Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek - Alle boeken (1747)   Gesorteerd op: Titel

Boeken en tijdschriften alleen ter inzage


 

 

Geheimen van de Dijk: Verhalen van de Westfriese Omringdijk
Idzard van Manen   HDC Media   (2012)   (ISBN 9789077842652)  
Kinderboek met tien verhalen over tien plaatsen die aan de Westfriese Omringdijk liggen. Met behulp van geocoaches kunnen lezers meer te weten te komen over deze plaatsen.
(C.4 - Mane - 01107)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Geillustreerde Gids voor Hoorn en Omstreken
Wandeling door de stad Hoorn met suggesties voor wandelingen en rijtoeren in de omtrek van de stad.
(C.7 - Gids - 01328)     Cultuur: Toerisme
Geillustreerde Vaderlandsche Geschiedenis
P. Louwerse   Van Holkema & Warendorf Amsterdam   (1908)  
Geillustreerde Vaderlandsche Geschiedenis. Nederlandsche Geschiedenis, met de voornaamste Gebeurtenissen van het: Eerste Tijdvak van 100 jaar voor, tot ongeveer 500 jaar na onze jaartelling.Tweede Tijdvak van het 496 tot 922 Het Frankische Tijdperk.Derde... lees verder >>
(G.0 - Louw - 01759)     Geschiedenis: Diversen
Gemeenteblad van Hoorn 1915
Hoorn : Gemeente Hoorn   (1915)  
Bundeling van Gemeentebladen van Hoorn anno 1915; bevattend besluiten en verordeningen
(G.10 - Geme - 00872)     Geschiedenis: Recht en bestuur
Gemeenteblad van Hoorn 1916
Hoorn : Gemeente Hoorn   (1916)  
Bundeling van Gemeentebladen van Hoorn anno 1916; bevattend besluiten en verordeningen
(G.10 - Geme - 00873)     Geschiedenis: Recht en bestuur
Gemeenteblad van Hoorn 1917
Hoorn : Gemeente Hoorn   (1917)  
Bundeling van Gemeentebladen van Hoorn anno 1917; bevattend besluiten en verordeningen
(G.10 - Geme - 00874)     Geschiedenis: Recht en bestuur
geen foto
Fotografie : Jos Konijn   Hoorn : Gemeente Hoorn   (1998)  
Informatieboekje over de drie gemeentelijke begraafplaatsen.
(H.0 - Geme - 00784)     Geschiedenis: Hoorn diversen
Gemeentelijke Monumentenlijst vm, Gemeente  Blokker.
Bureau Erfgoed gemeente Hoorn   Bureau Erfgoed gemeente Hoorn   (2009)  
Gemeentelijke Monumentenlijst vm, Gemeente Blokker. Betreft Inventarisatie van de Beschermde en Historische Panden in de voormalige gemeenten Blokker. Verzameld door Bureau Erfgoed gem. Hoorn 
(C.5 - GMH - 01555)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
pdf Bekijk of download de PDF versie (8.31 MB - Opent in nieuw venster)
Gemeentelijke Monumentenlijst vm, Gemeente  Zwaag.
Bureau Erfgoed gemeente Hoorn   Bureau Erfgoed gemeente Hoorn   (2009)  
Gemeentelijke Monumentenlijst vm, Gemeente Zwaag. Betreft Inventarisatie van de Beschermde en Historische Panden in de voormalige gemeenten Zwaag. Verzameld door Bureau Erfgoed gem. Hoorn 
(C.5 - GMH - 01813)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
pdf Bekijk of download de PDF versie (20.37 MB - Opent in nieuw venster)
Genealogie fam. Schermer te Hoorn 1670-1956 : toegevoegd fam. Lippits te Hoorn 1677-1876
Genealogie van het hoornse geslacht Schermer en Lippits.
(G.8 - Gene - 00319)     Geschiedenis: Genealogie - Biografie
Genealogie van de Familie Mak in Noord-Holland
Dirk Mak   Dirk Mak   (2012)  
Dirk Mak onderzocht zijn eigen stamboom en beschreef zijn bevindingen in dit werk, dat handelt over de periode vanaf rond 1570 tot het heden. Naast de verschillende personen uit zijn familie, behandelt hij ook de periodes, alsmede soms het gebied, waarin zij leefden. Een aantal personen van de familie woonde in Hoorn en omstreken.
(G.8 - Mak - 01122)     Geschiedenis: Genealogie - Biografie
Gerard Boedijn, Blaasmuziekpionier
Francis Pieters   Wormerveer : Molenaar Edition BV   (1997)   (ISBN 9070628376)  
Over het leven en werk van Gerard Boedijn. Boedijn heeft een grote invloed gehad op het blaasmuziekwezen in Nederland en daarbuiten.
(C.2 - Piet - 00190)     Cultuur: Muziek, dans, theater
Geschiedenis als ambacht : oudheidkunde in de Gouden Eeuw: Arnoldus Buchelius en Petrus Sciverius
Sandra Langereis   Hilversum : Verloren ; Hisorische Vereniging Holland   (2001)   (ISBN 907040348x)  
(G.0 - Lang - 00986)     Geschiedenis: Diversen
Geschiedenis der Confiscatie in Nederland
Prof. Dr. W. van Iterson   Boekhandel H. de Vroede - Utrecht   (1957)  
Geschiedenis der Confiscatie in Nederland. Rechtsstudie die zich specifiek richt op confiscatie en dan met name in Noord-Nederland.
(G.10 - Iter - 01390)     Geschiedenis: Recht en bestuur
Geschiedenis der Kerkhervorming te Hoorn
J.A. Snellebrand   [S.l.] : Gebr. Vermande   (1866)  
Originele publicatie uit 1866 over m.n. de geschiedenis van de kerkhervormingen in Hoorn, vanaf 1521, de tijd van Luther.
(G.2 - Snel - 00288)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Geschiedenis der Kerkhervorming te Hoorn (1866)
J. A. Snellebrand, Theol. Doct. en Predikant der Hervormde Gemeente te TWISK.   (1866)  
Toen Maarten Luther op den 31sten October 1517 zijne vijf en negentig stellingen tegen den aflaat te Wittenberg had afgekondigd, werden dezen door geheel Duitschland verbreid, in voor die dagen ongeloofelijk korten tijd. Weldra waren ze ook verre over... lees verder >>
(G.2 - - 01530)     Geschiedenis: Kerk & geloof
pdf Bekijk of download de PDF versie (23.13 MB - Opent in nieuw venster)
Geschiedenis der Staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek
Robert Fruin   Den Haag : Martinus Nijhoff   (1980)   (ISBN 9024790220)  
Compilatie van collegestof van Robert Fruin, Leids hoogleraar (1860-1894) in de vaderlandse geschiedenis.
(G.10 - Frui - 00855)     Geschiedenis: Recht en bestuur
Geschiedenis der stad Hoorn, hoofdstad van West-Vriesland, gedurende het grootste gedeelte der XVII en XVIII eeuw of vervolg op Velius Chronyk beginnende met het jaar 1630
Geschiedenis van Hoorn vanaf 1720 tot 1773.
(G.0 - Abbi - 00673)     Geschiedenis: Diversen
Geschiedenis der stad Hoorn, hoofdstad van West-Vriesland, gedurende het grootste gedeelte der XVII en XVIII eeuw of vervolg op Velius Chronyk beginnende met het jaar 1630 aantekeningen
Geschiedenis van Hoorn vanaf 1630 tot 1720.
(H.0 - Abbi - 00325)     Geschiedenis: Hoorn diversen
Geschiedenis der stad Hoorn, hoofdstad van West-Vriesland, gedurende het grootste gedeelte der XVII en XVIII eeuw of vervolg op Velius Chronyk beginnende met het jaar 1630 aantekeningen
Geschiedenis van Hoorn vanaf 1630 tot 1720.
(H.0 - Abbi - 01319)     Geschiedenis: Hoorn diversen
Redactie bibliotheek: Vacature
Werkgroep documentatie en archief