Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Land & water (83)
Boeken en tijdschriften alleen ter inzage

 

Eindredactie: H.M. Brokken ... [et al] 
Gedenkboek bij het 150-jarige bestaan van de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland.
(G.4 - Brok - 399)     Geschiedenis: Land & water
Beschrijving van de basiskwaliteiten van de Westfriese omringdijk in relatie met zijn omgeving. Visie hoe om te gaan met ontwikkelingen op en rond de dijk.
(G.4 - Olth - 885)     Geschiedenis: Land & water
Boek met veel foto's van mensen en activiteiten op en rond het IJsselmeer.
(G.4 - Verh - 938)     Geschiedenis: Land & water
Binnenwaeters gewelt, 450 jaar Boezembeheer in Hollands Noorderkwartier. Gebeurtenissen en Inzicht in het functioneren van het Hoogheemraadschap en bestrijding van wateroverlast.
(G.4 - Borg - 1504)     Geschiedenis: Land & water
Verslag van de bouw van de Afsluitdijk en het inpolderen van de Flevopolder.
(G.4 - Bloc - 51)     Geschiedenis: Land & water
J.H. Mastenbroek 
De Dijk. Zuiderzeewerken het ontstaan van de Afsluitdijk en en de werkzaamheden aan dijken en Polderdijken
(G.4 - Mast - 1610)     Geschiedenis: Land & water
Frans Buissink, Diederik Aten 
De Dijk / Rots in de branding? Geschiedenis van de Hondsbossche Zeewering en de daarachter gelegen Harger- en Pettemerpolder, beginnende met de Sint Elizabethsvloed van 1421. Behandeld worden ook de vele vogelsoorten die in het gebied leven en het wrak van de Prince George dat hier voor de kust ligt.
(G.4 - Buis - 1111)     Geschiedenis: Land & water
Max Dendermonde & Ir. H.A.M.C. Dibbits 
Geschiedenis van de strijd van de Hollander met het water
(G.4 - Dend - 403)     Geschiedenis: Land & water
De mens en het water. Bruggen, sluizen en kanalen in Nederland en Belgiƫ. Aanleg Waterwegen, Bruggen, sluizen en kanalen en het Vervoer in Nederland en Belgie
(G.4 - Jood - 79)     Geschiedenis: Land & water
Reisverslag van de tocht die het stoomschip Atalanta maakte in de tijd dat het IJsselmeer nog de Zuiderzee was en Urk nog een eiland.
(G.4 - Davi - 1060)     Geschiedenis: Land & water
Dick Stroet et al. 
Personeelsblad waterschap Westfriesland
(G.4 - Stro - 936)     Geschiedenis: Land & water
Watersnoodramp 1953
(G.4 - Ramp - 402)     Geschiedenis: Land & water
Historische Plattegronden van Nederlandse Steden Deel 5 Steden Hollands Noorderkwartier waaronder Hoorn Cartografie
(G.4 - Been - 307)     Geschiedenis: Land & water
Historisch onderzoek dat met het verdwijnen van het veen in West-Friesland in verband staat.
(G.4 - Borg - 684)     Geschiedenis: Land & water
Uitgave over een 'vergeten' watersnoodramp in het jaar 1960 in Tuindorp, Oostzaan.
(G.4 - Roos - 1156)     Geschiedenis: Land & water
D. Kamp 
Historisch-geografische beschrijving van de waterschapstoestanden betreffende De Westerkogge, mede in relatie tot de omliggende waterschappen. Onder De Westerkogge verstaan we het gezamenlijke grondgebied van Hoorn (inclusief Dampten), Berkhout, Grosthuizen, Oudendijk, Avenhorn en Scharwoude.
(G.4 - Kamp - 993)     Geschiedenis: Land & water
Ruud Spruit, Robert Ballot, Jan Stobbe ... [et al] 
De Omringdijk beschermt al eeuwenlang het West-Friese land tegen het water. Het is een van de oudste, zo niet de oudste dijk van Nederland, die de oprichting van het eerste Nederlandse waterschap tot gevolg had. De bewoners van het gebied binnen de dijk hadden lang de reputatie een opstandig volkje te zijn.
(G.4 - Spru - 663)     Geschiedenis: Land & water
Werk over de zeeweringen en verschillende bannen in Noord-Holland
(G.4 - Vrie - 891)     Geschiedenis: Land & water
De Zuiderzee : een herinneringswerk. Op 28 mei 1932 werd het laatste gat van de Afsluitdijk gedicht. N.a.v. deze gebeurtenis is dit ingebonden boek uitgegeven. Talrijke aspecten uit verleden, heden en toekomst van de Zuiderzee en het land en de plaatsen er omheen worden uitvoerig behandeld.
(G.4 - Coli - 1003)     Geschiedenis: Land & water
Publicatie over de geschiedenis van de Zuiderzeegebied.
(G.4 - Heid - 615)     Geschiedenis: Land & water
Redactie bibliotheek: Christ Stoffelen i.s.m. Erik de Jong
Werkgroep documentatie en archief