Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Gezondheidszorg (22)
Boeken en tijdschriften alleen ter inzage

 

Jaarverslag van het verpleeghuis Lindendael.
(G.9 - Smit - 279)     Geschiedenis: Gezondheidszorg, welzijn
J. Steendijk-Kuypers 
Artikelen over de 19de eeuwse gezondheidszorg te Hoorn
(G.9 - Stee - 271)     Geschiedenis: Gezondheidszorg, welzijn
Kees Neefjes 
75 jaar verzorgingshuis Avondlicht aan het Keern
(G.9 - Neef - 282)     Geschiedenis: Gezondheidszorg, welzijn
Kees Neefjes 
75 jaar verzorgingshuis Avondlicht aan het Keern
(G.9 - Neef - 695)     Geschiedenis: Gezondheidszorg, welzijn
Economische stagnatie, slecht functionerende bestuurders en verstoorde sociale verhoudingen als gevolg van de pest zijn enkele thema's uit deze publicatie.
(G.9 - Noor - 477)     Geschiedenis: Gezondheidszorg, welzijn
[redactie J.M. van der Ros] 
De GGD Westfriesland zag het levenslicht in 1976. Een korte terugblik.
(G.9 - Gesc - 273)     Geschiedenis: Gezondheidszorg, welzijn
Hans Boer en Yvonne Simons 
Uitgaven over de armenzorg en mn. de wezenzorg in Hoorn.
(G.9 - Boer - 274)     Geschiedenis: Gezondheidszorg, welzijn
De Maatschappij van de Moederlijke Weldadigheid te Hoorn opgericht in 1829. Boekje over mn. de geschiedenis van de kraamzorg in Hoorn.
(G.9 - Have - 275)     Geschiedenis: Gezondheidszorg, welzijn
Dollen, Lijders en Clienten 700 Jaar krankzinnigenzorg in Nederland. Hoe ging Nederland door de eeuwen heen om met zijn zotten, dollen, razenden, lijders of, zoals het tegenwoordig heet, cliënten?
(G.9 - Huis - 792)     Geschiedenis: Gezondheidszorg, welzijn
Over de geschiedenis van de geestelijke gezondheidszorg in West-Friesland.
(G.9 - Gesc - 476)     Geschiedenis: Gezondheidszorg, welzijn
In dit proefschrift wordt het probleem van de civielrechterlijke bescherming tegen handelingen van geestelijk gestoorden op de voorgrond gesteld.
(G.9 - Wind - 161)     Geschiedenis: Gezondheidszorg, welzijn
[redactie G. Biesboer ... et al] ; [met bijdr. van C. de Boer ... et al] 
Uitgave n.a.v. het 25-jarig bestaan van Lindendael.
(G.9 - Bies - 280)     Geschiedenis: Gezondheidszorg, welzijn
Geschiedenis en beschrijving van de vernieuwing van verpleeghuis Lindendael.
(G.9 - Lind - 882)     Geschiedenis: Gezondheidszorg, welzijn
Heleen Kuipers 
Fotoreportage met korte, veelal komische, sfeerimpressie teksten.
(G.9 - Kuip - 871)     Geschiedenis: Gezondheidszorg, welzijn
Luyermandsgoed en Spijsbriefjes. Scriptie over, De Moederlijke Weldadigheid als deel van de civil society van het negentiende-eeuwsw Hoorn Zie ook ID 275 Geschiedenis van de Kraamzorg
(G.9 - Zwaa - 1585)     Geschiedenis: Gezondheidszorg, welzijn
Paul Lewis en Roberto Margotta 
Ontwikkeling van de Geneeskunde. Gevecht om ziekten te begrijpen en te bestrijden, geleid tot de grootste ontdekkingen in de geschiedenis van de mensheid, zoals de bloedsomloop en de uitvinding van de microscoop en de röntenstraling.
(G.9 - Lewi - 1590)     Geschiedenis: Gezondheidszorg, welzijn
Geschiedenis van de vier Westfriese ziekenhuizen.
(G.9 - Boon - 277)     Geschiedenis: Gezondheidszorg, welzijn
Lezing gehouden op maandag 20 februari 1995 in het Pakhuis te Hoorn
(G.9 - Stee - 956)     Geschiedenis: Gezondheidszorg, welzijn
Volksgezondheidszorg in de 16e en 17e eeuw te Hoorn. Hoorn als model van een stedelijke samenleving en de gezondheidszorg daarin, met veel aandacht voor sociale aspecten zoals bijvoorbeeld armoede.
(G.9 - Stee - 272)     Geschiedenis: Gezondheidszorg, welzijn
De auteur vertelt het verhaal van he Sint Jans Gasthuis. Gezocht is ook naar de wortels van het ziekenhuis.
(G.9 - Onst - 276)     Geschiedenis: Gezondheidszorg, welzijn
Ook in de Oud Hoorn winkel   (€ 29,50)
Redactie bibliotheek: Christ Stoffelen i.s.m. Erik de Jong
Werkgroep documentatie en archief