Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Het gebouw


De Lourdeskapel werd In 1882 gebouwd ter gedachtenis aan de eerste zegenrijke bedevaart vanuit Nederland naar Paray le Monial en Lourdes en ingezegend op 2 augustus 1882 (meer over Paray le Monial)


Deze bedevaart ging o.l.v. de Z.E.H. P.F. Masker, pastoor van Zwaag; van 17 tot 29 september 1883. De bouw van de kapel is betaald met "giften en legaten".

"De eerste steenen zijn gelegd door W.M. Bakker oud 4½ jaar en P.F. Jong pzn oud 3 ½ jaar op 6 maart 1882"

De kapel is gebouwd in de neogotische stijl en hoewel de architect niet bekend is, gaat er een sterk vermoeden in de richting van de Hoornse architect A. C. Bleijs.  

In het bijzonder de tegen optrekkend vocht aangebrachte (engelse) patentstenen wijzen in zijn richting.

onderaan, de patentstenen

 

De kapel is op zeshoekige grondslag gebouwd (hexagoon), opgetrokken uit baksteen zonder spouwen overwelfd door een koepelvormige constructie met netvormige ribben, een zeshoekige lantaarn en een kruis als bekroning. Het dak is gedekt met leisteen.

Boven op het aangebouwde voorportaal staat een beeld van H. Maria van Lourdes met gespreide armen, en een gevelsteen met het opschrift: "IN HONOREM IMMAC CONCEPTIONIS Beate Maria Virgo. P.F. Masker Anno Domino 1882" (Ik ben de onbevlekte ontvangenis. De Zalige Maagd Maria)


 Voor de kapel staat een Heilig Hartbeeld waardoor de relatie met Paraij le Mondial duidelijk wordt. De oude namen van de "basisschool", welke zijn oorsprong vindt rond 1885, en "Margriet-tuinbouwschool" vallen hierdoor een stuk beter te verklaren.

 

Binnen in de kapel vallen de zuilen op die het dak dragen.

 

De grot staat in een houten aanbouw en is vrijwel identiek aan die in Lourdes.

zuilen
grot
 

In de grot is een stukje rots ingemetseld uit de 'echte' grot in Lourdes. Dit is een geschenk van de Eerwaarde Paters van Lourdes.De plaats van de kapel is 13 meter achter het kerkhof waarvoor Gedeputeerde Staten indertijd toestemming hebben gegeven, na overleg met de Geneeskundige Inspecteur van Noord Holland. Op dezelfde plaats stond voorheen een houten bidkapelletje.
In vier van de zes gevels bevindt zich een gebrandschilderd venster met lancetvormige bovenbeëindiging. Elk raam is verdeeld in twee delen met in de spits een driepas. De barokke ramen zijn in 1933 geplaatst nadat de oude kerk (aan de Dorpsstraat) was gesloopt, waar ze tot dat moment inzaten. Voor die datum zat er "kathedraal glas" in. Waarschijnlijk zijn de art-deco onderstukken er toen ook onder gemaakt, omdat de ramen te klein waren. Het ombouwen en plaatsen is gedaan door de firma Geurtsen uit Oosterbeek.
zie ramenpagina

naar vervolg >>