Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Oorlogen (70)   Gesorteerd op: Auteur

Boeken en tijdschriften alleen ter inzage


 

 

Het noodgeld van Nederland in de tweede wereldoorlog 1940-1945
Alphons Toele en Hans Jacobi   Leiden : Rijksmuseum het Koninklijk Penningkabinet   (1996)   (ISBN 9073882052)  
Tijdens WOII vonden er grote veranderingen in de geldcirculatie in Nederland plaats. Hierdoor werd de staat genoodzaakt noodgeld uit te geven.
(G.5 - Toel - 00942)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Wij zijn weer vrij
Andre Nuyens   [S.l.] : Hoogland & Van Klaveren   (2010)   (ISBN 9789089670571)  
Verzameling van verhalen over de Tweede Wereldoorlog, bedoeld voor leerlingen van Hoornse basisscholen.
(G.5 - Nuye - 00996)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
De levensroman van Johannes Post
Anne de Vries   Kampen : J.H. Kok N.V.  
Roman over het leven van de verzetsheld Johannes Post in Westfriesland tijdens W.O.II
(G.5 - Vrie - 00378)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
De Watergeuzen
Anne Doedens en Jan Houter   Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, Zutphen   (2018)   (ISBN 97 8946 24928 68)  
De Watergeuzen, een Vergeten Geschiedenis , 1568 - 1575. Betreft het begin van de 80 jarige Oorlog.Zeeslagen voor de NoordHollandse kusten en Binnenwateren.
(G.5 - Doed - 01627)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Engels Nederlandse Oorlogen 1652 - 1674
Anne Doedens en Liek Mulder   Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, Zutphen   (ISBN 9789462491052)  
Engels Nederlandse Oorlogen 1652 - 1674, Door een Zee van Bloed in de Gouden Eeuw. Zeeslagen, de tocht naar Chatham en de oprichting van het Korpsmariniers onder Michiel de Ruyter.
(G.5 - Doed - 01489)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Invasie 1799 Onheil over Noord-Holland
Bob Latten   Stichting Daendels   (2022)  
Invasie 1799 Onheil over Noord-Holland. Overzicht van veldslagen in Noord-Holland beschreven door de Croniceurs bij de veldslagen. Het betreft grondveldslagen tussen een Engelse-Russische legermacht en het leger van de Bataafse Republiek en het Franse leger en onder leiding... lees verder >>
(G.5 - Latt - 01936)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Hoorn in de Verdrukking
C. Kerkmeijer-de Regt   Hoorn : West-Friesland   (1953)  
Uit de nagelaten bescheiden van mevrouw Hoorn in de Verdrukking. Hoorn tijdens de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) in aantekeningen van de vrouw van J.C. Kerkmeijer.
(G.5 - Kerk - 00318)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
De slag op de Zuiderzee in geschiedschrijving en staatsgezinde poezie tot 1648.
Charl Lavell   Schagen / Hengelo Ov. : [s.n.]   (1986)   (ISBN 9090014160)  
De slag op de Zuiderzee in geschiedschrijving en staatsgezinde poezie tot 1648
(G.5 - Lave - 00506)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Hoorn Bezet en Bevrijd
Comitee 40-45   Comitee 40-45   (2019)  
Hoorn Bezet en Bevrijd.Overzicht Informatie over de Tentoonstelling Hoorn Bezet en Bevrijd
(G.5 - Comi - 01801)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Oorlog en Bezetting
David Barnouw   Hollands Diep Uitgeverij Amsterdam   (2015)   (ISBN 978 90 488 2664 3)  
Oorlog en Bezetting, Nederland in 1940 - 1945. Geschiedenis van de Oorlog beschreven uit Topstukken van Documenten , Artikelen, Films, Boeken en Documentaires uit het NIOD-archief.
(G.5 - Barn - 01677)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Advies-commissies in het Districts-Militaire commissariaat Hoorn
Dekker, C.J.   Majoor Ir. J.C. Dekker, voormalig Militair Commissaris district Hoorn   (1945)  
Overzicht van alle in het voormalige district Hoorn geïnstalleerde adviescommissies, met vermelding van naam en adressen van de daarin zitting hebbende leden.
(G.5 - - 01778)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
pdf Bekijk of download de PDF versie (31.37 MB - Opent in nieuw venster)
Opstand en Pacificatie in de Lage Landen
Diverse auteurs   Gent   (1976)   (ISBN [s.n.])  
Verslagboek van het Tweedaags Colloquium bij de vierhonderdste verjaring van de Pacificatie van Gent met bijdragen van verschillende vooraanstaande wetenschappers.
(G.5 - Opst - 01240)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Hoekse en Kabeljauwse Twisten
Dr H.P.H. Jansen   Uitgeversmaatschappij C.A.J. van Dishoeck Bussum   (1966)  
Hoekse en Kabeljauwse Twisten. Partijtwisten tussen Hoeken en Kabeljauwen in de late middeleeuwen
(G.5 - Jans - 01425)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Het ontstaan van de Hoekse en Kabeljauwse Twisten
Dr. H.M. Brokken   Zutphen: Walburg Pers   (1982)   (ISBN 9060111192)  
Geschiedenis van deze twisten in de tweede helft van de veertiende en de hele vijftiende eeuw.
(G.5 - Brok - 00386)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
De Tachtigjarige Oorlog
Dr. J. Presser.   Amsterdam/Brussel : Elsevier   (1948)  
De Tachtigjarige Oorlog in de Nederlanden.
(G.5 - Pres - 00396)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
De Bezetting
Dr. L. de Jong   Querido Uitgeverij B.V.   (1985)   (ISBN 90 214 6898 0)  
De Bezetting, een Weergave van Tekst en Beeldmateriaal van de Uitzendingen van de Nederlandse Televisie Stichting (NTS) over het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1940 - 1945 door Dr. L. de Jong
(G.5 - Jong - 01492)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog
Dr. L. de Jong   Staatsdrukkerij 's-Gravenhage   (1969)  
Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Oorlogsdocumentatie van de opkomst van Hitlersrijk tot de beindiging van de Oorlog tot de oorlogsmisdaden onderzoeken. Alsmede de Wederopbouw van Nederland na de oorlogUitgave van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.De uitgave betreft 26 delen waaronder dubbele nummering bv 11-a en 11-b
(G.5 - Jong - 01648)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Johannes Post Exponent van het verzet : een biografie
drs. G.C. Hovingh   Kampen : Kok   (1995)   (ISBN 9024264626)  
Biografie van de verzetsman Johannes Post, de man achter de naam van de straat en de mavo in Hoorn.
(G.5 - Hovi - 00377)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Eindstation... Auschwitz
E. de Wind   Republiek der Letteren Amsterdam   (1946)  
Eindstation... Auschwitz. Verslag en ovezicht van de gruwelijke gebeurtenissen en Expirimenten op gevangenen, door Nazi leiders en doktoren, die in Auschwitz terecht waren gekomen.Toegevoegd is het, Verslag van de Staatscommissie der U.S.S.R., belast met het onderzoek naar de toestanden in het Concentratiekamp Oswiecim (Auschwitz)
(G.5 - Wind - 01798)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
De slag op de Zuiderzee 11-12 october 1573
E.S. Witkamp   Gebroeders Vermande, Hoorn - Snelpersdruk van P. Groenendijk.   (1873)  
De slag op de Zuiderzee 11-12 october 1573.Naast de roemrijke verdediging van Alkmaar staat in 's lands historie opgeteekend de luisterrijke overwinning der Noord-Hollanders op de Zuiderzee, 4 dagen na het ontzet dier stad. Waar ook Spanje zegevierde, de Zeeuwen hadden het... lees verder >>
(G.5 - Witk - 01526)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
pdf Bekijk of download de PDF versie (1.30 MB - Opent in nieuw venster)
Redactie bibliotheek: Vacature
Werkgroep documentatie en archief