Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Orgel

Pastoor Nuyenstraat 2, Zwaag

orgel In de Lourdeskapel te Zwaag bevindt zich een klein, elektro­pneumatisch orgel, gebouwd door Jos. Vermeulen te Alkmaar in 1956. Het was bestemd voor de Gereformeerde kerk te Schagen en de prijs bedroeg fl. 9.930.-. In 1979 is het overgeplaatst naar de kapel in Zwaag. Zie het "INFORMATIEBLAD" aug/sept 1978, gemaakt in verband met de verkoop van het "VERMEULEN ORGEL" uit de Doopsgezinde Vermaning te SCHAGEN.

De dispositie van het orgel in de Lourdeskapel luidt als volgt:
Manuaal I: C-g"': Bourdon 8', Prestant 4'
Manuaal II: C-g"': Quintadeen 8', Roerfluit 4', Ruispijp 3-st. Pedaal: C-f': Bourdon 8' tr. 1, Prestant 4' tr. 2, Fluit 4' tr. 1, Octaaf 2' tr.2
Koppel in front speeltafel: Aut. Pedaal; 0; P; F; T; 0

In 2001 is het door J. Vermeulen gebouwde koororgel verplaatst naar de St. Martinuskerk.
Vanaf 1979 tot deze verplaatsing stond het orgel in de Lourdeskapel.

In 2004 werd het orgel door vrijwilligers o.l.v. Orgelbouw Alkmaar weer opgebouwd in voornoemde kerk.
De beperkingen van het orgel kwamen tijdens het gebruik aan het licht. Het parochiebestuur nam het besluit het orgeltje te laten uitbreiden met twee registers. Onder leiding van Orgelbouw Alkmaar is dit werk onder Leiding Van de heer Hans Martin door dezelfde vrijwilligers n.l. Paul Beerse, Simon Huisman, Jac. Korse en Jan Louter uitgevoerd.
Er zijn een Fluitbas 8-voet en een Viola da Gamba 8-voet aan het orgel toegevoegd.

Het ligt in de bedoeling om orgelconcerten te geven in combinatie met het al in de kerk aanwezige grote orgel. Er zouden zelfs vier organisten samen een concert kunnen geven.

orgel

Informatie:
J.J. Louter, Zwaag.
J.M.F. Vermeulen, Flentrop Orgelbouw b.v. Zaandam. Literatuur:
Vermeulen, 250 jaar, p. 104.

Bron: Cultuurhistorische Reeks Hoorn
Orgels in Hoorn drs. J.P.H. van der Knaap