Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Eerste Steen: West 22


Hoorn - West 22
Hoorn - West 22

Eerste steen gelegd op: 19 december 1978

Door: Ing. W. Eek, directeur Openbare Werken, ter herinnering aan de eerste leerlingbouwplaats te Hoorn, waartoe hij het initiatief genomen had.  Bewoners

1912
H. Wormsbecher, viskoopman
1920
H.M. Wormsbecher, vishandelaar
1928
Fred. de Rooy, kaaskopersknecht
1964
C.J. Beekman-Doffer
1981
B. Bakker


Vergunningen en aanschrijvingen

1939
V. Hakhof en Zn.; maken riolering in nrs. 18, 20, 22
1970
P.J. Appelman; verbouwen perceel
1974
Gemeente Hoorn; aankoop woonhuis met erf groot 81 ca voor fl. 21.250,- van F.J. Hofland
1977
W.b.v. Hoorn; bouwen veertien woningen Vijzelstraat nrs. 1, 3, 5, 7, 9 en West nrs. 18, 20, 22, 24, 26, 28


Samenstelling en fotografie: Sietse Postma