Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek - Alle boeken (1750)   Gesorteerd op: Titel

Boeken en tijdschriften alleen ter inzage


 

 

De Mijzenpolder: Duizend jaar veen en water
Dick Mantel   Verloren, Hilversum   (2005)   (ISBN 90-6550-844-9)  
De Mijzenpolder: Duizend jaar veen en water. Betreft Veenweidegebieden en het Historische belang om deze waardevolle gebieden te behouden.
(G.11 - Mant - 00081)     Geschiedenis: West-Friesland
De Monumenten van Geschiedenis en Kunst  van Westfriesland, Tessel en Wieringen
Herma van de Berg ; [met afbeeldingen naar tekeningen van W.J. Berghuis, A.J.M. Mulder, J.J.W. van O   Den Haag : SDU Staatsuitgeverij   (1971)  
De Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De Provincie Noord-Holland Deel VIII Tweede Stuk: van Westfriesland, Tessel en Wieringen. Beschrijving van Nederlandse monumenten en (particuliere) verzamelingen op het gebied van kunst en geschiedenis. Zie ook Eerste stuk ID 1586 J.J.F.W. van AgtID 147 en 1586 zijn bij elkaar geplaatst
(C.5 - Berg - 00147)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
De moord op graaf Floris V
Jan Willem Verkaik   Hilversum : Verloren   (1996)  
Leven en dood van Floris de Vijfde
(G.0 - Verk - 00381)     Geschiedenis: Diversen
De Nederlanders in het Caraibische Zeegebied
W.R. Menkman   Amsterdam : P.N. van Kampen & zoon N.V.   (1942)  
Geschiedenis van Nederlandse wederwaardigheden in het Caraïbisch gebied, de West-Indische Compagnie en de kolonisatie van gebieden aldaar.
(G.6 - Menk - 00439)     Geschiedenis: Maritiem
De Nederlandsche vlag op de wereldzeeen: De Vlag in Sjouw
Mollema, J.C.   [S.l] : Scheltens & Giltay   (1943)  
Schipbreuk, muiterij en zeeroof.
(G.6 - Moll - 01315)     Geschiedenis: Maritiem
De Nederlandsche vlag op de wereldzeeen: Driemaal is Scheepsrecht
Mollema, J.C.   [S.l] : Scheltens & Giltay   (1944)  
Verslagen van drie noordreizen.
(G.6 - Moll - 01317)     Geschiedenis: Maritiem
De Nederlandsche vlag op de wereldzeeen: Met David Pietersz de Vries in de Vier Werelddelen
Verslag van de reizen van David Pieterszoon de Vries, die Hoorn als uitvalsbasis had.
(G.6 - Moll - 01316)     Geschiedenis: Maritiem
De Nederlandsche vlag op de wereldzeeen: Ontdekkingsreizen onzer Voorouders.
Mollema, J.C.   [S.l] : Scheltens & Giltay   (1943)  
Nederlandse ontdekkingsreizigers die de wereldzeeën bevoeren.
(G.6 - Moll - 00406)     Geschiedenis: Maritiem
De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Waterland en Omgeving
J.J.F.W. van Agt   Den Haag : SDU Staatsuitgeverij   (1953)  
De Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De Provincie Noord-Holland Deel VIII, Eerste Stuk: van Waterland en Omgeving. Beschrijving van Nederlandse monumenten en (particuliere) verzamelingen op het gebied van kunst en geschiedenis. Zie ook Tweede stuk ID 147 Herma van de BergID 147 en 1586 zijn bij elkaar geplaatst
(C.5 - Agt - 01586)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
De Nederlandse Opstand 1555-1588
Jan Baalbergen   Amsterdam, Meulenhoff Educatief   (1995)   (ISBN 9028065059)  
De Nederlandse Opstand 1555-1588. Studiegids voor HAVO en VWO.
(G.5 - Baal - 01225)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
De Nederlandse Opstand in de pamfletten 1566-1584
P.A.M. Geurts   Utrecht, HES Publishers   (1978)   (ISBN 9061940524)  
Werk over pamfletten die werden verspreid tijdens de Nederlandse Opstand tegen de Spanjaarden.
(G.5 - Geur - 01252)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
De Nederlandse staat onder de republiek
S.J. Fockema Andreae   Amsterdam : N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij   (1969)  
Beeldvorming van het openbare leven en van de vervulling van de publieke functies in de Republiek van de Verenigde Nederlanden.
(G.10 - Fock - 00854)     Geschiedenis: Recht en bestuur
De Nieuwe gedenksteen voor Lambert Melisz. , bij gelegenheid der Bossufeesten onthuld te Hoorn,  14 oktober 1873
De Nieuwe gedenksteen voor Lambert Melisz. , bij gelegenheid der Bossufeesten onthuld te Hoorn,  14 oktober 1873. Toespraak door A. van Eck, gehouden namens de commissie voor de volksvoordrachten.
(H.0 - - 01816)     Geschiedenis: Hoorn diversen
pdf Bekijk of download de PDF versie (3.19 MB - Opent in nieuw venster)
De Noord Hollandse familie Schouten  1567-2001 : zij die ons voorgingen zijn onze geschiedenis en de basis van ons bestaan
Genealogisch familieonderzoek
(G.8 - Scho - 00497)     Geschiedenis: Genealogie - Biografie
De Noord-Holland onder zeil
A.P. Delpeut   Evers Litho en Druk Almere  
De Noord-Holland onder zeil.Historie van de Motorzeilklipper Noord-Holland, het oudste werkschip van de Rijkswaterstaat.De Noord-Holland wordt gebruikt bij intochten van Sinterklaas in Hoorn.Het kantoor van de RWS zetelde op Grote Oost 26.
(G.6 - RWS - 01808)     Geschiedenis: Maritiem
De Noorderkerk te Hoorn
J,C. Kerkmeijer   Hoorn : Vermande   (1938)  
De Noorderkerk te Hoorn. Rede, uitgesproken door den Heer J.C. Kerkmeijer, ter gelegenheid van de plechtige overdracht der Gerestaureerde Noorderkerk te Hoorn aan de Kerkvoogdij
(G.2 - Kerk - 00133)     Geschiedenis: Kerk & geloof
De Noordse Compagnie
Louwrens Hacquebord   Zutphen, Walburg Press   (2014)   (ISBN 9789057301933)  
Geschiedenis van de Nederlandse Noordse Compagnie die zich bezighield met de walvisvaart.
(G.6 - Hacq - 01435)     Geschiedenis: Maritiem
De Ontdekking van de Nieuwe Wereld
Theodoor de Bry   Van Hoeve - Amsterdam   (1979)   (ISBN 90 222 0248 8)  
De Ontdekking van de Nieuwe Wereld. Boek geschreven in Nederlands, Engels en Frans, betreft Activiteiten van Columbus bij de Inca's en Azteken en de import van Zwarte Slaven.
(G.6 - Bry - 01507)     Geschiedenis: Maritiem
De ontdekking van Manhattan
Robert Juet van Limehouse   Hoorn : Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders, Westfries Museum   (2009)  
Reisjournaal van de ontdekking van Manhattan door Henry Hudson in 1609
(G.6 - SNKH - 00875)     Geschiedenis: Maritiem
De ontdekking van Nederland : de tocht van de SS Atalanta over de rivieren en kanalen van Nederland en Vlaanderen
G. Cristopher Davies   Amsterdam : Scepter   (2001)   (ISBN 9072653157)  
Reisverslag van de tocht die het stoomschip Atalanta maakte in de tijd dat het IJsselmeer nog de Zuiderzee was en Urk nog een eiland.
(G.4 - Davi - 01060)     Geschiedenis: Land & water
Redactie bibliotheek: Vacature
Werkgroep documentatie en archief