Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Maritiem (120)
Boeken en tijdschriften alleen ter inzage

 

... en ze noemen het Nieuw Nederland. 400 jaar Verhalen over de Nederlanders die de Oversteek maakten van Noord-Holland naar de Hudsonvallei.1609 - 2009
(G.6 - Burg - 1595)     Geschiedenis: Maritiem
Geschiedenis stichting van New York door Henry Hudson en de rol van de republiek hierin.
(G.6 - Mak - 852)     Geschiedenis: Maritiem
Uit vier delen bestaand facsimile uitgave van een standaardwerk over de VOC uit 1646
(G.6 - Comm - 1196)     Geschiedenis: Maritiem
Uit vier delen bestaand facsimile uitgave van een standaardwerk over de VOC uit 1646.
(G.6 - Comm - 1261)     Geschiedenis: Maritiem
Uit vier delen bestaand facsimile uitgave van een standaardwerk over de VOC uit 1646
(G.6 - Comm - 1262)     Geschiedenis: Maritiem
Uit vier delen bestaand facsimile uitgave van een standaardwerk over de VOC uit 1646
(G.6 - Comm - 1263)     Geschiedenis: Maritiem
Uitgebreid onderzoek in een groot aantal bronnen heeft informatie over enkele duizenden zeelieden opgeleverd. Op basis van deze gegevens wordt een beeld geschetst van de betekenis van de zeevaart voor de Westfriese dorpen en van de belngrijke plaats die de zeeman in de plattelandssamenleving innam.
(G.6 - Boon - 469)     Geschiedenis: Maritiem
De 17de eeuw mag dan voor de Nederlandse scheepvaart in zijn geheel een 'Gouden Eeuw' geweest zijn, de medische verzorging beleefde geen gulden tijd, ondanks de vele aandacht die er aan werd besteed.
(G.6 - Leuf - 954)     Geschiedenis: Maritiem
Egbert Ottens 
Essay over Jan Pietersz Coen, waarin hij in zijn eigen tijdsbeeld wordt.geplaatst
(G.6 - Otte - 1287)     Geschiedenis: Maritiem
Ook in de Oud Hoorn winkel   (€ 10,00)
Johan van der Woude 
Hollandse handel in Indie (1598 - 1614)
(G.6 - Woud - 419)     Geschiedenis: Maritiem
(G.6 - Kete - 583)     Geschiedenis: Maritiem
Conquistadores Aztecs and Incas. Boek geschreven in Nederlands en Engels, betreft Verovering van de machtsgebieden van de Inca's en Azteken door de Spaanse Conquistadores
(G.6 - Bry - 1508)     Geschiedenis: Maritiem
Dagboek van deze stuurmansleerling, begeleid door commentaar.
(G.6 - SNKH - 1457)     Geschiedenis: Maritiem
Jack Staller, Graddy Boven 
Verhaal van de admiraliteitstijd van Michiel de Ruyter
(G.6 - Stal - 1181)     Geschiedenis: Maritiem
De oorspronkelijke beschrijving in hedendaagse spelling overgezet
(G.6 - SNKH - 432)     Geschiedenis: Maritiem
Ook in de Oud Hoorn winkel   (€ 6,80)
Femme S. Gaastra 
Opkomst, bloei en neergang van de VOC.
(G.6 - Gaas - 409)     Geschiedenis: Maritiem
Henk den Heijer 
Dit boek gaat niet alleen in op bekende historische gebeurtenissen, zoals de verovering van de zilvervloot door Piet Heyn. Ook minder bekende aspecten komen aan bod, zoals de interne organisatie, de handelspolitiek en het beheer van de koloniën.
(G.6 - Heij - 438)     Geschiedenis: Maritiem
Andre Wegener Sleeswyk 
Allerlei informatie, zoals geschiedenis en bouw, over dit type schip.
(G.6 - Wege - 443)     Geschiedenis: Maritiem
Foto's van zeilschepen en het leven aan boord.
(G.6 - SNKH - 431)     Geschiedenis: Maritiem
D.J. Douwes 
De reisverhalen van zeevarenden uit vroeger eeuwen, die in dit boek gebundeld zijn, geven een antwoord op de vraag: wat bezielde die zeelieden om zulke riskante tochten te ondernemen?
(G.6 - Douw - 441)     Geschiedenis: Maritiem
Redactie bibliotheek: Christ Stoffelen i.s.m. Erik de Jong
Werkgroep documentatie en archief