Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Oorlogen (70)   Gesorteerd op: Nieuwste eerst

Boeken en tijdschriften alleen ter inzage


 

 

Memoires Doeke Dam: onthullend kijkje in werk marechaussee tijdens WOII
GROTE VERZETSHELD IZAAK ADRIAANSE EN ZIJN “HANDLANGER” DOEKE DAMMet de onverwachte gift begin 2023 van een boek over het leven van rijkspolitieman Doeke Dam kreeg het Hoorns Comité 1940-1945 een onthullend kijkje in het oorlogsverleden van de stad Hoorn.Met het boek... lees verder >>
(G.5 - - 01979)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
pdf Bekijk of download de PDF versie (1.14 MB - Opent in nieuw venster)
De slag op de Zuiderzee 1573
M. Bartels, J.de Bruin & P. Swart   Uitgeverij Noord-Holland en Stichting Vrienden van het Westfries Archief   (2023)   (ISBN 9789492335470)  
De slag op de Zuiderzee 1573     Een ommekeer in de 80-jarige oorlogDe beslissende slag begon op 11 oktober 1573 en werd voor de kust van Hoorn met meer dan 50 grote schepen uitgevochten. De vloot van de geuzen won.De slag wordt historisch, militair, kunst-historisch, archeologisch en bouwhistorisch belicht en geïllustreerd met pracht beeldmateriaal.
(G.5 - Bart - 01965)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Dankboekje van Jasper, Post Poddie.
Iepenga, J.   J. Iepenga   (1945)  
 Dankboekje van Jasper, Post Poddie. Geschiedenis uit de tweede wereldoorlog betreft Berichtenformulieren van de Binnenlandse Strijdkrachten, in de regio.
(G.5 - Iepe - 01963)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
pdf Bekijk of download de PDF versie (29.93 MB - Opent in nieuw venster)
Invasie 1799 Onheil over Noord-Holland
Bob Latten   Stichting Daendels   (2022)  
Invasie 1799 Onheil over Noord-Holland. Overzicht van veldslagen in Noord-Holland beschreven door de Croniceurs bij de veldslagen. Het betreft grondveldslagen tussen een Engelse-Russische legermacht en het leger van de Bataafse Republiek en het Franse leger en onder leiding... lees verder >>
(G.5 - Latt - 01936)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Niet echt fout, wel omstreden
Egbert Ottens en Raymund Schutz   Bas Baltus   (2022)   (ISBN 978-90-76385-27-3)  
Niet echt fout, wel omstreden,een beeld van het optreden van de overheid in oorlogsjaren.
(G.5 - Otte - 01896)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Blindheid voor eigen tekortkomingen
Schütz, Raymond en Ottens, Egbert   (2021)  
Verslag van het historisch onderzoek naar de roof van Joods onroerend goed tijdens de Tweede Wereldoorlog in Hoorn, naar de rol van de gemeente en naar het rechtsherstel na de oorlog. 
(G.5 - - 01862)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
pdf Bekijk of download de PDF versie (2.79 MB - Opent in nieuw venster)
Droppingsroute West - Friesland
Marjan Schipper - Torbijn   Venhuis Communicatie Producties   (2020)  
Droppingsroute West - Friesland. Route langs de afwerpterreinen waar C.A.T. Hil Schipper het Commando over voerde van september 1944 tot mei 1945
(G.5 - Schi - 01825)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Terug uit de Hel van Buchenwald
K.R. van Staal   Nieuwe Wieken Amsterdam   (1945)  
Terug uit de Hel van Buchenwald. Het vehaal van Belevenissen en Verschrikkingen van K.R. van Staal Gevangene No.22046 Concentratiekamp Buchenwald 
(G.5 - Staa - 01807)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Hoorn Bezet en Bevrijd
Comitee 40-45   Comitee 40-45   (2019)  
Hoorn Bezet en Bevrijd.Overzicht Informatie over de Tentoonstelling Hoorn Bezet en Bevrijd
(G.5 - Comi - 01801)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Eindstation... Auschwitz
E. de Wind   Republiek der Letteren Amsterdam   (1946)  
Eindstation... Auschwitz. Verslag en ovezicht van de gruwelijke gebeurtenissen en Expirimenten op gevangenen, door Nazi leiders en doktoren, die in Auschwitz terecht waren gekomen.Toegevoegd is het, Verslag van de Staatscommissie der U.S.S.R., belast met het onderzoek naar de toestanden in het Concentratiekamp Oswiecim (Auschwitz)
(G.5 - Wind - 01798)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Advies-commissies in het Districts-Militaire commissariaat Hoorn
Dekker, C.J.   Majoor Ir. J.C. Dekker, voormalig Militair Commissaris district Hoorn   (1945)  
Overzicht van alle in het voormalige district Hoorn geïnstalleerde adviescommissies, met vermelding van naam en adressen van de daarin zitting hebbende leden.
(G.5 - - 01778)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
pdf Bekijk of download de PDF versie (31.37 MB - Opent in nieuw venster)
Hier is alles gewoon dat spreekt...
Egbert Ottens   Drukkerij Koopmans   (2019)   (ISBN 978-90-76385-24-2)  
Hier is alles gewoon dat spreekt... Hoorn in de Tweede Wereldoorlog.Een lange reis door Zes Duistere Jaren van de Oorlog in Hoorn.Een Beeld van gebeurtenissen tijdens de oorlog en de bevrijding, alsmede een beschrijving van de bevolking en de verzetsbeweging uit Hoorn. 
(G.5 - Otte - 01767)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Oorlog en Bezetting
David Barnouw   Hollands Diep Uitgeverij Amsterdam   (2015)   (ISBN 978 90 488 2664 3)  
Oorlog en Bezetting, Nederland in 1940 - 1945. Geschiedenis van de Oorlog beschreven uit Topstukken van Documenten , Artikelen, Films, Boeken en Documentaires uit het NIOD-archief.
(G.5 - Barn - 01677)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog
Dr. L. de Jong   Staatsdrukkerij 's-Gravenhage   (1969)  
Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Oorlogsdocumentatie van de opkomst van Hitlersrijk tot de beindiging van de Oorlog tot de oorlogsmisdaden onderzoeken. Alsmede de Wederopbouw van Nederland na de oorlogUitgave van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.De uitgave betreft 26 delen waaronder dubbele nummering bv 11-a en 11-b
(G.5 - Jong - 01648)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
De Watergeuzen
Anne Doedens en Jan Houter   Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, Zutphen   (2018)   (ISBN 97 8946 24928 68)  
De Watergeuzen, een Vergeten Geschiedenis , 1568 - 1575. Betreft het begin van de 80 jarige Oorlog.Zeeslagen voor de NoordHollandse kusten en Binnenwateren.
(G.5 - Doed - 01627)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Redeloos, Radeloos, Reddeloos, Verloren Verleden
Petra Dreiskämper   Uitgeverij Verloren Hilversum   (1998)   (ISBN 90-6550-443-5)  
Redeloos, Radeloos, Reddeloos. Verloren Verleden. De Geschiedenis van het Rampjaar 1672.Reeks van gebeurtenissen de Oorlogen met Engeland, Frankrijk, benoeming van Willem III tot Stadhouder en het vermoorden van de gebroeders de Witt.
(G.5 - Drei - 01597)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Oorlog in Zwaag
Piet Korse   Stichting Historisch Zwaag   (2017)   (ISBN 978-90-827801-0-9)  
Oorlog in Zwaag. Het verhaal van 186 zwagers in de periode 1940 - 1945.Verhalen over het verzet en de omgekomen mensen en de onderduikers in Zwaag.
(G.5 - Kors - 01596)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
De Oranje oproeren te Hoorn 1786 en 1787
Dit uitgebreide artikel van W.P. Kops (die meer over Hoorn heeft geschreven) vertelt over de gebeurtenissen in de jaren 1786 en 1787. Het 'Oranjevee' en de patriotten spelen een hoofdrol, het Exercitie-genootschap, de Schutterij en de Burgerwacht komen ook ter sprake: het was een roerige periode in Hoorn
(G.5 - Kops - 01536)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
pdf Bekijk of download de PDF versie (8.65 MB - Opent in nieuw venster)
De slag op de Zuiderzee 11-12 october 1573
E.S. Witkamp   Gebroeders Vermande, Hoorn - Snelpersdruk van P. Groenendijk.   (1873)  
De slag op de Zuiderzee 11-12 october 1573.Naast de roemrijke verdediging van Alkmaar staat in 's lands historie opgeteekend de luisterrijke overwinning der Noord-Hollanders op de Zuiderzee, 4 dagen na het ontzet dier stad. Waar ook Spanje zegevierde, de Zeeuwen hadden het... lees verder >>
(G.5 - Witk - 01526)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
pdf Bekijk of download de PDF versie (1.30 MB - Opent in nieuw venster)
Hoorn en Monnickendam, Slag op de Zuiderzee
Gonnie Koek   Gonnie Koek   (2012)  
Hoorn en Monnickendam, De Herinnering van de Slag op de Zuiderzee (1573-1800)Zie ook ID 1516
(G.5 - Koek - 01517)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Redactie bibliotheek: Vacature
Werkgroep documentatie en archief