Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

DE LOURDESKAPEL TE ZWAAG

Geschiedenis

De Lourdeskapel dateert uit 1882 en is daarmee een van de oudste Lourdeskapellen in Nederland. 
In de kapel bevindt zich een kopie van de grot in Lourdes (Frankrijk) waar Bernadette Soubirous in 1858 Maria zag verschijnen
Lourdes kapel, Zwaag
Bernadette Soubirous
Bernadette Soubirous
Bernadette in de kapel
Beeld Bernadette in de kapel

De zeshoekige kapel is gebouwd voor rekening van de toenmalige pastoor Masker.
Hij had Lourdes bezocht en wilde in navolging van andere plaatsen ook in Zwaag een imitatie van de grot laten maken. 
Daartoe liet hij in de zomer van 1877 de grot ter plaatse door een deskundige exact naschetsen. Bisschop Snickers van Haarlem was aanvankelijk tegen de bouw (zie de brief), maar ging nadat er een wonder was gebeurd toch akkoord.

Naar verluidt heeft pastoor Masker op terugreis van zijn pelgrimstocht naar het Heilige Land in 1881 ook aan paus Leo XIII toestemming gevraagd voor de bouw. 
De naam van de architect van de Lourdeskapel is niet bekend; mogelijk was het de bouwkundige Kooter (zie de brief) uit Wognum, van wie bekend is dat hij betrokken was bij de bouw.
Bron onbekend.

  • Bij de heropening van de Lourdeskapel verraste Wethouder R. Tonnaer de aanwezigen met het verhaal van het wonder van Zwaag. Een blind meisje genas nadat ze had gebeden bij het Mariabeeld in Zwaag. Pastoor P. Masker voerde dit wonder aan in zijn brief aan het bisdom waarin hij toestemming voor de bouw van de Lourdeskapel bepleitte.

  • De kapel is gebouwd in de neogotische stijl en hoewel de architect niet bekend is, gaat er een sterk vermoeden in de richting van de Hoornse architect A. C. Bleijs.In het bijzonder de tegen optrekkend vocht aangebrachte (engelse) patentstenen wijzen in zijn richting. 
    Bron: Wim Meuge


In de kapel worden nog heel veel vieringen gehouden, als mensen trouwen bijvoorbeeld of als er kinderen worden gedoopt. Er kunnen ongeveer 70 mensen zitten in de kapel. 

Met Kerst is er de levende kerststal.


Vroeger was de kapel vaker open, zodat mensen daar zo naar binnen konden gaan om even te bidden, even stil te zijn of om aan Maria te denken. Nu kan dat niet meer; er zou teveel stuk gemaakt worden. Wel is hij op zondagmorgen open als er in de kerk ook een viering is. Er worden dan ook veel kaarsjes opgestoken, waarmee mensen aan Maria iets vragen, b v. om beter te worden of om ergens mee te helpen.


De kapel is elke vrijdagochtend van 10 -12 uur geopend voor bezoek
Viering in de Lourdeskapel: vrijdag 19.00 uur
adres: Pastoor Nuyenstraat 2 1689 GM Zwaag

Orgelconcerten: Het ligt in de bedoeling om orgelconcerten te gaan geven in de St. Martinuskerk t.o. de Lourdeskapel (zie orgelpagina)

Informatie Lourdeskapel: De Heer W. Meuge 
tel: 0229-237220
e-mail: wj.meuge@quicknet.nl

Secretariaat: Pastoraal Centrum, Pastoor Nuyenstraat 3a, 1689 OM Zwaag. Tel.: 0229-237157


De beschrijving en fotomateriaal van de Lourdeskapel is tot stand gekomen met hulp van de commissie Actie Behoud Lourdeskapel, die alle informatie betreffende de Kapel beschikbaar heeft gesteld. Wij danken hen hiervoor hartelijk.

 

Redactie kerkenrubriek website Vereniging Oud Hoorn: Lena Bonte, Zwaag
foto's: Stichting Lourdeskapel, Lena Bonte en div. bronnen