Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Onderwijs, scholen (26)
Boeken en tijdschriften alleen ter inzage

 

G. Bouter, Jan D. Rempt, E.J. Prins [... et al] 
Uitgave ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Westfriese Lyceum/HBS
(G.3 - Bout - 233)     Geschiedenis: Onderwijs
H.F. Kernkamp, J. Vermande, J. Koster [ ... et al] 
Uitgave ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan RHBS, RSG, OSG Westfriesland (1993)
(G.3 - Kern - 234)     Geschiedenis: Onderwijs
Geschiedenis van het muziekonderwijs in Hoorn en dan met name over de Muziekschool Gerard Boedijn.
(G.3 - Gerr - 244)     Geschiedenis: Onderwijs
[redactie] Monique Spel en Willem Steeman 
Jubileumuitgave over verleden, heden en toekomst van de Mariaschool in Hoorn
(G.3 - Spel - 920)     Geschiedenis: Onderwijs
Hans Bottemanne 
Uitgave naar aanleiding van het opheffen van de zelfstandige Aloysius Mavo.
(G.3 - Bott - 237)     Geschiedenis: Onderwijs
Hoofdbestuur Nederlandsch Onderwijzers Genootschap 
Met o.a. een felle aanval op het bijzonder onderwijs.Dossier Openbare School Wisselstraat Hoorn.
(G.3 - Open - 231)     Geschiedenis: Onderwijs
H. Rijswijk (samenst.) ; [medew. Margreet van Hoorn ... et al] 
Geschiedenis van de school die honderd jaar lang aan de Muntstraat heeft gestaan.
(G.3 - Scho - 240)     Geschiedenis: Onderwijs
Bundeling van teksten uit het personeelsblad Werenfridus te Hoorn onder pseudoniem van Bas Baltus
(G.3 - Bals - 58)     Geschiedenis: Onderwijs
Margot Haakman, Ben Odijk en Klaas Molenaar 
Gedenkboek en programmaoverzicht 25-jarig jubileum van de K.T.S. 'St. Jozef' te Hoorn
(G.3 - Haak - 912)     Geschiedenis: Onderwijs
Uitgave ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de Rijks Hoogere School (1938). Het Gedenkboek bevat tevens namenregisters van (oud-)onderwijzers en (oud-)leerlingen.
(G.3 - Brin - 232)     Geschiedenis: Onderwijs
Drie A-jaren Mulo St. Aloysius te Hoorn, 1948 - 1951
(G.3 - Klaa - 238)     Geschiedenis: Onderwijs
Het openbaar onderwijs in Zwaag vanaf 1870 tot heden. Bij de gelegenheid van het 40 jarig bestaan van het huidige schoolgebouw.
(G.3 - Lans - 735)     Geschiedenis: Onderwijs
Gilde van Hoornse priesterstudenten in de periode 1936-1943. Doel van dit gilde was te zorgen dat priesterstudenten ook tijdens hun vakantie in Hoorn in de juiste sfeer konden verblijven.
(G.3 - Illu - 1332)     Geschiedenis: Onderwijs
Redactie: C. Tensen, Th. Oord 
Werkje over de Technische School Hoorn, die in 1987 75 jaar bestond.
(G.3 - Jubi - 788)     Geschiedenis: Onderwijs
Jan A. Wit 
Verhalen van Jan Albert Wit over zijn tijd op de HBS te Hoorn, met veel aanpak voor de gymlessen aldaar.
(G.3 - Wit - 1324)     Geschiedenis: Onderwijs
50 jaar Mariaschool aan de Eikstraat, Hoorn
(G.3 - Mari - 236)     Geschiedenis: Onderwijs
Populaire inleiding bij het tot stand doen komen van een voorbereidende school op Montessori grondslag te Hoorn
(G.3 - Haas - 241)     Geschiedenis: Onderwijs
75-Jarig bestaan van deze school in Hoorn
(G.3 - Rijk - 243)     Geschiedenis: Onderwijs
Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Rijks Middelbare Tuinbouwschool te Hoorn
(G.3 - RMTS - 1331)     Geschiedenis: Onderwijs
Prof. Dr. R.R. Post 
Scholen en Onderwijs in Nederland Gedurende de Middeleeuwen
(G.3 - Post - 21)     Geschiedenis: Onderwijs
Redactie bibliotheek: Christ Stoffelen i.s.m. Erik de Jong
Werkgroep documentatie en archief