Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek - Boeken digitaal - (98)   Gesorteerd op: Titel

Integrale teksten of PDF weergaven van oudere boeken over Hoorn. Teksten zijn overgenomen met behoud van de oude spelling. Originelen zijn in veel gevallen ter inzage in de bibliotheek van Oud Hoorn.


 

 

De Proosdij van Westfriesland
Pieter Noordeloos   (1932)  
Geschiedenis over West-Friesland als proosdij. Over de oorsprong van deze proosdij bestaat onduidelijkheid. Mogelijk is zij reeds in 1118 ontstaan. De Proosdij van West-Friesland door P. Noordeloosin: Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom van... lees verder >>
pdf Bekijk of download de PDF versie (20.17 MB - Opent in nieuw venster)
De slag op de Zuiderzee 11-12 october 1573
E.S. Witkamp   Gebroeders Vermande, Hoorn - Snelpersdruk van P. Groenendijk.   (1873)  
De slag op de Zuiderzee 11-12 october 1573.Naast de roemrijke verdediging van Alkmaar staat in 's lands historie opgeteekend de luisterrijke overwinning der Noord-Hollanders op de Zuiderzee, 4 dagen na het ontzet dier stad. Waar ook Spanje zegevierde, de Zeeuwen hadden het... lees verder >>
pdf Bekijk of download de PDF versie (1.30 MB - Opent in nieuw venster)
De weldadigheid, Nederlandsche volksdeugd
J. Vermande, Hoorn   (1817)  
Dichtstuk voorgelezen in het departement Hoorn der Maatschap tot nut van 't algemeen op den 7 januari 1817 door J.J. van HoutenJa, Nederland! Ik juich! 'k ben op uw grond geboren,Uw grond, een' nietig' stip, op 's werelds kaart verloren;Dat edel plekje... lees verder >>
pdf Bekijk of download de PDF versie (1.06 MB - Opent in nieuw venster)
Den Uitgelezen Hoorn : Hoorn in 400 jaar poezie
Samengesteld door Rien Bonte   Hoorn : Koeman Franke Out   (1991)  
Den Uitgelezen Hoorn : Hoorn in 400 jaar poezie. Bloemlezing en commentaren van poezie over Hoorn.
pdf Bekijk of download de PDF versie (13.19 MB - Opent in nieuw venster)
Die alten Lagerhäuser Amsterdams,
Révész Alexanders, Magda Dr.   Martinus Nijhoff, Den Haag   (1927)  
Een klassiek boek over pakhuizen. Het boek is voor de eerste maal gepubliceerd in februari 1928. Dat betekent dat de zwart-wit foto's ook uit die tijd dateren. De tweede druk uit 1954 is in gebonden vorm verschenen, maar de uitgever had omstreeks 1978 nog een hele voorraad... lees verder >>
pdf Bekijk of download de PDF versie (5.31 MB - Opent in nieuw venster)
Dispereert niet...... Rede H. Colijn bij 350ste geboortedag J.Pzn. Coen
N.V. Boekhandel W. Ten Have, Amsterdam   (1937)  
Rede ter herdenking van den 350sten geboortedag van Jan Pietersz. Coen uitgesproken te Hoorn den 1sten Februari 1937DOOR DR. H. COLIJN.De 50 à 60 jaren, die, in ongeveer gelijke deelen, gegroepeerd liggen ter weerszijden van den overgang van de 16de naar de 17de eeuw, zijn... lees verder >>
pdf Bekijk of download de PDF versie (2.97 MB - Opent in nieuw venster)
Een drietal ordonnantiën betreffende den Westfrieschen Zeedijk.
de Vries Az., Mr. G.   Martinus Nijhoff   (1889)  
Mr. G. de Vries Az., de auteur van het standaardwerk ʽDe Zeeweringen en waterschappen van Noordhollandʼ uit 1864 heeft zijn leven lang de Westfriese Omringdijk bestudeerd, ondanks zijn drukke functies van Griffier van de... lees verder >>
pdf Bekijk of download de PDF versie (14.10 MB - Opent in nieuw venster)
Een eeuw Debutade 1866-1966
J.P. v.d. Knaap   Hoorn : Vereniging Debutade   (ca. 1966)  
Een eeuw Debutade 1866-1966, Geschiedenis van het tekengenootschap Debutade.Jan Piet van der Knaap heeft met dit boekje in het kort een 100-jarige geschiedenis opgetekend. Het ʽTekengenootschap Debutadeʼ te Hoorn werd opgericht in 1866 en is onderscheiden met de Koninklijke... lees verder >>
pdf Bekijk of download de PDF versie (7.85 MB - Opent in nieuw venster)
Feestrede bij de restauratie van de Noorderkerk - 1939
Scholten, G.D.   J. Schrickx Boekhandel Hoorn   (1939)  
Op de dag dat de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente de Noorderkerk in gerestaureerde toestand in ontvangst nam, hield G.D. Scholten deze toespraak voor een volle kerk met vele eregasten. Hij schetste onder meer het verloop van de restauratieplannen en de werkzaamheden.Kerkmeijer... lees verder >>
pdf Bekijk of download de PDF versie (7.69 MB - Opent in nieuw venster)
Gemeentelijke Monumentenlijst vm, Gemeente  Blokker.
Bureau Erfgoed gemeente Hoorn   Bureau Erfgoed gemeente Hoorn   (2009)  
Gemeentelijke Monumentenlijst vm, Gemeente Blokker. Betreft Inventarisatie van de Beschermde en Historische Panden in de voormalige gemeenten Blokker. Verzameld door Bureau Erfgoed gem. Hoorn 
pdf Bekijk of download de PDF versie (8.31 MB - Opent in nieuw venster)
Gemeentelijke Monumentenlijst vm, Gemeente  Zwaag.
Bureau Erfgoed gemeente Hoorn   Bureau Erfgoed gemeente Hoorn   (2009)  
Gemeentelijke Monumentenlijst vm, Gemeente Zwaag. Betreft Inventarisatie van de Beschermde en Historische Panden in de voormalige gemeenten Zwaag. Verzameld door Bureau Erfgoed gem. Hoorn 
pdf Bekijk of download de PDF versie (20.37 MB - Opent in nieuw venster)
Geschiedenis der Kerkhervorming te Hoorn (1866)
J. A. Snellebrand, Theol. Doct. en Predikant der Hervormde Gemeente te TWISK.   (1866)  
Toen Maarten Luther op den 31sten October 1517 zijne vijf en negentig stellingen tegen den aflaat te Wittenberg had afgekondigd, werden dezen door geheel Duitschland verbreid, in voor die dagen ongeloofelijk korten tijd. Weldra waren ze ook verre over... lees verder >>
pdf Bekijk of download de PDF versie (23.13 MB - Opent in nieuw venster)
Gevelstenen in Hoorn : wandelroute
Peter Faber en Femke Uiterwijk   Hoorn : Stichting de Achterstraat   (1994)  
Voor Open Monumentendag 1994 is een wandelroute uitgezet langs gevelstenen en ander beeldhouwerk dat aan Hoornse panden voorkomt.
pdf Bekijk of download de PDF versie (15.51 MB - Opent in nieuw venster)
Het Gezicht van Nederland - Hoorn
Gerda M. Droog.   Uniepers Abcoude / Stichting Het Gezicht van Nederland Gemeente Hoorn   (1992)  
Publicatie met de beknopte geschiedenis van Hoorn toen en nu.
pdf Bekijk of download de PDF versie (39.56 MB - Opent in nieuw venster)
Het huis Oud & Nieuw
Kerkmeijer, J.C. e.a.   Eduard Cuypers   (1902)   (ISBN 9012083192)  
Het Huis, Oud & nieuw was een tijdschrift, uitgegeven door de Amsterdamse society-architect Eduard Cuypers, neef van de beroemde architect. Vanaf 1902 uitgegeven had het de ondertitel Maandelijksch prentenboek gewijd aan huis-inrichting, bouw en sierkunst. De oprichter... lees verder >>
pdf Bekijk of download de PDF versie (19.59 MB - Opent in nieuw venster)
Historisch overzicht van de Gemeentelijken Reinigingsdienst van Hoorn
Het overzicht van de geschiedenis van de ʽGemeentelijken Reinigingsdienst van Hoornʼ sinds het einde van het verpachtingsstelsel. Vanaf 1914 nam de Gemeente zelf de stadsreiniging ter hand. Een boeiend overzicht van zinkputten, secreetkuilen, wisseltonnen, puinkarren en de verwerking van slachtafval.
pdf Bekijk of download de PDF versie (5.84 MB - Opent in nieuw venster)
Hofjes in Nederland
Ruud Spruit ... [et al]   Hilversum : Vara ; Haarlem : J.H.Gottmer   (1977)  
Hofjes in verschillende steden in Nederland.
pdf Bekijk of download de PDF versie (16.54 MB - Opent in nieuw venster)
Hoorn
W.A. Braasem en H.O.J. De Ruyter de Wildt   Hoorn : Edecea   (1973)  
Historische stadswandeling door Hoorn
pdf Bekijk of download de PDF versie (7.88 MB - Opent in nieuw venster)
Hoorn (Gids voor Hoorn)
S.H.A. Esser   Hoorn, VVV   (1924)   (ISBN [s.n.])  
Informatie over de stad Hoorn
pdf Bekijk of download de PDF versie (11.59 MB - Opent in nieuw venster)
Hoorn 1960 - 1970 : de start van een nieuw begin?
drs. W.F.G. Wiese   [S.l. : s.n.]   (1970)  
Een historisch overzicht van Hoorn over de periode 1960 - 1970.
pdf Bekijk of download de PDF versie (17.57 MB - Opent in nieuw venster)
Redactie bibliotheek: Vacature
Werkgroep documentatie en archief