Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Sociaal en economie (117)
Boeken en tijdschriften alleen ter inzage

 

V
(G.1 - - 704)     Geschiedenis: Sociaal en economie
Over de geschiedenis van 32 opgeheven en 5 nog bestaande veilingen voor groenten en fruit in Noord-Holland
(G.1 - Biso - 531)     Geschiedenis: Sociaal en economie
Aan het begin van de twintigste eeuw was er nog nauwelijks sprake van enige bescherming voor arbeiders. Daar is mede door de vakbeweging verandering in gekomen.
(G.1 - FNV - 246)     Geschiedenis: Sociaal en economie
Geschiedenis van de kaashandel en de kaasdragersgilden in Alkmaar
(G.1 - Kool - 228)     Geschiedenis: Sociaal en economie
Verschillende aspecten van de 400-jarige betrekkingen tussen Nederland en Turkije worden onder de loep genomen.
(G.1 - Kara - 1125)     Geschiedenis: Sociaal en economie
Geschiedenis van de firma Karsten in Blokker n.a.v. het 60-jarig jubileum
(G.1 - Kars - 533)     Geschiedenis: Sociaal en economie
A.W. Seuren 
Gedenkboek over de periode 1902-1964 van de Coöperatieve Land-, Tuinbouw- en Marktvereniging Avenhorn en Omstreken (A en O).
(G.1 - Seur - 856)     Geschiedenis: Sociaal en economie
Adresboek met adressen van particulieren en bedrijven. Tevens bevat de gids informatie over de gemeenten.Bevat veel advertenties van bedrijven en winkels.Bij de particulieren wordt het beroep vermeld.
(G.1 - Adre - 262)     Geschiedenis: Sociaal en economie
100 jaar Rabobank Westfriesland-oost
(G.1 - Mool - 526)     Geschiedenis: Sociaal en economie
Onderzoek naar de economische en politieke geschiedenis van het Noorderkwartier, waarvan Hoorn deel uitmaakt.
(G.1 - Aten - 468)     Geschiedenis: Sociaal en economie
Redactie: drs. R.P. Zijp, Dirk Damsma, dr. P.C. van Royen ... [et al] 
In de loop van de zeventiende eeuw holden de economische activiteiten in een aantal Zuiderzeeplaatsen achteruit. Wat hebben de stedelijke autoriteiten gedaan om de gevolgen van deze neergang te verzachten?
(G.1 - Barr - 500)     Geschiedenis: Sociaal en economie
ing. N.J. Groot ; prof.dr.ir. J.G. Wissema dr. L. Euser. 
Verschenen n.a.v. het 100-jarig bestaan van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor West-Friesland en Waterland.
(G.1 - Groo - 480)     Geschiedenis: Sociaal en economie
Beschrijving geschiedienis van de Katholieke Land- en Tuinbouwbond LTB voor noord- en Zuid Holland over de periode 1915-1945.
(G.1 - Marr - 1011)     Geschiedenis: Sociaal en economie
Beschrijving geschiedienis van de Katholieke Land- en Tuinbouwbond LTB voor noord- en Zuid Holland over de periode 1945-1990.
(G.1 - Marr - 1012)     Geschiedenis: Sociaal en economie
Bespreking van de ontwikkeling van en onderzoek naar de bloembollenteelt. aan de orde komen ook de vele facetten van de bloembollenhandel.
(G.1 - WFHR - 982)     Geschiedenis: Sociaal en economie
Compilatie over ontstaan en groei van Brandverzekering-Maatschappij "De Eendracht" NV te Venhuizen bij het 50 jarig bestaan van 1902 tot 1952
(G.1 - Bran - 693)     Geschiedenis: Sociaal en economie
Geschiedenis van de Bank van Lening te Haarlem
(G.1 - Gree - 605)     Geschiedenis: Sociaal en economie
De Ommerschans was een kolonie voor bedelaars in Overijssel. Ook vanuit de Hoornse bedelaarskolonie op het Oostereiland werden bedelaars 'opgezonden' naar de Ommerschans. Zie verder ook 'De Proefkolonie' (rec. nr. 984).
(G.1 - Scha - 18)     Geschiedenis: Sociaal en economie
Marijke Bresser 
Foto's van gewone Nederlanders met humoristische onderschriften. Enkele van de foto's zijn genomen in Hoorn
(G.1 - Bres - 1115)     Geschiedenis: Sociaal en economie
Doctoraalscriptie over Maatregelen uitgevaardigd door de Hoornse stedelijke overheid tot 1572
(G.1 - Aren - 301)     Geschiedenis: Sociaal en economie
Redactie bibliotheek: Christ Stoffelen i.s.m. Erik de Jong
Werkgroep documentatie en archief