Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Statenlogement Hoorn

De zolderverdieping

De dakstoel bestaat uit jukken of gebinten van z.g. eiken krommerspanten, korbelen en grenen dekbalken. Hiervan zijn er nog enige met de bijbehorende telmerken, die uit de bouwtijd dateren. Een z.g. Keulse goot, -een inpandige goot-, hier langs de binnenzijde van de voorgevel, en met loodslabben aan de binnenkant bekleed, leidt het hemelwater van de voorzijde van het dak, door de zijgevel naar de hemelwaterafvoer (regenpijp) naar de begane grond.

Keulse goot  met daarin liggende een funktievervangende kunststof regenpijp...
Keulse goot met daarin liggende een funktievervangende kunststof regenpijp langs de voorgevel op de zolderverdieping van het hoofdgebouw.

De dakconstructie van het staartdeel vam 1618 is bijna nog geheel authentiek. Ook hier vormen van telmerken voorziene eiken krommerspanten en grenen dekbalken de gebinten.

Deel dakconstructie met krommerspanten noordelijk staartdeel.
Deel dakconstructie met krommerspanten noordelijk staartdeel.

De oorspronkelijk leidekking is vervangen door verglaasde zwarte Hollandse pannen.

De zuidvleugel als haakse uitbreiding op het hoofdgebouw

Het bouwdeel aan de zuidzijde van de verharde binnenplaats en haaks staande op het hoofdgebouw toont de bouwvorm zoals die sinds 1797 is. De kozijnindeling bestaande uit vier schuifvensters en een deur zijn van 1851. Het grootste vertrek, grenzende aan het hoofdgebouw, toont aan de in 1851 geplaatste muur van de trapruimte een schouw voorzien van een in Lodewijk XIV-trend getoogde schouwlijst. Deze is voorzien van geschilderde wapenschilden van Hoornse notabelen. Boven de getoogde lijst, op de boezem zelf, is een geschilderd tableau te zien van Adriaen Klick (1716-? Hoorn). Hoofdattribuut van de voorstelling is een vredesduif te midden van eveneens wapenschilden van Hoorns regenten. De wapens van vooraanstaande families op de tooglijst zijn van het tweede kwart van de XVIIIe eeuw en die van de zijkanten van de boezem van het laatste kwart van de XVIIIe eeuw. Zij zijn dus later toegevoegd. De gehele schouwbetimmering is hier echter pas in 1952 aangebracht. Het schouwstuk was oorspronkelijk bedoeld voor de regentenkamer van het Burgerweeshuis.

Het schouwschilderstuk van Adriaen Klick in de zuidelijke vleugel...
Het schouwschilderstuk van Adriaen Klick in de zuidelijke vleugel in het vertrek grenzende aan het hoofdgebouw.

Aan de tegenover staande wand van de ruimte is in 1851 een eenvoudige Engelse schouw geplaatst. De kamer heeft onder andere dienst gedaan als “Kapiteinskamer” en “Burgerwacht”. Zij wordt nog steeds “Kapiteinskamer” genoemd.