Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Het gebouw (vervolg)

Tegen de muren zijn diverse votiefstenen geplaatst. De laatst geplaatste steen is een geschenk van de Hervormde Gemeente Zwaag / Risdam als dank voor het gebruik van de kapel tijdens de restauratie van de Hervormde kerk.
Het kastje aan de muur bevat zaken van zeer persoonlijke aard, zoals rozenkransen, sieraden en ook enige onderscheidingen. Tevens treft men er (metalen) afdrukken aan van lichaamsdelen. Deze zijn van die lichaamsdelen welke op voorspraak van Maria zijn genezen.
Veel zaken eerder in dit kastje aanwezig werden in de twintiger jaren van de vorige eeuw gestolen.

kastje

De wijwaterbakken aan de muur dragen het opschrift 'Father Schouten' en 'Gedenkt mijn missie'. Boven het kastje op de muur staat de geschiedenis van de verschijningen in 1858, helaas door overschilderen aan het zicht onttrokken.

 

Op oude foto's is te zien hoe rijk de muren gedecoreerd waren.

De nagebootste bron is weggehaald. Deze kwam vanuit de grot naar de plek (waar nu Bernadette staat) middels een stukje metselwerk met 3 kranen. Op het metselwerk stond de tekst "Ga nu drinken aan de bron en U wasschen 25 febr 1858" Om het water te laten stromen werd er een vat op het dak van de kapel gevuld met water. Hiermee verdiende J. Takken (in 1888) de somma van zesentwintig gulden per jaar.

(zie jaaroverzicht deel1)
    (zie balansdeel 1888)

De kapel is in zijn bestaan voor verschillende doelen in gebruik geweest. Als start en eindpunt bij een bedevaart in 1929, als schoolklas, maar ook als schuur.
Tevens heeft ze dienst gedaan, tijdens restauratie van de oude kerk, als plaats waar de wekelijkse erediensten werden gehouden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 1940-1945 werd er dagelijks de rozenkrans gebeden door de toenmalige pastoor Schamper. De parochianen liepen dan rond de kapel te bidden. Weer of geen weer! De votiefsteen over de veilige terugkeer van de Zwagers geeft aan welke rol de kapel in deze donkere dagen heeft betekend. Tijdens de politionele acties in Indië hingen er in de kapel foto's van de militairen uit Zwaag die op dat moment in Indië zaten. Ook van deze ingrijpende gebeurtenis is een votiefsteen de blijvende herinnering.

Het pijporgel fabrikaat Vermeulen - Alkmaar is afkomstig uit de voormalige gereformeerde (nu doopsgezinde vermaning) aan de Cornelis Bokstraat van Schagen en staat er sinds eind jaren zeventig.

Voor die tijd was het koorbalkon echt in gebruik door de koorzangers. Buiten de kapel valt de luidbel op welke tegen de gevel hangt; daarop staan de namen van de makers. Petit en Fritzen uit Aarle-Rixtel en de spreuk - Me Tuderunt­

"me tuderunt" betekent: ze zullen me hevig slaan.

tudere of tundere betekent een pak slaag geven, of iemand op zijn falie geven.


luidbel

Direct na de bouw is de kapel ingezegend en daardoor te gebruiken voor het vieren van de eucharistie. Hierover is in 1933 nog eens correspondentie geweest met de Bisschop waarin opvalt dat de toonzetting zeer onderdanig is. (zie onderste deel restauratie pagina)Bron: Wim meuge 2 september 2001