Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Genealogie - Biografie (55)
Boeken en tijdschriften alleen ter inzage

 

Ben Beemster   Ben Beemster (in eigen beheer)   (2018)  
Broeder Erhard ( Bernard Thomas) van der Lee Kapucijn van de Kapucijner priesteorde, Biografie
(G.8 - Beem - 1655)     Geschiedenis: Genealogie - Biografie
Johan Schouw   Historische Vereniging Oud Stede Broec   (2018)  
Biografie van Johan Schouw. Betreft de Bollencultuur en Verhalen in Westfriesland met de titel Spreek ik met ... de Voorlichting? Een rondreis langs de Westfriese tuinders.
(G.8 - Scho - 1630)     Geschiedenis: Genealogie - Biografie
Sim Blasweiler   Joost en Sim Blasweiler   (1994)  
Familie Blasweiler Opgezocht, Overzicht en Biografie van de Fam. Blasweiler in Duitsland en Holland.
(G.8 - Blas - 1621)     Geschiedenis: Genealogie - Biografie
V.J. Nobel   Drukkerij West-Friesland te Hoorn   (1968)  
Verdwenen Water en Gewonnen Melk. Biografie van de Fam Groneman en de Historie over het Boerenbedrijf en Veehouderij in Noord Holland.
(G.8 - Nobe - 1620)     Geschiedenis: Genealogie - Biografie
Els en Lida Caarls   Paswerk Grafisch   (2017)  
Kroniek van de Familie Caarls, Twee Eeuwen Familiegeschiedenis 1752 - 1960
(G.8 - Caar - 1618)     Geschiedenis: Genealogie - Biografie
Maria Lucieer-Frankenhout Wit   Stichting Westfriese Families, Hoorn   (1979)  
Noja Me Kind, Zo Wazze ze nou die WestFriezen. Biografie en Genealogie van de Familie Wit
(G.8 - WFF - 1609)     Geschiedenis: Genealogie - Biografie
G. Köhne   Hoorn, Historisch Genootschap Oud West-Friesland   (1991)   (ISBN 90-73497-11-6)  
Iemand uit Noord-Holland, Biografie van Wouter Sluis 1827 - 1891Geschiedenis van West -Friesland en de Beemster inzake de Veeteelt en zuivelindustrie 
(G.8 - Köhn - 1601)     Geschiedenis: Genealogie - Biografie
Leo Jong   Uitgave van René Feller   (2017)   (ISBN 978-9-460210-35-8)  
René Feller , Levensverhaal van Het Zwarte Schaap van de KNVB. Biografie over zijn Jeugd, van de zaak Feller tot Voetballer en Coach in Arabië en Afrika.
(G.8 - Jong - 1588)     Geschiedenis: Genealogie - Biografie
H.P. vanden Aardweg en Prof. Dr. H. Brugmans   Van Holkema & Warendorf N.V. Amsterdam   (1938)  
Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden. Nederlanders en hun Werk in Woord en Beeld.Alsmede de Biografieën van de Leden van het Koninklijk Huis.
(G.8 - - 1561)     Geschiedenis: Genealogie - Biografie
Wijda Hilbrands   Pro Book   (2016)  
Wijda's Wondere Wereld, Biografie en Levens verhaal van Wijda en haar reizen en woonplaatsen. Dochter van de bekende Verloskundige Mevr. Hilbrands op de Koepoortsweg te Hoorn
(G.8 - Hilb - 1548)     Geschiedenis: Genealogie - Biografie
Ronald Prud'homme van Reine   Amsterdam, De Arbeiderspers   (2003)   (ISBN 9029536632)  
Admiraal Zilvervloot - Biografie van Piet Hein (1577-1629) de man die 1628 de zilvervloot veroverde op de Spanjaarden.
(G.8 - Prud - 1453)     Geschiedenis: Genealogie - Biografie
WFF   Stichting Westfriese Families, Hoorn   (2014)  
Westfriese Families 1954-2014 Jubileumuitgave. Genealogisch overzicht van verschillende Westfriese families.
(G.8 - WFF - 1446)     Geschiedenis: Genealogie - Biografie
H.T. Colenbrander   's Gravenhage, Martinus Nijhoff   (1934)  
Standaardwerk over het leven van Jan Pieterszoon Coen
(G.8 - Cole - 1441)     Geschiedenis: Genealogie - Biografie
NGVA   Amsterdam, Nederlandse Genealogische Vereniging a   (1961)  
Hoe Vindt men zijn Voorouders in de Nederlandse Archieven? Verschillende artikelen over hoe te zoeken naar familie in verschillende Nederlandse archieven.
(G.8 - Mr. E.H.Y. - 1379)     Geschiedenis: Genealogie - Biografie
Luc. Kiers   Utrecht, N.V. A. Oosthoek's Uitgevers-Maatschappij   (1943)   (ISBN [s.n.])  
Coen op Banda - De Conqeste Getoetst aan het Recht van den Tijd. Wetenschappelijke verhandeling over Jan Pietersz. Coen en zijn gezag over de Banda-eilanden.
(G.8 - Kier - 1341)     Geschiedenis: Genealogie - Biografie
Sijf Blank   Hoorn, Edecea   (1983)  
De familie Blank-Oud, afkomstig uit Mijzen, in het tijdsbeeld geplaatst.
(G.8 - Blan - 1330)     Geschiedenis: Genealogie - Biografie
J.J. Kalma   Leeuwarden, de Tille   (1970)   (ISBN 9070010135)  
Levensbeschrijving van Grote Pier, de Friese vrijheidsstrijder.
(G.8 - Kalm - 1226)     Geschiedenis: Genealogie - Biografie
Piet Boon & Marit Veerman-Boon   Hoorn, Publicatiestichting Bas Balthus   (2013)   (ISBN 9789076358112)  
Doctor Theodorus Velius. Biografie van de Hoornse geneesheer, regent en chroniqueur.Zie ook H0 1323
(G.8 - BRH - 1218)     Geschiedenis: Genealogie - Biografie
Ook te koop in de Oud Hoorn winkel   (€ 24,95)
Dirk van Miert   Hoorn, Publicatiestichting Bas Balthus   (2011)   (ISBN 9789076385006)  
Zeer gedetailleerde en toch toegankelijke biografie van Hardianus Junius, medicus, dichter en filoloog uit Hoorn.
(G.8 - BRH - 1157)     Geschiedenis: Genealogie - Biografie
Ook te koop in de Oud Hoorn winkel   (€ 20,00; zie Boekenpakket 3)
Dirk Mak   Dirk Mak   (2012)  
Dirk Mak onderzocht zijn eigen stamboom en beschreef zijn bevindingen in dit werk, dat handelt over de periode vanaf rond 1570 tot het heden. Naast de verschillende personen uit zijn familie, behandelt hij ook de periodes, alsmede soms het gebied, waarin zij leefden. Een aantal personen van de familie woonde in Hoorn en omstreken.
(G.8 - Mak - 1122)     Geschiedenis: Genealogie - Biografie
Redactie bibliotheek: Christ Stoffelen i.s.m. Erik de Jong
Werkgroep documentatie en archief