Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Oorlogen (55)
Boeken en tijdschriften alleen ter inzage

 

Dr. L. de Jong   Staatsdrukkerij 's-Gravenhage   (1969)  
Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Oorlogsdocumentatie van de opkomst van Hitlersrijk tot de beindiging van de Oorlog tot de oorlogsmisdaden onderzoeken. Alsmede de Wederopbouw van Nederland na de oorlogUitgave van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.De uitgave betreft 26 delen waaronder dubbele nummering bv 11-a en 11-b
(G.5 - Jong - 1648)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Anne Doedens en Jan Houter   Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, Zutphen   (2018)   (ISBN 97 8946 24928 68)  
De Watergeuzen, een Vergeten Geschiedenis , 1568 - 1575. Betreft het begin van de 80 jarige Oorlog.Zeeslagen voor de NoordHollandse kusten en Binnenwateren.
(G.5 - Doed - 1627)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Petra Dreisk√§mper   Uitgeverij Verloren Hilversum   (1998)   (ISBN 90-6550-443-5)  
Redeloos, Radeloos, Reddeloos. Verloren Verleden. De Geschiedenis van het Rampjaar 1672.Reeks van gebeurtenissen de Oorlogen met Engeland, Frankrijk, benoeming van Willem III tot Stadhouder en het vermoorden van de gebroeders de Witt.
(G.5 - Drei - 1597)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Piet Korse   Stichting Historisch Zwaag   (2017)   (ISBN 978-90-827801-0-9)  
Oorlog in Zwaag. Het verhaal van 186 zwagers in de periode 1940 - 1945.Verhalen over het verzet en de omgekomen mensen en de onderduikers in Zwaag.
(G.5 - Kors - 1596)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Gonnie Koek   Gonnie Koek   (2012)  
Hoorn en Monnickendam, De Herinnering van de Slag op de Zuiderzee (1573-1800)Zie ook ID 1516
(G.5 - Koek - 1517)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Gonnie Koek   Gonnie Koek   (2012)  
Helden in de Maak, De ontwikkeling van de Herinnering van de Helden van de Slag op de Zuiderzee 1573 tot aan de 19e EeuwZie ook ID 1517
(G.5 - Koek - 1516)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Dr. L. de Jong   Querido Uitgeverij B.V.   (1985)   (ISBN 90 214 6898 0)  
De Bezetting, een Weergave van Tekst en Beeldmateriaal van de Uitzendingen van de Nederlandse Televisie Stichting (NTS) over het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1940 - 1945 door Dr. L. de Jong
(G.5 - Jong - 1492)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Anne Doedens en Liek Mulder   Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, Zutphen   (ISBN 9789462491052)  
Engels Nederlandse Oorlogen 1652 - 1674, Door een Zee van Bloed in de Gouden Eeuw. Zeeslagen, de tocht naar Chatham en de oprichting van het Korpsmariniers onder Michiel de Ruyter.
(G.5 - Doed - 1489)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Janneke te Hoven & Ruud Spruit   Midwoud, Uitgeverij Peter Sasburg   (2009)  
Onderduik in West-Friesland - Herinneringen van Joodse Kinderen en hun Redders. Persoonlijke verhalen van mensen die als kind zijn ondergedoken in West-Friesland.
(G.5 - Hove - 1426)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Dr H.P.H. Jansen   Uitgeversmaatschappij C.A.J. van Dishoeck Bussum   (1966)  
Hoekse en Kabeljauwse Twisten. Partijtwisten tussen Hoeken en Kabeljauwen in de late middeleeuwen
(G.5 - Jans - 1425)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Koen van Eijk & Willemien Schenkeveld   HDC Media   (2010)  
Verhalen van gewone mensen over gebeurtenissen tijdens WOII.
(G.5 - Eijk - 1400)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Evert Werkman   Amsterdam, De Bezige Bij   (1980)   (ISBN 9023452704)  
Het dagelijks leven in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog, rijkelijk geïllustreerd.
(G.5 - Werk - 1383)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Th.W. Polet, A.A. de Reus-Vredenburg & J.J. Kaldenbach   Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Hollands Noorderkwartier   (1990)  
De opstand van de Belgen van 1830 en de rol van de Nederlandse schutters hierbij. Op p. 153-159 aandacht voor de Hoornse schutters.
(G.5 - Pole - 1378)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
P.A.M. Geurts   Utrecht, HES Publishers   (1978)   (ISBN 9061940524)  
Werk over pamfletten die werden verspreid tijdens de Nederlandse Opstand tegen de Spanjaarden.
(G.5 - Geur - 1252)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
J.W. Koopmans   Den Haag, Stichting Hollandse Historische Reeks   (1990)   (ISBN 0-72627040)  
Beschrijving en vergelijking van het functioneren van de Hollandse Staten voor en na het uitbreken van de Opstand.
(G.5 - Koop - 1251)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
S. Groenveld & H.L.Ph. Leeuwenberg   Zutphen, Walburg Pers   (2008)   (ISBN 9789057305375)  
Uitgebreid standaardwerk over de Tachtigjarige Oorlog in de Nederlanden.
(G.5 - Groe - 1244)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Yolanda Rodriguez Perez   Uitgeverij Vantilt   (2003)   (ISBN 9076597910)  
Historische en literaire werken bieden een schat aan informatie over de Spaanse visie op de ook - ook voor hen zo belangrijke - strijd in de Nederlanden ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog.
(G.5 - Rodr - 1243)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Diverse auteurs   Gent   (1976)   (ISBN [s.n.])  
Verslagboek van het Tweedaags Colloquium bij de vierhonderdste verjaring van de Pacificatie van Gent met bijdragen van verschillende vooraanstaande wetenschappers.
(G.5 - Opst - 1240)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
JH Kernkamp   Utrecht, Kemink en Zoon   (1931)   (ISBN [s.n.])  
Handelaars uit het rebellerende Nederland bleven handel drijven met de Spanjaarden. Daarover gaat dit eerste deel van een proefschrift.
(G.5 - Kern - 1239)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Rudolf Dekker   Baarn, Ambo   (1982)   (ISBN 9026305427)  
Oproeren in de zeventiende en achttiende eeuw. In tegenstelling tot wat meestal wordt gedacht kent Nederland een rijke traditie van rellen en oproeren.
(G.5 - Dekk - 1238)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Redactie bibliotheek: Christ Stoffelen i.s.m. Erik de Jong
Werkgroep documentatie en archief