Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

De Hoofdtoren van Hoorn

De Bouw

Bouwvorm algemeen

De toren is samengesteld uit een vijfhoekige onderbouw van grote blokken natuursteen tot ongeveer het huidige straatpeil. Vervolgens na een tienhoekig gedeelte van ongeveer 1m hoog van ledesteen,- een witte arduinsteen-, gaat de vorm over in een halfronde cilindrische vorm van dezelfde steen en een deel in baksteen. Opvallend is daarbij de rafelige verticale overgang van natuursteen naar baksteen.

De rafelige overgang van natuur- naar baksteen.
De rafelige overgang van natuur- naar baksteen.

Op ongeveer 10m hoogte wordt deze beëindigd door een weergang, welke later overdekt werd.
Ook de vlakke gevel aan de stadszijde is opgetrokken uit baksteen.
Het daktorentje is echter een later toevoegsel. Belangrijke restauraties hebben plaatsgevonden in 1614, 1755, 1905-1907 en 2004.

De verspringing van het 10-hoekig basisdeel via het 5-hoekige deel naar het ronde bouwdeel.
De verspringing van het 10-hoekig basisdeel via het 5-hoekige deel naar het ronde bouwdeel.