Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek - Alle boeken (1786)   Gesorteerd op: Titel

Boeken en tijdschriften alleen ter inzage


 

 

De Wereld Rond : de lotgevallen van een Oud-Zeeman, door hem zelve verteld
Obe van der Wal   [S.l.] : Stichting Nederlandse Kaap-Hoornvaarders   (2003)   (ISBN 9080316970)  
Hertaling van een reisverslag.
(G.6 - SNKH - 00436)     Geschiedenis: Maritiem
De wereldreizen van De Brik  Doesborgh 1869-1872 en van de Brik Accra 1873-1875
Maarten Spaanderdam   [S.l.] : Stichting Nederlandse Kaap-Hoornvaarders   (1998)   (ISBN 908031692X)  
Hertaalde versie van het verslag van de gezagvoerder van deze schepen.
(G.6 - SNKH - 00433)     Geschiedenis: Maritiem
De West-Fries : fertelsels fan de styk-spain.
Tijdschrift met artikelen over de cultuur, de taal, de gebruiken en de gewoonten van Westfriesland.
(G.11 - Atum - 00519)     Geschiedenis: West-Friesland
De westerkogge
D. Kamp   (1946)  
Historisch-geografische beschrijving van de waterschapstoestanden betreffende De Westerkogge, mede in relatie tot de omliggende waterschappen. Onder De Westerkogge verstaan we het gezamenlijke grondgebied van Hoorn (inclusief Dampten), Berkhout, Grosthuizen, Oudendijk, Avenhorn en Scharwoude.
(G.4 - Kamp - 00993)     Geschiedenis: Land & water
De Westfriesche Buurschap
Mr. Dr. A. de Goede   Enkhuizen: Fas Frisiae C.V.   (1944)  
Geschiedenis van het buurschap West-Friesland.
(G.10 - Goed - 00518)     Geschiedenis: Recht en bestuur
De Westfriesche wraek-procedure
A. de Goede   [S.l. : S.n.]   ([?])  
Over het ontstaan van de West-Friese "wraek"-procedure, die werd toegepast in gevallen van moord.
(G.10 - Goed - 00779)     Geschiedenis: Recht en bestuur
De Westfriese Admiraliteit
C.T.F. Thurkow   Enkhuizen : Fas Frisiae   (1945)  
Tijdens de Tweede Wereldoorlog uitgebrachte clandestiene juridische studie over de geschiedenis van de Westfriese Admiraliteit.
(G.6 - Thur - 00515)     Geschiedenis: Maritiem
De Westfriese Omringdijk : geschiedenis van een monument
Ruud Spruit, Robert Ballot, Jan Stobbe ... [et al]   Abcoude : Unipers   (2005)   (ISBN 906825359X)  
De Omringdijk beschermt al eeuwenlang het West-Friese land tegen het water. Het is een van de oudste, zo niet de oudste dijk van Nederland, die de oprichting van het eerste Nederlandse waterschap tot gevolg had. De bewoners van het gebied binnen de dijk hadden lang de reputatie een opstandig volkje te zijn.
(G.4 - Spru - 00663)     Geschiedenis: Land & water
De Wezen van der Lee uit Hoorn en hun Tante Ma
Ben Beemster   Drukkerij van Berkum Graphic Solutions Zwaag   (2020)   (ISBN 978-90-9033074-7)  
De Wezen van der Lee uit Hoorn en hun Tante Ma. Kroniek van Drie Religieuze Wereldreizigers, hun Zussen en de Familie van Moederskant zie ook ID 1655
(G.8 - Beem - 01795)     Geschiedenis: Genealogie - Biografie
De woid uit
Theo Koomen   Hoorn : Westfriesland   (cop. 1985)   (ISBN 90-205-1839-9)  
Bundel met artikelen en stukjes eerder verschenen in Onze Krant, geschreven in het Westfries.
(C.4 - Koom - 00214)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
De zangkunst van Johannes Martinus Messchaert (1857/1922)
Frans Schouten   Utrecht : Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis   (2011)   (ISBN 9789063752200)  
Uitvoerige monografie over het werk en de carierre van de tijdens zijn leven in Europa gevierde concertzanger en alom zeergewaardeerde zangpedagoog.
(C.2 - Scho - 01062)     Cultuur: Muziek, dans, theater
De zeeweringen en waterschappen van NoordHolland
Mr. G. de Vries   Haarlem : Johannes Enschedé en Zonen   (1894)  
Werk over de zeeweringen en verschillende bannen in Noord-Holland
(G.4 - Vrie - 00891)     Geschiedenis: Land & water
De zeventiende eeuwsche beeldhouwkunst in de Noordelijke Nederlanden
Elisabeth Neurdenburg   Amsterdam : J.M. Meulenhoff   (1948)  
De zeventiende eeuwse beeldhouwkunst in de Noordelijke Nederlanden beschreven vanuit het perspectief van: Hendrick de Keyser, Artus Quellinus, Rombout Verhulst en tijdgenoten.
(C.1 - Neur - 00859)     Cultuur: Musea en kunst
De zoektocht naar de Hoorn : de wonderlijke reis van Schouten en Le Maire
Ruud Spruit en Martijn Manders   Amsterdam : De Bataafsche Leeuw   (2007)   (ISBN 9789067076227)  
De Hoorn was een schip dat in december 1615 verging voor de kust van Argentinië. Het schip stond onder leiding van Willem Schouten en Jacob Le Maire. Recentelijk werd er een expeditie georganiseerd naar de overblijfselen van het wrak.
(G.6 - Spru - 00812)     Geschiedenis: Maritiem
De Zoete Zee
Cherry Duyns   Uitgeverij Voetnoot Amsterdam   (2000)   (ISBN 90 71877 45 0)  
De Zoete Zee. Het IJsselmeergebied in foto's 1945 - 2000. Geschiedenis en verhalen en beschrijvingen van Plaatsen Rondom de het IJsselmeer. Alsmede de Bevolking waaronder Cultuur en Klederdrachten.
(G.4 - Duyn - 01733)     Geschiedenis: Land & water
De Zuiderzee
K. Boonenburg   Allert de Lange N>V> Amsterdam   (1956)  
De Zuiderzee. Overzicht van Plaatsen rondom de Zuiderzee en het ontstaan daarvan. Alsmede een overzicht van de bevolking en gebruiken. Beschreven in woord en beeld.
(G.4 - Boon - 01720)     Geschiedenis: Land & water
De Zuiderzee : een herinneringswerk
H. Colijn et al   Amsterdan : Scheltema & Holkema's Boekh. en Uitgevers Mij. N.V.   (1932)  
De Zuiderzee : een herinneringswerk. Op 28 mei 1932 werd het laatste gat van de Afsluitdijk gedicht. N.a.v. deze gebeurtenis is dit ingebonden boek uitgegeven. Talrijke aspecten uit verleden, heden en toekomst van de Zuiderzee en het land en de plaatsen er omheen worden uitvoerig behandeld.
(G.4 - Coli - 01003)     Geschiedenis: Land & water
De Zuiderzee : van land tot water, van water tot land
Gerrit van der Heide   Haren : Knoop & Nieumeijer   (1974)   (ISBN 9061482623)  
Publicatie over de geschiedenis van de Zuiderzeegebied.
(G.4 - Heid - 00615)     Geschiedenis: Land & water
De Zuiderzeeballade
Carel de Jong   Hoorn : Westfries Museum   (2003)  
De Zuiderzeeballade. Foto's bij gelijknamige tentoonstelling, WFM 2003
(G.6 - Jong - 00589)     Geschiedenis: Maritiem
Deen Supermarkten 88 jaar in Beeld van 1933 - 2021
Deen Familie   Drukkerij van Vliet   (2021)  
Deen Supermarkten 88 jaar in Beeld van 1933 - 2021.Historisch Overzicht en Geschiedenis van oprichting en opening van de Deen winkels.In woord en beeld gebracht, en een hulde aan het personeel.  
(G.1 - Deen - 01856)     Geschiedenis: Sociaal en economie
Redactie bibliotheek: Vacature
Werkgroep documentatie en archief