Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Eerste Steen: Grote Oost 117


Hoorn - Grote Oost 117
Hoorn - Grote Oost 117

Eerste steen gelegd op: 18 maart 1905

Door: Prijna Wennegers, 10 jaar  Bewoners

1912
W.J.J. Velders, handelsbediende. G. Boldingh, boekhouder melkfabriek
1912
L. Koster, veehandelaar
1928
Joh. Koopmans, rijwielhandelaar
1964
I. Valk
1981
J. van der Kolk

117 rood
1981
W. Verhoeks


Vergunningen en aanschrijvingen

1905
J.D. Wennegers; amoveren en nieuwbouwen boven- en benedenwoning, plaatsen hekjes ter weerszijden van de stoep en bewoonbaarverklaring
1915
J.D. Wennegers; aanschrijving de opening in de zijmuur aan de Bagijnensteeg dicht te maken en de afvoer van menagewater ondergronds te maken

117 rood
1966
J. Homan; aanschrijving in nr 117 rood de gebreken op te heffen


Samenstelling en fotografie: Sietse Postma