Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Literatuur, poëzie, taal (109)
Boeken en tijdschriften alleen ter inzage

 

(C.4 - - 653)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
J. Visser-Roosendaal 
Roman over Zeger Davidson, die zich afspeelt in West-Friesland in de tweede helft van de achttiende eeuw.
(C.4 - Viss - 369)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Catalogus bevattende boeken gedrukt in Hoorn voor 1701.
(C.4 - Gruy - 857)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Rosita Steenbeek 
Historische roman over Alida Withoos, dochter van Matthias Withoos.Plaats van handeling is vooral Amersfoort, maar ook Hoorn.
(C.4 - Stee - 739)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Anthony van Diemen Van Bankroetier tot Landvoogd. Het verhaal van een Handelsman tentijde van de VOC tot Landeigenaar en Landvoogd.
(C.4 - Nore - 1628)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Henri van Hoorn 
Het leven van Jan Pieterszoon Coen in de vorm van een novelle.
(C.4 - Hoor - 365)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Verhalen en Gedichten van de VOC door Schrijvers uit West-Friesland
(C.4 - Beem - 56)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
J.A.M. Claassens 
Uitleg bij verschillende termen uit de bouw die verwijzen naar dieren, zoals een steunbeer en afkalving.
(C.4 - Claa - 1257)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Catalogus van boek-, kantoor-, muziek-, en kunsthandel Bakker van een uitgebreide (4397 titels) leesbibliotheek in het Nederlands, Engels, Duits en Frans.
(C.4 - Bakk - 846)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Herman Lansdaal 
Bundel met verhalen en gedichten over tal van thema's.
(C.4 - Lans - 186)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Een studie naar Noordhollandse plaatsnamen.
(C.4 - Pann - 622)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
F. Butter 
Een Westfriese vertelling in dialect.
(C.4 - Butt - 897)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
De Duvelstoejager van Het Wapen van Hoorn, het verhaal van een weesjongen uit de 17e eeuw die met een Oostindievaarder vertrekt naar de oost.
(C.4 - Rooy - 1521)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
De Glazen Wagen en andere Westfriese Verhalen. Korte Verhalen, Vertellingen en Schetsjes in het Westfries en op een Humoristische Wijze beschreven.
(C.4 - Kost - 1625)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Hans Werner 
De Glorie van Holland, Absurdistische Roman over Personages uit Hoorn, illustraties van Bob van den Born
(C.4 - Wern - 1483)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Eduard Hoornik 
Bundel van geromantiseerde journalistieke schetsen en reportages.
(C.4 - Hoor - 834)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Roman over een weesmeisje uit Hoorn ten tijde van de V.O.C. rond 1625.
(C.4 - Nuye - 362)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Maclaine-Pont, M.W. 
Jan Lambertz Cruyf, eerste kwart 15e eeuw Hoeken en Kabeljauwen
(C.4 - Macl - 354)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
De Reis van Schipper Bontekoe en Andere Verhalen. Verhaal van Bontekoe naar de Oost en zijn schipbreuk, en de terug keer. Tot zijn overlijden in Hoorn. De andere verhalen betreffen niet nader genoemde steden.
(C.4 - Stam - 1557)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Fabricius, Johan 
Over de reis van Hoorn naar Bantam in 1618
(C.4 - Fabr - 357)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Redactie bibliotheek: Christ Stoffelen i.s.m. Erik de Jong
Werkgroep documentatie en archief