Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek West-Friesland (130)
Boeken en tijdschriften alleen ter inzage

 

Redactie en samenstelling : Peter Sasburg ... [et al] 
Bevat: Twintig eeuwen Westfriezen en hun verleden. - Twintig eeuwen Westfriezen en hun verkeer. - Twintig eeuwen Westfriezen en hun strijd tegen het water. - Twintig eeuwen Westfriezen en hun steden. - Twintig eeuwen Westfriezen en hun ziel en zaligheid. - Twintig eeuwen... lees verder >>
(G.11 - Ach - 451)     Geschiedenis: West-Friesland
Blokker in Oude Ansichten Deel 1. Ansichten met zwart-witfoto's uit Blokker Deel 1
(G.11 - Koem - 1408)     Geschiedenis: West-Friesland
Elke Noord-Hollandse regio zijn canon, dus West-Friesland ook.
(G.11 - Leen - 1025)     Geschiedenis: West-Friesland
Tien jaar samenwerkingsorgaan West-Friesland, ter gelegenheid van het jubileum.
(G.11 - Droo - 1329)     Geschiedenis: West-Friesland
(G.11 - Mant - 81)     Geschiedenis: West-Friesland
Ruim 90 stadsplattegronden van Enkhuizen op cd-rom met begeleidende tekst in het boekje
(G.11 - Vrie - 596)     Geschiedenis: West-Friesland
Tekst: Gerrit van der Heide ; Foto's: Jan Heuff 
Foto's illustreren de geschiedenis van Enkhuizen, Hoorn en Medemblik.
(G.11 - Heid - 594)     Geschiedenis: West-Friesland
Tijdschrift met artikelen over de cultuur, de taal, de gebruiken en de gewoonten van Westfriesland.
(G.11 - Atum - 519)     Geschiedenis: West-Friesland
Mr. P.S.Winkel 
Uitgave n.a.v. het honderdjarig bestaan van Drechterland in 1935.
(G.11 - Wink - 485)     Geschiedenis: West-Friesland
Dit boek vertelt de geschiedenis van de Westfriezen aan weerszijden van de indertijd grootste binnenzee van West-Friesland, de Grote Waert. Het gaat over de strijd tegen het water, en de strijd tegen vreemde overheersers.
(G.11 - Kome - 511)     Geschiedenis: West-Friesland
Jaren geleden verzamelde de heer Pieter Bossen uit liefhebberij allerlei gegevens over de geschiedenis van het dorp Hoogwoud alsmede over Aartswoud. In 1939 verscheen van zijn hand de beknopte Kroniek over beide Westfriese dorpen.
(G.11 - KidG - 631)     Geschiedenis: West-Friesland
Geschiedenis van dit Westfriese dorp.
(G.11 - KidG - 633)     Geschiedenis: West-Friesland
Schellinkhout door de eeuwen heen.
(G.11 - KidG - 632)     Geschiedenis: West-Friesland
Geschiedenis van Bovenkarspel en Grootebroek
(G.11 - KidG - 634)     Geschiedenis: West-Friesland
Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
Verantwoording en inleiding bij het symposium dat werd gehouden ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van het stadhuis van Enkhuizen met teksten van zes sprekers op dit symposium.
(G.11 - Monu - 1135)     Geschiedenis: West-Friesland
Ant. J. Kok ; fotogr. W. Simons 
Uitgebreide uitgave over de geschiedenis van Enkhuizen.
(G.11 - Kok - 603)     Geschiedenis: West-Friesland
N.a.v. het 75-jarig bestaan van de Rabobank Enkhuizen een bundeltje met verhalen, tekeningen en gedichetn.
(G.11 - Enkh - 600)     Geschiedenis: West-Friesland
Oude ansichten van Enkhuizen.
(G.11 - Zwaa - 598)     Geschiedenis: West-Friesland
Heruitgave van een werk uit 1714.
(G.11 - Eike - 1209)     Geschiedenis: West-Friesland
Verslag van een symposium georganiseerd door de Vereniging Oud Enkhuizen over de rol van de computer bij het onderzoeken van de geschiedenis van de stad.
(G.11 - Gesc - 389)     Geschiedenis: West-Friesland
Redactie bibliotheek: Christ Stoffelen i.s.m. Erik de Jong
Werkgroep documentatie en archief