Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Neogotiek, bouwkundig

De Neogotiekperiode in ons land tussen 1840 en 1900 (Willem 2 was voorstander van Kuiper) Neogotiek, hierin worden alle uit de gotiek bekende kenmerken weer opnieuw gebruikt. Hoge torenspitsen bij de kerken, kantelen in combinatie met spitsbogen en pinakels etc. De gebouwen zien er vaak nieuw uit door het gebruik van machinaal vervaardigde baksteen. De gewelven in deze kerken zijn vaak van gips gemodelleerd op een steengaas -of een rachelgeraamte met riet, met hierop gotische elementen als ribben en sluitstenen. Altijd werd ernaar gestreefd zo gotisch mogelijk te zijn.

Uitkraging van de muren onder de dakgoot wordt meestal gedaan om de onderliggende muren te beschermen tegen regenwater; een andere reden is een zuiver decoratieve.

 

Vaak worden de uitkragingen nog geaccentueerd door verschillende kleuren steen te gebruiken.

 

 

 
Kapiteel, het meestal versierde bovenstuk van een zuil of pilaster in ons geval een bladmotief.

 

 

 
Stergewelf, een gewelf met ribben, secondaire ribben in de vorm van een sterpatroon.

 

 

 
Rib, uitspringende stenenband zowel structureel als decoratief.
Sluitsteen, siersteen op de snijding van gewelfribben of (spits)boog

 

 

 

Uitbloeiingen, dit kent twee varianten, de vernielende en de onschuldige. De vernielende gaat gepaard met het afbrokkelen van stenen en wordt vaak veroorzaakt door onvoldoende doorgebakken stenen. Onschuldige uitbloeiing wordt veroorzaakt door een wisselwerking tussen de baksteen en het cement of het pleisterwerk.

Gotische stijl kenmerkt zich door licht en ruimte en een intelligent constructiesysteem. De krachten die het gewelf (dak + dakconstructie) de zogenaamde spankracht, op de onderliggende constructie uitoefenen, worden op ingenieuze wijze via kolommen, steunberen en luchtbogen afgevoerd naar de fundering.

   
Het meest in het oog springende uiterlijke kenmerk is de spitsboog.
   
Hexagoon is een zeshoek. Hexagram is een zesster, davidster, poolster, vaste ster oriëntatiepunt in de zeevaart. Symbolisch noemt men 6 en 8 de getallen der volmaaktheid.
(De kapel is zeshoekig evenals het stergewelf).