Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Kerk & geloof (107)
Boeken en tijdschriften alleen ter inzage

 

[red.] E de Jongh en Th. van Tijn 
Geschiedenis van de religie in Nederland in al haar verscheidenheid.
(G.2 - Jong - 375)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Abbing behandelt beknopt de geschiedenis van Hoorn van 1630 - eind 18de eeuw. Abbing sluit hiermee aan op de Velius Chronyck. Speciale aandacht voor de stichting, voltooiing en verfraaiing van de Groote Kerk tot aan de brand in 1838.
(G.2 - Abbi - 324)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Abbing behandelt beknopt de geschiedenis van Hoorn van 1630 - eind 18de eeuw. Abbing sluit hiermee aan op de Velius Chronyck. Speciale aandacht voor de stichting, voltooiing en verfraaiing van de Groote Kerk tot aan de brand in 1838.
(G.2 - Abbi - 672)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Abbing behandelt beknopt de geschiedenis van Hoorn van 1630 tot het einde van de 18de eeuw. Abbing sluit hiermee aan op de Velius Chronyck. Speciale aandacht voor de stichting, voltooiing en verfraaiing van de Groote Kerk tot aan de brand in 1838.
(G.2 - Abbi - 671)     Geschiedenis: Kerk & geloof
[door last Van de Hoog Mog: Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden en volgens het besluy 
Bijbel uit de Grote Kerk van Hoorn
(G.2 - Bibl - 286)     Geschiedenis: Kerk & geloof
C.J.C. Broer en M.W.J. de Bruijn 
De verborgen geschiedenis van het Utrechtse Domplein en de oudste kerken aldaar, aan de hand van het leven van Bonifatius.
(G.2 - Broe - 907)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Onder redactie van: J.C.H. Blom en C.J. Misset 
Deze bundel geeft een goed inzicht in de gevolgen van de verzuiling op lokaal niveau. Wat betekende de verzuiling i het dagelijks leven voor de plaatselijke verhoudingen en de geloofsgemeenschappen en bevolkingsgroepen. Hfdst. 7 De papieren kapelaan. Katholiek Hoorn (1905-1911) / J.J.M. Leenders.
(G.2 - Broe - 445)     Geschiedenis: Kerk & geloof
P. Wiersma [.... et al] 
Magazine met een artikel over de geschiedenis en de bouw van de Grote Kerk van Hoorn.
(G.2 - Wier - 134)     Geschiedenis: Kerk & geloof
De cartons van de Goudse glazen
(G.2 - SOHK - 1414)     Geschiedenis: Kerk & geloof
De cartons van de Goudse glazen
(G.2 - SOHK - 1415)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Middeleeuwse koorafscheidingen in Holland.
(G.2 - SOHK - 1013)     Geschiedenis: Kerk & geloof
De Laurenskerk in Alkmaar, bouwgeschiedenis, gewelfschilderingen.
(G.2 - SOHK - 1014)     Geschiedenis: Kerk & geloof
De geboorte van Christus verbeeld in Hollandse kerken.
(G.2 - SOHK - 1016)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Geschiedenis van de Evangelische Lutherse kerk in Hoorn.
(G.2 - SOHK - 880)     Geschiedenis: Kerk & geloof
De kerk te Beets, geschiedenis van bouw en inrichting.
(G.2 - SOHK - 1017)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Anke Jansen-Galjaard, Brigitte Linskens en Gerard Verloop 
Compilatie van drie artikelen:De grafzerken in de kerk van Jisp.Marc de Groot een ambachtelijk steenhouwer.Het orgel van Haringhuizen: een nieuw orgel voor de SOKH.
(G.2 - SOHK - 1020)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Glasraamschenkingen van de stad Gouda aan Hollandse kerken in de eerste eeuw van de Republiek. Met o.a. overzicht van de verspreiding van de glazen geschonken door de stad Hoorn.
(G.2 - SOHK - 1015)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Hollandse kerken bedreigd, nieuwe vormen van gebruik als middel tot behoud.
(G.2 - SOHK - 1018)     Geschiedenis: Kerk & geloof
De St-Jacobus de Meerdere of Parkstraatkerk in Den Haag en de Doopsgezinde kerk te Den Haag.
(G.2 - SOHK - 1019)     Geschiedenis: Kerk & geloof
In en rond kerken en kapellen in het zestiende-eeuwse Amsterdam.
(G.2 - SOHK - 1416)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Redactie bibliotheek: Christ Stoffelen i.s.m. Erik de Jong
Werkgroep documentatie en archief