Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Statenlogement Hoorn

Interieur hoofdgebouw

Begane grond

Het glas-in-loodpaneel met wapenschild van burgemeester mr. J.C. v.d. Blocquery.

Het glas-in-loodpaneel met wapenschild van burgemeester mr. J.C. v.d. Blocquery.

De begane grond bevat twee vertrekken ter weerszijde van de poortdoorgang. De oorspronkelijke zolderingsbalken zijn aan het oog onttrokken door gestuukte plafonds.Tegen de scheidingsmuren tussen elk der twee vertrekken stonden rug aan rug een schouw, welke nu zich tegen de buitenmuren bevinden. De zuidelijke twee kamers waren de werkkamers van de burgemeester en de gemeentesecretaris gedurende de tijdspanne van 1797 tot 1976, toen het gehele complex van Statenlogement en Kapel dienst deed als stadhuis.

Het glas-in-loodpaneel met wapenschild van burgemeester mr. B.R. Canneman.
Het glas-in-loodpaneel met wapenschild van burgemeester mr. B.R. Canneman.

De glas-in-loodramen van de burgemeester- en secretariskamer bevatten sinds 1904 de familiewapens van burgemeesters, die in funktie waren in de periode van 1797 tot 1971. Van de laatste burgemeester Freerk Tjaberings, die nadien tot 1977 zijn ambtsvertrek hier had, is geen wapen aanwezig, aangezien zijn familie geen wapen voert. Ook zijn wapens opgenomen van vier Hoornse poorters, die een belangrijke rol hebben gespeeld in de Hoornse geschiedenis, onder andere de zeventiende eeuwse geschiedsschrijver en geneesheer dr. Theodorus Velius (Dirck Volckerts Seylmaecker) en de stichter van Batavia Jan Pietersz. Coen.

Het glas-in-loodpaneel met wapenschild van Jan Pietersz. Coen.
Het glas-in-loodpaneel met wapenschild van dr. Theodorus Velius.
De glas-in-loodpanelen met wapenschild van Jan Pietersz. Coen (links) en dr. Theodorus Velius (rechts).

De verdieping

De verdieping bestond uit vijf slaapvertrekken voor de Gecommitteerden als afgevaardigden van de zeven Westfrieze steden. Hun rekenmeesters en assistenten moesten genoegen nemen met de toen nog zeer smalle kamertjes in het staartdeel langs de Nieuwstraat. De deuren kwamen waarschijnlijk rechtstreeks uit op de binnenplaats. Van de inrichting van de verdiepingskamers voor de gecommitteerden is nog weinig oorspronkelijks over. De er langs liggende overloop aan de binnenplaatszijde, waar de deuren van de vertrekken op uitkomen, bevatten nog de oorspronkelijke kleine verglaasde plavuizen.

De overloop of gang op de verdieping van het hoofdgebouw.
De overloop of gang op de verdieping van het hoofdgebouw.

De sleutelstukken van de oorspronkelijke zoldering tonen gesneden loof- en vruchtenmotieven. Ook de zandstenenkraagstenen, waar zij op rusten zijn voorzien van renaissancemotieven.

Sleutelstuk en balkornament in één der voormalige slaapvertrekken.
Sleutelstuk en balkornament in één der voormalige slaapvertrekken.
Sleutelstuk en balkornament in één der voormalige slaapvertrekken.