Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Archeologie (40)
Boeken en tijdschriften alleen ter inzage

 

(G.12 - Modd - 666)     Geschiedenis: Archeologie
Nabij Aartswoud zijn verrassend goed geconserveerde archeologische vondsten uit de steentijd gedaan.
(G.12 - Soon - 1170)     Geschiedenis: Archeologie
S. Gerritsen, M Kossen, Y Meijer & MH Bartels 
De archeologisch begeleiding van het hoogwaterbeschermingsprogramma, het onderdeel Zuiderdijk in de gemeentes Drechterland en Hoorn
(G.12 - Gerr - 1174)     Geschiedenis: Archeologie
Archeologie West-Friesland 
Archeologie in West-Friesland,1. Gem. Enkhuizen Schatten uit het Riool2. Gem. Drechterland Zoute inlaat in een zoete polder3. Gem. Drechterland Welvarende buitendijkse boerenhoeve in Schellnkhout4. Gem. Stedebroek 4000 jaar verleden onder Bovenkarspels Postkantoor5. Gem.... lees verder >>
(G.12 - ARWF - 1503)     Geschiedenis: Archeologie
(G.12 - ADH-13 - 1035)     Geschiedenis: Archeologie
Chrisitiaan Schrickx 
Een Historische en Archeologische studie naar de ontwikkeling van een Vrouwenklooster in het buitengebied van Hoorn 1475 -1572
(G.12 - Schr - 57)     Geschiedenis: Archeologie
(G.12 - ADH-10 - 1032)     Geschiedenis: Archeologie
(G.12 - ADH-14 - 1036)     Geschiedenis: Archeologie
Jaarboek over archeologische vondsten in Noord-Holland.
(G.12 - AKNH - 1438)     Geschiedenis: Archeologie
Michiel H. Bartels 
Dwars door de Dijk, Archeologie en Geschiedenis van de Westfriese Omringdijk tussen Hoorn en Enkhuizen.Deel 1 t/m 3 beschrijvingen, Deel 4 kaartbladen
(G.12 - Bart - 1505)     Geschiedenis: Archeologie
(G.12 - ADH-12 - 1034)     Geschiedenis: Archeologie
(G.12 - ADH-9 - 1030)     Geschiedenis: Archeologie
Walle, Tosca van der Walle-van der Woude (gemeentelijk archeoloog) 
Na de brand in april 2000 van de Winston bioscoop werd een groot archeologisch onderzoek verricht naar een van de oudste locaties in de gemeente Hoorn.
(G.12 - Wall - 562)     Geschiedenis: Archeologie
Ook in de Oud Hoorn winkel   (€ 2,50)
Uit verschillende bronnen bleek dat er bij Schellinkhout buitendijks werd gebouwd. Pas recentelijk werden hier opgravingen gedaan.
(G.12 - Schr - 1168)     Geschiedenis: Archeologie
Martien Weel (1935-2011), amateurarcheoloog, legde al rond 1950 de basis voor zijn eigen collectie bodemvondsten en was vervolgens decennialang actief.
(G.12 - Weel - 1412)     Geschiedenis: Archeologie
Christiaan Schrickx & Dieuwertje Duijn 
Archeologische vondsten van Turks en Perzisch aardewerk uit de Gouden Eeuw in Hoorn en Enkhuizen.
(G.12 - Schr - 1173)     Geschiedenis: Archeologie
Redactie bibliotheek: Christ Stoffelen i.s.m. Erik de Jong
Werkgroep documentatie en archief