Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek - Alle boeken (1782)   Gesorteerd op: Titel

Boeken en tijdschriften alleen ter inzage


 

 

Bouwkundige Termen
Dr. E.J. Haslinghuis   Bohn, Scheltema & Holkema Utrecht   (1986)   (ISBN 90 313 0545 6)  
Bouwkundige Termen. Verklarend Woordenboek der Westerse Architectuurgeschiedenis
(C.5 - Hasl - 01694)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
Bouwkunst in de stad en op het land
H. van der Kloot Meijburg   Rotterdam : W.L.&J. Brusse's   (1918, 1930)  
Voorbeelden van bouwkunst in steden en op het platteland, met 424 afbeeldingen.
(C.5 - Kloo - 00071)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
Bouwkunst in Hoorn - Cursus Historische Architectuur
Boudewijn van Langen & Femke Uiterwijk   Hoorn, Vereniging Oud Hoorn   (2012)   (ISBN [s.n.])  
Bouwkunst in Hoorn - Cursus Historische Architectuur. Cursus bouwkunst voor beginners, waarbij vele voorbeelden worden gebruikt die in Hoorn te vinden zijn. Er worden verschillende periodes uit de bouwkunst belicht.
(C.5 - Lang - 01158)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
Bouwkunst voor onze Tijd
J.J. Vriend   Amsterdam / Antwerpen : Kosmos   (1967)  
Ontwikkeling van het bouwen in de laatste honderd jaar
(C.5 - Vrie - 01278)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
Bouwstijlen en geveltypen van historische woonhuizen in Hoorn, 1540-1940
In deze brochure wordt aan de hand van foto's uitleg gegeven over de geveltypen en bouwstijlen van Hoornse woonhuizen die dateren uit verschillende perioden in de geschiedenis van de stad.
(C.5 - Kwaa - 00116)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
Bouwstijlen Herkennen
Jan Nederlof   Amsterdam, Stichting Open Monumentendag   (1990)   (ISBN 9071107213)  
Verschillende bouwstijlen die in Nederland te vinden zijn.
(C.5 - SOM - 01269)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
Bouwstoffen tot de historische taalgeografie van het Nederlands. Noordhollandse Charters.
Vangassen, Dr. H.   Belgisch Interuniversitair Centrum voor Neerlandistiek   (1964)  
Noordhollandse Charters, waaronder veertig 14e- en 15e-eeuwse getranscribeerde Hoornse charters.
(C.0 - Vang - 00823)     Cultuur: Diversen
Brandspuithuisjes
Henny en Cees van Haasteren   Jeroen J. Steenhuis Assen   (2020)  
Brandspuithuisjes. Overzicht van Brandspuithuisjes in Nederland,en opslagplaatsen voor brandweermateriaal van voor 1940
(C.6 - Haas - 01850)     Cultuur: Gebouwen afzonderlijk
Brandverzekering-Maatschappij
Venhuizen : Brandwaarborg-Mij. ' De Eendracht'   (1952)  
Compilatie over ontstaan en groei van Brandverzekering-Maatschappij "De Eendracht" NV te Venhuizen bij het 50 jarig bestaan van 1902 tot 1952
(G.1 - Bran - 00693)     Geschiedenis: Sociaal en economie
Broeders sluit U aan : aspecten van verzuiling in zeven Hollandse gemeenten
Dr. H.M. Brokken   Den Haag : De Bataafse Leeuw   (1985)   (ISBN 9067070815)  
Broeders sluit U aan : aspecten van verzuiling in zeven Hollandse gemeenten. Deze bundel geeft een goed inzicht in de gevolgen van de verzuiling op lokaal niveau. Wat betekende de verzuiling i het dagelijks leven voor de plaatselijke verhoudingen en de geloofsgemeenschappen en bevolkingsgroepen. Hfdst. 7 De papieren kapelaan. Katholiek Hoorn (1905-1911) / J.J.M. Leenders.
(G.2 - Brok - 00445)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Bruggen, oud en nieuw in Nederland
Jan de Meijer   Amsterdam : Allert de Lange   (1946)  
Verschillende typen bruggen.
(C.5 - Meij - 00061)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
Buiten
Amsterdam : Scheltema en Holkema's Boekhandel   (1916)  
Geillustreerd weekblad: bundeling van
(G.0 - Week - 00839)     Geschiedenis: Diversen
Buitenvreugd aan de Koepoortsweg : Archeologisch onderzoek op het perceel Koepoortsweg 73 in Hoorn
C.P. Schrickx   Archeologie West-Friesland   (2009)   (ISBN 978-90-78701-13-2)  
Buitenvreugd aan de Koepoortsweg : Archeologisch onderzoek op het perceel Koepoortsweg 73 in Hoorn Rapport 14
(G.12 - WFAD-14 - 01036)     Geschiedenis: Archeologie
Bulletin KNOB
P. Wiersma [.... et al]   [S.l.] : Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond   (1981)  
Bulletin KNOB. Magazine met een artikel over de geschiedenis en de bouw van de Grote Kerk van Hoorn.
(G.2 - Wier - 00134)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Bulletin van de Stichting Oude Hollandse Kerken : herfst 1997: 45
Stichting Oude Hollandse Kerken   Leiden : Stichting Oude Hollandse Kerken   (1997)  
De cartons van de Goudse glazen
(G.2 - SOHK - 01414)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Bulletin van de Stichting Oude Hollandse Kerken : herfst 1997: 46
Stichting Oude Hollandse Kerken   Leiden : Stichting Oude Hollandse Kerken   (1997)  
De cartons van de Goudse glazen
(G.2 - SOHK - 01415)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Bulletin van de Stichting Oude Hollandse Kerken : herfst 2005 : 61
Justin E.A. Kroesen   Leiden : Stichting Oude Hollandse Kerken   (2005)   (ISBN 0166-3445 (ISSN))  
Middeleeuwse koorafscheidingen in Holland.
(G.2 - SOHK - 01013)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Bulletin van de Stichting Oude Hollandse Kerken : herfst 2006 : 63
Willem Haakma Wagenaar   Leiden : Stichting Oude Hollandse Kerken   (2006)   (ISBN 0166-3445 (ISSN))  
De Laurenskerk in Alkmaar, bouwgeschiedenis, gewelfschilderingen.
(G.2 - SOHK - 01014)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Bulletin van de Stichting Oude Hollandse Kerken : herfst 2007 : 65
Clara Bruins   Leiden : Stichting Oude Hollandse Kerken   (2007)   (ISBN 0166-3445 (ISSN))  
De geboorte van Christus verbeeld in Hollandse kerken.
(G.2 - SOHK - 01016)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Bulletin van de Stichting Oude Hollandse Kerken : lente 2006 :62
[redactie] dr. P.C.J. van Dael et al   Leiden : Stichting Oude Hollandse Kerken   (2006)   (ISBN 0166-3445 (ISSN))  
Geschiedenis van de Evangelische Lutherse kerk in Hoorn.
(G.2 - SOHK - 00880)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Redactie bibliotheek: Vacature
Werkgroep documentatie en archief