Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Genealogie - Biografie (61)
Boeken en tijdschriften alleen ter inzage

 

Sijf Blank   Hoorn, Edecea   (1983)  
De familie Blank-Oud, afkomstig uit Mijzen, in het tijdsbeeld geplaatst.
(G.8 - Blan - 01330)     Geschiedenis: Genealogie - Biografie
Ronald Prud'homme van Reine   Amsterdam, De Arbeiderspers   (2003)   (ISBN 9029536632)  
Admiraal Zilvervloot - Biografie van Piet Hein (1577-1629) de man die 1628 de zilvervloot veroverde op de Spanjaarden.
(G.8 - Prud - 01453)     Geschiedenis: Genealogie - Biografie
A. Alberts en J.E. Verlaan   Nieuwkoop : Heureka   (1980)   (ISBN 9062621511)  
Geannoteerde vertaling en/ of bewerking van Willems Apologie (en het Plakkaat van verlating
(G.8 - Albe - 00841)     Geschiedenis: Genealogie - Biografie
Luc. Kiers   Utrecht, N.V. A. Oosthoek's Uitgevers-Maatschappij   (1943)   (ISBN [s.n.])  
Coen op Banda - De Conqeste Getoetst aan het Recht van den Tijd. Wetenschappelijke verhandeling over Jan Pietersz. Coen en zijn gezag over de Banda-eilanden.
(G.8 - Kier - 01341)     Geschiedenis: Genealogie - Biografie
[Red.] Stephanie Koenen   Hoorn : Poldervondsten   (2012)   (ISBN 871 0966 0687 00)  
Coen! Geroemd en verguisd, Held of Schurk? Glossy die geheel gewijd is aan Jan Pieterszoon Coen.
(G.8 - Coen - 01068)     Geschiedenis: Genealogie - Biografie
Dr. C. Gerretson   Amsterdam : P.N. van Kampen & Zoon N.V.   (1944)  
Boek dat probeert het belang van Jan Pieterszoon Coen duidelijk te maken.
(G.8 - Gerr - 00420)     Geschiedenis: Genealogie - Biografie
Hans Bonke ... [et al]   Zutphen : Walburg Pers   (2002)   (ISBN 905730189x)  
Uitvinder van o.a. de houtzaagmolen, aan de basis van de Gouden Eeuw.
(G.8 - Bonk - 00401)     Geschiedenis: Genealogie - Biografie
Arnoud Schaake   Publicatie Stichting Bas Baltus   (2015)   (ISBN 978-90-76385-15-0)  
De Eenzame Strijd van Johannes Tenthoff, Eerste Rooie Dominee en Predikant in Hoorn 1888 tot 1913
(G.8 - BRH - 00020)     Geschiedenis: Genealogie - Biografie
J.W. Heringa   [S.l. : s.n.]   (1990)  
Genealogie over de Hoornse koopmanfamilie Lelij.
(G.8 - Heri - 00466)     Geschiedenis: Genealogie - Biografie
Allard Merens   's-Gravenhage: Martinus Nijhoff   (1957)  
Geschiedenis en genealogie van de familie Merens, die vele regenten in de regio West-Friesland heeft voortgebracht.
(G.8 - Mere - 00463)     Geschiedenis: Genealogie - Biografie
Jan-Piet van der Knaap   Hoorn : Jan-Piet van der Knaap   (2001)  
Biografie van Ad J. van der Knaap en Marie Bakker,
(G.8 - Knaa - 00496)     Geschiedenis: Genealogie - Biografie
Genealogisch familieonderzoek
(G.8 - Scho - 00497)     Geschiedenis: Genealogie - Biografie
Piet Boon & Marit Veerman-Boon   Hoorn, Publicatiestichting Bas Balthus   (2013)   (ISBN 9789076358112)  
Doctor Theodorus Velius. Biografie van de Hoornse geneesheer, regent en chroniqueur.Zie ook H0 1323
(G.8 - BRH - 01218)     Geschiedenis: Genealogie - Biografie
Ook te koop in de Oud Hoorn winkel   (€ 24,95)
Ben Beemster   Ben Beemster (in eigen beheer)   (2018)  
Broeder Erhard ( Bernard Thomas) van der Lee Kapucijn van de Kapucijner priesteorde, Biografie
(G.8 - Beem - 01655)     Geschiedenis: Genealogie - Biografie
Sim Blasweiler   Joost en Sim Blasweiler   (1994)  
Familie Blasweiler Opgezocht, Overzicht en Biografie van de Fam. Blasweiler in Duitsland en Holland.
(G.8 - Blas - 01621)     Geschiedenis: Genealogie - Biografie
Mila von Klimburg   Den Haag : [auteur]   (2007)  
Genealogie van de joodse Hoornse familie DuMosch.
(G.8 - Klim - 00915)     Geschiedenis: Genealogie - Biografie
Genealogie van het hoornse geslacht Schermer en Lippits.
(G.8 - Gene - 00319)     Geschiedenis: Genealogie - Biografie
Dirk Mak   Dirk Mak   (2012)  
Dirk Mak onderzocht zijn eigen stamboom en beschreef zijn bevindingen in dit werk, dat handelt over de periode vanaf rond 1570 tot het heden. Naast de verschillende personen uit zijn familie, behandelt hij ook de periodes, alsmede soms het gebied, waarin zij leefden. Een aantal personen van de familie woonde in Hoorn en omstreken.
(G.8 - Mak - 01122)     Geschiedenis: Genealogie - Biografie
J.J. Kalma   Leeuwarden, de Tille   (1970)   (ISBN 9070010135)  
Levensbeschrijving van Grote Pier, de Friese vrijheidsstrijder.
(G.8 - Kalm - 01226)     Geschiedenis: Genealogie - Biografie
Dirk van Miert   Hoorn, Publicatiestichting Bas Balthus   (2011)   (ISBN 9789076385006)  
Zeer gedetailleerde en toch toegankelijke biografie van Hardianus Junius, medicus, dichter en filoloog uit Hoorn.
(G.8 - BRH - 01157)     Geschiedenis: Genealogie - Biografie
Ook te koop in de Oud Hoorn winkel   (€ 20,00; zie Boekenpakket 3)
Redactie bibliotheek: Christ Stoffelen
Werkgroep documentatie en archief