Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Oorlogen (60)
Boeken en tijdschriften alleen ter inzage

 

Dekker, C.J.   Majoor Ir. J.C. Dekker, voormalig Militair Commissaris district Hoorn   (1945)  
Overzicht van alle in het voormalige district Hoorn geïnstalleerde adviescommissies, met vermelding van naam en adressen van de daarin zitting hebbende leden.
(G.5 - - 01778)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
pdf Bekijk of download de PDF versie (31.37 MB - Opent in nieuw venster)
G. Hogesteeger en R.A. Korving   Den Haag : Stichting het Nederlandse PTT Museum   (1990)   (ISBN 9070324403X)  
Behandeling van de illegale telefoonverbindingen in Nederland inclusief het illegale telefoonnetwerk voor Hoorn en omgeving. Met centraal in dit netwerk de handcentrale 'Post Poddi'. Een groot gedeelte van de over dit netwerk doorgegeven informatie had betrekking op de zogenaamde droppings.
(G.5 - Hoge - 01064)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Evert Werkman   Amsterdam, De Bezige Bij   (1980)   (ISBN 9023452704)  
Dat Kan ons niet Gebeuren...; Het dagelijks leven in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog, rijkelijk geïllustreerd.
(G.5 - Werk - 01383)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Jan Parmentier & Ruurdje Laarhoven   Zutphen : Walburg Pers   (2002)   (ISBN 9057301946)  
Zin voor avontuur en een ongelukkige liefde. Dat zijn de drijfveren van de Vlaming Carolus Van der Haeghe om zijn heil te zoeken in Oost-Indië.
(G.5 - Parm - 00440)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Dr. L. de Jong   Querido Uitgeverij B.V.   (1985)   (ISBN 90 214 6898 0)  
De Bezetting, een Weergave van Tekst en Beeldmateriaal van de Uitzendingen van de Nederlandse Televisie Stichting (NTS) over het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1940 - 1945 door Dr. L. de Jong
(G.5 - Jong - 01492)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
JH Kernkamp   Utrecht, Kemink en Zoon   (1931)   (ISBN [s.n.])  
Handelaars uit het rebellerende Nederland bleven handel drijven met de Spanjaarden. Daarover gaat dit eerste deel van een proefschrift.
(G.5 - Kern - 01239)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Redactie: Jan Zuurbier, Henk Brandsma, Ben Wagenaar   Castricum : Stichting Herdenking 1799   (1999)   (ISBN 909011823)  
De Engels-Russische invasie van 1799 heeft bijgedragen tot de grote politieke wijziging in Europa die in die periode plaats vond.
(G.5 - Lang - 00761)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Anne de Vries   Kampen : J.H. Kok N.V.  
Roman over het leven van de verzetsheld Johannes Post in Westfriesland tijdens W.O.II
(G.5 - Vrie - 00378)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
voorwoord J.G.M. Wastenecker   Den Helder : N.V. Drukkerij v/h C. de Boer Jr.   (1947)  
Verzet e.a. activiteiten tijdens einde W.O.II door de B.S.-ers van Gewest 11
(G.5 - Mann - 00456)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Jan Baalbergen   Amsterdam, Meulenhoff Educatief   (1995)   (ISBN 9028065059)  
De Nederlandse Opstand 1555-1588. Studiegids voor HAVO en VWO.
(G.5 - Baal - 01225)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
P.A.M. Geurts   Utrecht, HES Publishers   (1978)   (ISBN 9061940524)  
Werk over pamfletten die werden verspreid tijdens de Nederlandse Opstand tegen de Spanjaarden.
(G.5 - Geur - 01252)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Friedrich Schiller   Amsterdam : Boom   (2005)  
Monumentaal werk over de Nederlandse opstand tegen de Spanjaarden, de aanloop naar de Tachtigjarige Oorlog.
(G.5 - Schi - 00894)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
W.P. Kops   (Begin twintigste eeu)  
Artikel patriottentijd.Overdruk uit historisch tijdschrift begin twintigste eeuw.
(G.5 - Kops - 01536)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
pdf Bekijk of download de PDF versie (8.65 MB - Opent in nieuw venster)
L. Appel   Monnickendam : Vereniging Oud-Monnickendam   (1973)   (ISBN 9060110625)  
In de periode 1571-1573 speelden de gebeurtenissen op en rond de Zuiderzee een belangrijke rol in de Tachtigjarige Oorlog.
(G.5 - Appe - 00505)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
E.S. Witkamp   Gebroeders Vermande, Hoorn - Snelpersdruk van P. Groenendijk.   (1873)  
De slag op de Zuiderzee 11-12 october 1573.Naast de roemrijke verdediging van Alkmaar staat in 's lands historie opgeteekend de luisterrijke overwinning der Noord-Hollanders op de Zuiderzee, 4 dagen na het ontzet dier stad. Waar ook Spanje zegevierde, de Zeeuwen hadden het... lees verder >>
(G.5 - Witk - 01526)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
pdf Bekijk of download de PDF versie (1.30 MB - Opent in nieuw venster)
Charl Lavell   Schagen / Hengelo Ov. : [s.n.]   (1986)   (ISBN 9090014160)  
De slag op de Zuiderzee in geschiedschrijving en staatsgezinde poezie tot 1648
(G.5 - Lave - 00506)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
J.W. Koopmans   Den Haag, Stichting Hollandse Historische Reeks   (1990)   (ISBN 0-72627040)  
Beschrijving en vergelijking van het functioneren van de Hollandse Staten voor en na het uitbreken van de Opstand.
(G.5 - Koop - 01251)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Dr. J. Presser.   Amsterdam/Brussel : Elsevier   (1948)  
De Tachtigjarige Oorlog in de Nederlanden.
(G.5 - Pres - 00396)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
S. Groenveld & H.L.Ph. Leeuwenberg   Zutphen, Walburg Pers   (2008)   (ISBN 9789057305375)  
Uitgebreid standaardwerk over de Tachtigjarige Oorlog in de Nederlanden.
(G.5 - Groe - 01244)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Yolanda Rodriguez Perez   Uitgeverij Vantilt   (2003)   (ISBN 9076597910)  
Historische en literaire werken bieden een schat aan informatie over de Spaanse visie op de ook - ook voor hen zo belangrijke - strijd in de Nederlanden ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog.
(G.5 - Rodr - 01243)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Redactie bibliotheek: Christ Stoffelen
Werkgroep documentatie en archief