Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Eerste Steen: West 38 (20)


Hoorn - West 38 (20)
Hoorn - West 38 (20)

Eerste steen gelegd op: 1881

Door: Kobus van der Zel Pzn., oud 11 jaar  Bewoners

1912
P. van der Zel, koopman
1920
J. van der Zel, Koopman
1928
P.Th. Hofman, koopman in vruchten, wed. T.J. Kroes-Olykan
1964
J.J. van den Hurk
1981
H.D. van den Hurk


Vergunningen en aanschrijvingen

1882
Voor 1882 werd al sterke drank in 't klein verkocht in het beneden winkellokaal door Peter van der Zel.
1911
P. van der Zel; bierverlof
1923
W. Nannings; maken closet met waterspoeling, uitstallen waren op stoep voor nr. 38 en plaatsen handkar op stoep van nr. 46
1926
C.J. van Looy; aanschrijving de gebreken op te heffen
1926
P. Hofman; uitstallen groente en fruit voor het perceel
1932
C.J. van Looy; aanschrijving het schuurtje achter perceel te slopen
1934
C.J. van Looy; aanschrijving glasruit in gevel te herstellen
D. Kuiper namen Jb. Ooms; verbouwen perceel
1937
J. Gons; aanbrengen zonnescherm
1938
J. Gons; aanbrengen chocoladeautomaat aan gevel. Wordt in 1938 weer ingetrokken.
1938
Erven Wed. J. van Nelle NV namens J. Gons; aanbrengen reclamebord
1940
J. Gons; aanbrengen geëmailleerd uithangbord opschrift 'Persil'
1953
J. v.d. Hurk; verbouwen woning. Aannemer Van Riel en Sant


Samenstelling en fotografie: Sietse Postma