Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Eerste Steen: Leliestraat 8, Pakhuis De Jonge Frans


Hoorn - Leliestraat 8, Pakhuis De Jonge Frans
Hoorn - Leliestraat 8, Pakhuis De Jonge Frans

Eerste steen gelegd op: 6 april 1881

Door: Frans Middelhof  Bewoners

1981
P. Brouwer


Vergunningen en aanschrijvingen

1923
D. Jonkman; vergunning tot berging van stro in zijn pakhuis
1935
NV Vereenigde Groninger Scheepsbouwwerven; veranderen deuren pakhuis. Architect J. v.d. Berg.
1936
NV Vereenigde Groninger Scheepsbouwwerven; aanschrijving om een lozing voor hemelwater te maken en aansluiten op het gemeenteriool
1939
NV Vereenigde Groninger Scheepsbouwwerven; aanschrijving om op de verdieping een rookkanaal te maken
1939
C. Kuin; plaatsen graanreiniger en hijsinrichting
1947
E. Nannings namens E.J.M. Stumpel; aanbrengen betonnen vloer en verbreden ingang
1966
C.J. de Boer; wijzigen en uitbreiden bedrijfspand en slopen van nr. 6 ten behoeve van de uitbreiding van nr. 8. Zolder van pakhuis wordt verbouwd tot woning.
1969
C.J. de Boer; oprichten timmermanswerkplaats


Samenstelling en fotografie: Sietse Postma