Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

De Hoofdtoren van Hoorn

Het cilindrische bouwdeel

Schietgaten

Zowel in het vijfhoekige als het tienhoekige bouwdeel kan men nog de nu gedichte schietgaten voor grootvuur onderscheiden. Ter hoogte van de verdieping bevinden zich ook dichtgezette schietgaten voor grootvuur, maar ook voor musketvuur. De laatste eveneens in de kantelen van de overdekte weergang. De gaten of holten aan weerszijde moeten worden opgevat als zogenaamde spie- of steigergaten. Enige schietspleten zijn gehandhaafd.

Lichtbaken

Ter hoogte van de weergang is een lichtbaken in de vorm van een vuurkooi opgenomen.

Het lichtbaken in de vorm van een vuurkooi aan de zeezijde.
Het lichtbaken in de vorm van een vuurkooi aan de zeezijde.

Herinneringssteen

In de muur is een hardstenen herinneringsteken in de vorm van een gevelsteen rustende op twee tekststenen opgenomen. Het herinneringsteken wordt gedekt door een fronton met twee elkaar kruisende acanthus bladeren. De afbeelding toont het wapenschild van Hoorn met een eenhoorn als schilddrager.
Volgens de zich onder de eenhoorn bevindende tekststeen zijn de wapenschilden van de vier “regerende burgemeesteren” in 1685, toen het “zeehooft” (het Houten Hoofd) opnieuw werd “gemaakt”. De tekststeen daaronder met nagenoeg dezelfde tekst, vermeldt de namen van de vier “regerende burgemeesteren in den Jare 1755”, toen het “zeehooft in dat jaar [wederom] opnieuw gemaakt werd”. Het herinneringsteken wordt ter weerszijde geflankeerd door de wapenschilden van de genoemde burgemeesters.

Herinneringssteen van de nieuwbouw van het Houten Hoofd in 1685 en 1755.
Herinneringssteen van de nieuwbouw van het Houten Hoofd in 1685 en 1755.

De weergang

De weergang heeft men waarschijnlijk overdekt door de dakvoet te verplaatsen op de kantéling. Dit gebeurde waarschijnlijk tijdens de aanpassing en verbouwing van 1614. Tegelijkertijd heeft men onder andere de moordgaten van de kantéling met vaste luiken gedicht. De uitkraging van de weergang wordt gevormd door een bogenfries.

De nu door het dak overdekte weergang met de door luiken dichtgezette moordgaten en in de kantelen.
De nu door het dak overdekte weergang met de door luiken dichtgezette moordgaten en in de kantelen.

Vensters

Eveneens in 1614 zijn op onwillekeurige plaatsen, wel of niet over vroegere schietgaten heen, enige natuurstenen kruis- en kloosterkozijnen aangebracht.

Later aangebracht kruisvenster gedeeltelijk over dichtgezet schietgat.
Later aangebracht kruisvenster gedeeltelijk over dichtgezet schietgat.