Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Grote Kerk te Hoorn

Geschiedenis

Grote Kerk te Hoorn 2007 De eerste kerk van Hoorn stond buitendijks aan de westzijde van de stad. Het was een kerkje van hout en riet, gewijd aan de H.Cyriacus. Deze kerk is in 1328 door brand verwoest, hoewel het ook goed mogelijk is dat deze brand in 1330 heeft plaatsgevonden. Een andere mogelijkheid is dat de kerk in dat jaar door het water is verzwolgen.

Dan vernemen wij een aantal jaren niets over een kerk totdat in 1369 een kerk van hout en riet wordt gebouwd op de plaats van de huidige Grote Kerk aan het Kerkplein.

Toen een jaar later de kerk was voltooid en door de bisschop van Utrecht gewijd zou worden, wilde de bevolking dat Johannes de Doper de patroonheilige zou worden. Hierop besloot de bisschop de kerk te consacreren ter ere van beide heiligen: Sint Cyriacus en Sint Johannes de Doper (Jan Baptist).

 

Lees verder...

Samenstelling, fotografie en illustraties: Lena Bonte Zwaag