Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Oorlogen (54)
Boeken en tijdschriften alleen ter inzage

 

Behandeling van de illegale telefoonverbindingen in Nederland inclusief het illegale telefoonnetwerk voor Hoorn en omgeving. Met centraal in dit netwerk de handcentrale 'Post Poddi'. Een groot gedeelte van de over dit netwerk doorgegeven informatie had betrekking op de zogenaamde droppings.
(G.5 - Hoge - 1064)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Het dagelijks leven in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog, rijkelijk geïllustreerd.
(G.5 - Werk - 1383)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Zin voor avontuur en een ongelukkige liefde. Dat zijn de drijfveren van de Vlaming Carolus Van der Haeghe om zijn heil te zoeken in Oost-Indië.
(G.5 - Parm - 440)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Dr. L. de Jong 
De Bezetting, een Weergave van Tekst en Beeldmateriaal van de Uitzendingen van de Nederlandse Televisie Stichting (NTS) over het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1940 - 1945 door Dr. L. de Jong
(G.5 - Jong - 1492)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Handelaars uit het rebellerende Nederland bleven handel drijven met de Spanjaarden. Daarover gaat dit eerste deel van een proefschrift.
(G.5 - Kern - 1239)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Redactie: Jan Zuurbier, Henk Brandsma, Ben Wagenaar 
De Engels-Russische invasie van 1799 heeft bijgedragen tot de grote politieke wijziging in Europa die in die periode plaats vond.
(G.5 - Lang - 761)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Roman over het leven van de verzetsheld Johannes Post in Westfriesland tijdens W.O.II
(G.5 - Vrie - 378)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Verzet e.a. activiteiten tijdens einde W.O.II door de B.S.-ers van Gewest 11
(G.5 - Mann - 456)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Studiegids voor HAVO en VWO.
(G.5 - Baal - 1225)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Werk over pamfletten die werden verspreid tijdens de Nederlandse Opstand tegen de Spanjaarden.
(G.5 - Geur - 1252)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Friedrich Schiller 
Monumentaal werk over de Nederlandse opstand tegen de Spanjaarden, de aanloop naar de Tachtigjarige Oorlog.
(G.5 - Schi - 894)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
In de periode 1571-1573 speelden de gebeurtenissen op en rond de Zuiderzee een belangrijke rol in de Tachtigjarige Oorlog.
(G.5 - Appe - 505)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
De slag op de Zuiderzee in geschiedschrijving en staatsgezinde poezie tot 1648
(G.5 - Lave - 506)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Beschrijving en vergelijking van het functioneren van de Hollandse Staten voor en na het uitbreken van de Opstand.
(G.5 - Koop - 1251)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Dr. J. Presser. 
De Tachtigjarige Oorlog in de Nederlanden.
(G.5 - Pres - 396)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
S. Groenveld & H.L.Ph. Leeuwenberg 
Uitgebreid standaardwerk over de Tachtigjarige Oorlog in de Nederlanden.
(G.5 - Groe - 1244)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Yolanda Rodriguez Perez 
Historische en literaire werken bieden een schat aan informatie over de Spaanse visie op de ook - ook voor hen zo belangrijke - strijd in de Nederlanden ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog.
(G.5 - Rodr - 1243)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Anne Doedens en Jan Houter 
De Watergeuzen, een Vergeten Geschiedenis , 1568 - 1575. Betreft het begin van de 80 jarige Oorlog.Zeeslagen voor de NoordHollandse kusten en Binnenwateren.
(G.5 - Doed - 1627)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Wetenschappelijk verantwoorde verhandeling van KNAW commissie voor zeegeschiedenis over de watergeuzen m.b.t wederzijdse strategieën, motieven, mentaliteit en economische situatie.
(G.5 - Meij - 847)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Anne Doedens en Liek Mulder 
Engels Nederlandse Oorlogen 1652 - 1674, Door een Zee van Bloed in de Gouden Eeuw. Zeeslagen, de tocht naar Chatham en de oprichting van het Korpsmariniers onder Michiel de Ruyter.
(G.5 - Doed - 1489)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Redactie bibliotheek: Christ Stoffelen i.s.m. Erik de Jong
Werkgroep documentatie en archief