Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Eerste Steen: Spoorstraat 6, 8 (4, 6)


Hoorn - Spoorstraat 6, 8 (4, 6)
Hoorn - Spoorstraat 6, 8 (4, 6)

Eerste steen gelegd op: 17 december 1877

Door: Jacob Blokker  Bewoners


6
1920
G.J.A. Heino, onderwijzer

6 rood
1964
C.J.A.M. Vermeeren
1981
E. Vermeeren-Engel

8
1912
M.H. Schneiders, smid
1920
M.H. Schneiders, smid
1928
M.H. Schneiders, smid
1964
J. Tromp
1981
J. Tromp


Vergunningen en aanschrijvingen

1900
M.H. Schneiders; vernieuwen voorgevel nr. 6
1900
M.H. Schneiders; leggen spruit voor de afvoer van menagewater en faecaliën nr. 6
1903
M.H. Schneiders; naar buiten openslaande deuren nr. 6
1905
M.H. Schneiders; oprichten smidse in nr. 8
1906
J. Schouten; bierverlof in beneden voor- en achterlokaal nr. 8; ingetrokken 1909
1906
Schneiders; bouwen pakhuis met bovenwoning op een terrein gelegen aan het Munnickenveld nr. 6 [hier zal Spoorstraat 6 bedoeld zijn]
1918
M.H. Schneiders; plaatsen van vier elektromotoren in nr. 8
1927
M.H. Schneiders; uitbreiding smederij in nr. 8 en verbouwen nr. 6 en 8; nr. 8 wordt aan de woonbestemming onttrokken. Architect H.J. Cramer
1932
M.H. Schnieders; vernieuwen stoep nr. 8
1940
M.H. Schneiders; plaatsen van 10 handwagens om te repareren voor nrs. 6 en 8
1949
J. v.d. Berg namens B. Schneiders; vernieuwen en wijzigen toegangsdeur en raamkozijn nr. 6
1956
B.J. Schneiders; uitbreiden lasserij nr.s 6 en 8
1964
C.J.A.M. Vermeeren; maken kachelberging en bovenwoning in nr. 8
1977
C.J.A.M. Vermeeren; verbeteren keuken in nr. 6 en maken cv


Samenstelling en fotografie: Sietse Postma