Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek - Alle boeken (1764)   Gesorteerd op: Titel

Boeken en tijdschriften alleen ter inzage


 

 

Binnenstad Bekeken Groeten uit Hoorn
Maria van Nuland   Drukkerij Klaassen   (2005)  
Binnenstad Bekeken Groeten uit Hoorn. Foto's gemaakt door bewoners en passanten.Het betreft een overzicht van foto's, over de binnenstad en gebeurtenissen waaronder het straatontbijt.Alsmede Hoorn gezien door de ogen van toeristen en passanten van de Historische binnenstad en wonen,werken,spelen en recreëren.
(H.0 - Nula - 01779)     Geschiedenis: Hoorn diversen
Binnewaeters gewelt. Hollands Noorderkwartier
Guus J. Borger   Stichting Uitgeverij Noord-Holland, Wormerveer   (1994)   (ISBN 90-71123-27-8)  
Binnenwaeters gewelt, 450 jaar Boezembeheer in Hollands Noorderkwartier. Gebeurtenissen en Inzicht in het functioneren van het Hoogheemraadschap en bestrijding van wateroverlast. Zie ook:ID, 488 en 1693
(G.4 - HHUS - 01504)     Geschiedenis: Land & water
Blauw Basalt & Stalen Spieren
Willem Messchaert   Dekave druk   (1948)  
Blauw Basalt & Stalen Spieren. Herinneringen van Dijkwerkers aan de Hondsbossche (zeewering)   1920-1945
(G.4 - Mess - 01738)     Geschiedenis: Land & water
Blijvende dynamiek : 75 jaar geschiedenis van de Katholieke Land- en Tuinbouwbond LTB : deel I
[redactie] J.M. van Marrewijk   Haarlem : Katholieke Land- en Tuinbouwbond LTB   (1991)   (ISBN 9080079111)  
Beschrijving geschiedienis van de Katholieke Land- en Tuinbouwbond LTB voor noord- en Zuid Holland over de periode 1915-1945.
(G.1 - Marr - 01011)     Geschiedenis: Sociaal en economie
Blijvende dynamiek : 75 jaar geschiedenis van de Katholieke Land- en Tuinbouwbond LTB : deel II
[redactie] J.M. van Marrewijk   Haarlem : Katholieke Land- en Tuinbouwbond LTB   (1992)   (ISBN 908007912x)  
Beschrijving geschiedienis van de Katholieke Land- en Tuinbouwbond LTB voor noord- en Zuid Holland over de periode 1945-1990.
(G.1 - Marr - 01012)     Geschiedenis: Sociaal en economie
Bloembollen : de agrarische geschiedenis van Oostelijk West-Friesland 1880-1930
Maarten Timmer   Zwolle : Waanders   (2011)   (ISBN 9789040086663)  
Bespreking van de ontwikkeling van en onderzoek naar de bloembollenteelt. aan de orde komen ook de vele facetten van de bloembollenhandel.
(G.1 - WFHR - 00982)     Geschiedenis: Sociaal en economie
Blokker in Oude Ansichten Deel 1
C. Koeman   Zaltbommel, Europese Bibliotheek   (1971)   (ISBN 9028835261)  
Blokker in Oude Ansichten Deel 1. Ansichten met zwart-witfoto's uit Blokker Deel 1
(G.11 - Koem - 01408)     Geschiedenis: West-Friesland
Blokker Toen en Nu - Jaarboek 2002 t/m 2013
Blok   Vereniging Historisch Blokker   (2002 t/m 2013)   (ISBN [s.n.])  
Blokker Toen en Nu - Jaarboek 2002 t/m 2013, Uitgave van de Vereniging Historisch Blokker. Verzameling van jaarboeken van Wester Blokker en Ooster Blokker over de straten en Bewoners met hun Beroepen en hun Verenigingsleven.
(H.0 - Blok - 01160)     Geschiedenis: Hoorn diversen
Bolwerken als Stadsparken
Elisabeth Cremers, Fred Kaaij & Clemens M. Steenbergen   Delft, Delft University Press   (1981)  
Nederlandse stadswandelingen in de 19de en 20ste eeuw, behorende bij een tentoonstelling
(C.7 - Crem - 01456)     Cultuur: Toerisme
Bomen met Buurman
Karel Dekker   Uitgeverij Edecea Hoorn   (1981)   (ISBN 90.70022.21.4)  
Bomen met Buurman. Verzmeling West Friese Verhalen waarop twee dingen voorop stonden, even Achterom zien naar Vroeger en daarbij nog eens leker lachen in de Thachtiger jaren.
(C.4 - Dekk - 01833)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Bonifatius en de kerk van Nederland
C.J.C. Broer en M.W.J. de Bruijn   Utrecht : [auteur]   (2005)   (ISBN 9080577235)  
Bonifatius en de kerk van Nederland. De verborgen geschiedenis van het Utrechtse Domplein en de oudste kerken aldaar, aan de hand van het leven van Bonifatius.
(G.2 - Broe - 00907)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Book Hotel Maria - Hotel Mariakapel 2006 - 2003
Danielle van Zuijlen, Bart Lodewijks, Hans Gremmen   Hoorn : Hotel_Mariakapel   (2006)  
Book Hotel Maria - Hotel Mariakapel 2006 - 2003, Overzicht van het Hotel mariakapel gerealiseerde projecten tussen 2006 - 2003
(C.1 - HMK - 00698)     Cultuur: Musea en kunst
Bouwen in Amsterdam : het woonhuis in de stad.
H.J. Zantkuijl   Amsterdam : Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad   (cop. 1973-1993)   (ISBN 9071570282)  
Periodiek Bouwen in Amsterdam, van de Vereniging Diogenes. De bundel is een volledige architectuurgeschiedenis van Amsterdam.
(C.5 - Zant - 00059)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
Bouwen met Dieren
J.A.M. Claassens   De Bilt, Nederlands Christelijk Instituut voor Volkshuisvesting   (1985)   (ISBN [s.n.])  
Uitleg bij verschillende termen uit de bouw die verwijzen naar dieren, zoals een steunbeer en afkalving.
(C.4 - Claa - 01257)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Bouwers van de zee: zeevarenden van het Westfriese platteland, c. 1680-1720
Piet Boon   Den Haag : Stichting Hollandse Historische Reeks   (1996)   (ISBN 9072627180)  
Uitgebreid onderzoek in een groot aantal bronnen heeft informatie over enkele duizenden zeelieden opgeleverd. Op basis van deze gegevens wordt een beeld geschetst van de betekenis van de zeevaart voor de Westfriese dorpen en van de belngrijke plaats die de zeeman in de plattelandssamenleving innam.
(G.6 - Boon - 00469)     Geschiedenis: Maritiem
Bouwgeschiedenis van Monumenten
Koos Steehouwer   Amsterdam, Stichting Open Monumentendag   (1992)   (ISBN 9071107272)  
Historische bouwmaterialen.
(C.5 - SOM - 01271)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
Bouwkundige Termen
Dr. E.J. Haslinghuis   Bohn, Scheltema & Holkema Utrecht   (1986)   (ISBN 90 313 0545 6)  
Bouwkundige Termen. Verklarend Woordenboek der Westerse Architectuurgeschiedenis
(C.5 - Hasl - 01694)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
Bouwkunst in de stad en op het land
H. van der Kloot Meijburg   Rotterdam : W.L.&J. Brusse's   (1918, 1930)  
Voorbeelden van bouwkunst in steden en op het platteland, met 424 afbeeldingen.
(C.5 - Kloo - 00071)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
Bouwkunst in Hoorn - Cursus Historische Architectuur
Boudewijn van Langen & Femke Uiterwijk   Hoorn, Vereniging Oud Hoorn   (2012)   (ISBN [s.n.])  
Bouwkunst in Hoorn - Cursus Historische Architectuur. Cursus bouwkunst voor beginners, waarbij vele voorbeelden worden gebruikt die in Hoorn te vinden zijn. Er worden verschillende periodes uit de bouwkunst belicht.
(C.5 - Lang - 01158)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
Bouwkunst voor onze Tijd
J.J. Vriend   Amsterdam / Antwerpen : Kosmos   (1967)  
Ontwikkeling van het bouwen in de laatste honderd jaar
(C.5 - Vrie - 01278)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
Redactie bibliotheek: Vacature
Werkgroep documentatie en archief