Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Recht en bestuur (75)
Boeken en tijdschriften alleen ter inzage

 

Welke personen maakten deel uit van het stedelijke regentenpatriciaat? Hoe leefden en werkten zij?
(G.10 - Boss - 471)     Geschiedenis: Recht en bestuur
Naast de geschiedenis van de rechtbank, ook aandacht voor de algemene geschiedenis van de rechtspraak.
(G.10 - Jurg - 590)     Geschiedenis: Recht en bestuur
Mr B.R. Canneman 
1) Rede, gehouden door burgemeester Canneman op 26 maart 1957 ter herdenking van 600 jaar stadsrechten 2) Boekje bij de expositie ter herdenking van de verlening van het Poortrecht aan Hoorn op 26 maart 1357.
(G.10 - Cann - 1192)     Geschiedenis: Recht en bestuur
Biografie van Alle Klaver (1878-1932), remonstrants protestant en veelzijdig man, die het laatste deel van zijn leven in Hoorn woonde en werkte. Hij was voorstander van gelijke rechten voor vrouwen en lid van de vrijmetselaars en Rein Leven-beweging.
(G.10 - Wijk - 1094)     Geschiedenis: Recht en bestuur
Staatsrecht in Nederland.
(G.10 - Schr - 376)     Geschiedenis: Recht en bestuur
Kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en van de burgerparticipatie. Relatie tussen burgers en gemeentebestuur van de stad.
(G.10 - Jaar - 1288)     Geschiedenis: Recht en bestuur
Kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en van de burgerparticipatie. Relatie tussen burgers en gemeentebestuur van de stad.
(G.10 - Jaar - 1289)     Geschiedenis: Recht en bestuur
Kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en van de burgerparticipatie. Relatie tussen burgers en gemeentebestuur van de stad.
(G.10 - Jaar - 1290)     Geschiedenis: Recht en bestuur
Kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en van de burgerparticipatie. Relatie tussen burgers en gemeentebestuur van de stad.
(G.10 - Jaar - 343)     Geschiedenis: Recht en bestuur
Kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en van de burgerparticipatie. Relatie tussen burgers en gemeentebestuur van de stad.
(G.10 - Jaar - 1291)     Geschiedenis: Recht en bestuur
Kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en van de burgerparticipatie. Relatie tussen burgers en gemeentebestuur van de stad.
(G.10 - Jaar - 1292)     Geschiedenis: Recht en bestuur
Kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en van de burgerparticipatie. Relatie tussen burgers en gemeentebestuur van de stad.
(G.10 - Jaar - 1293)     Geschiedenis: Recht en bestuur
Kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en van de burgerparticipatie. Relatie tussen burgers en gemeentebestuur van de stad.
(G.10 - Jaar - 1294)     Geschiedenis: Recht en bestuur
Burgers in het geweer : de schutterijen in Holland, 1550-1700
(G.10 - Knev - 987)     Geschiedenis: Recht en bestuur
(G.10 - Fabe - 985)     Geschiedenis: Recht en bestuur
Th. van Riemsdijk 
Bijdrage tot de kennis van het archief van de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden.
(G.10 - Riem - 1193)     Geschiedenis: Recht en bestuur
De Tweede-Kamervertegenwoordiging uit het noordelijk deel van Noord-Holland tussen 1840 en 1870.
(G.10 - Tals - 896)     Geschiedenis: Recht en bestuur
Fred Soeteman ; Illustraties van Chris Roodbeen 
Waargebeurde geschiedenissen waarbij in de daaropvolgende arresten juridische leerstukken verduidelijkt zijn.
(G.10 - Soet - 394)     Geschiedenis: Recht en bestuur
Beeldvorming van het openbare leven en van de vervulling van de publieke functies in de Republiek van de Verenigde Nederlanden.
(G.10 - Fock - 854)     Geschiedenis: Recht en bestuur
N.a.v. de grondwetsherziening van 1848 werd de arrondissements-rechtbank in Hoorn gesloten.
(G.10 - Fabe - 1194)     Geschiedenis: Recht en bestuur
Redactie bibliotheek: Christ Stoffelen i.s.m. Erik de Jong
Werkgroep documentatie en archief