan de Roos   Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier   (2011)   (ISBN [s.n.])  
Uitgave over een 'vergeten' watersnoodramp in het jaar 1960 in Tuindorp, Oostzaan.
(G.4 - Roos - 1156)     Geschiedenis: Land & water
Grolsche Bierbrouwerij   Amsterdam, van Lindonk   (1971)  
Geschiedenis van de cartografie
(G.4 - Grol - 1134)     Geschiedenis: Land & water
Redactie bibliotheek: Christ Stoffelen i.s.m. Erik de Jong
Werkgroep documentatie en archief