Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Eerste Steen: Nieuwstraat 2, 2 rood


Hoorn - Nieuwstraat 2, 2 rood
Hoorn - Nieuwstraat 2, 2 rood

Eerste steen gelegd op: 9 juni 1884

Door: Abraham Steur, oud 7 jaar  Bewoners

1912
J.C. Woestenburg, zinkwerker en loodgieter
1920
J.C. Woestenburg, caféhouder
1928
J. Wijnstok, caféhouder, Jan C. Woestenburg
1964
H. van Norden, M.E. Brozius

rood
1920
P. de Jong, boekhouder


Vergunningen en aanschrijvingen

1882
Voor 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht in het voorhuis en de gelagkamer door Albetta Huizer, weduwe van Abr. Steur, in 1891 opgevolgd door J.A. Croes, in 1892 opgevolgd door J.C. Woestenburg.
1913
J.C. Woestenburg; plaatsen gasmotor ten behoeve van zijn loodgieterij
1922
J.C. Woestenurg; aanbrengen raam in zijgevel
1923
verlenging termijn bewoonbaarverklaring J.C. Woestenburg
1934
J.C. Woestenburg; aanbrengen stoep
1950
M. Oerlemans; slijtvergunning
1957
E. Nannings namens A. Verberne; verbouwen perceel, maken wc, badcel en slaapkamer
1958
J.P. Sleutel; aanschrijving portaal te maken bij buitendeur in de zijgevel, welke rechtstreeks toegang geeft tot de slaapkamer
1968
J.P.M. Verberne; verbouwen nr. 2 rood


Samenstelling en fotografie: Sietse Postma