Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

De Mariakapel

4. Als Gereformeerde Kerk van 1877 tot 1967

Na overname door de Gereformeerde kerk van de restanten van de kerk, het herstel en de herinrichting ervan, stond het gebouw in 1881 vervolgens ter beschikking van haar eredienst. Het herstel bestond in de eerste plaats uit een nieuwe dakstoel met een toen eigentijdse constructie en flauwere dakhelling, afwijkend dus van de stijlere, oorspronkelijke gotische norm. Een segmentvormig houten, beschoten gewelf, sloot de dakconstructie van de kerkruimte af.
In de koorruimte (oostgevel) werd de kanselpartij aangebracht. In de muur, links en rechts van de preekstoel, was een hardstenen tekststeen ingemetseld, voorzien van resp. de bijbelteksten Handelingen 4:12 en Psalm 118:7. De stenen bevinden zich nu ter weerszijde van de preekstoel van het Gereformeerde, thans P.K.N. kerkgebouw “Het Octaaf” in de J.D. Pollstraat.

De tekststenen van welk er een ter weerszijde van de preekstoel in de wand waren ingemetseld.

De tekststenen van welk er een links en een rechts van de preekstoel in de wand bevond.
De tekststenen van welk er een links en een rechts van de preekstoel in de wand bevond.

Boven de kansel, in de kerk in de Korte Achterstraat, werden vervolgens een galerij (balkon) ten behoeve van het orgel aangebracht en tegen de westgevel een galerij voor kerkbezoekers.
Op de bestaande vloerdragende poeren werd en nieuwe houten vloer gelegd, met herbruik van nog goede vloerdelen (-planken) van nog voor de brand.
De flauwere nieuwe kap had een verlaging van de nokhoogte tot gevolg, waardoor in de topgevel slechts plaats overbleef voor alleen het huidige middenvenster in de voorgevel.
De flauwe dakhelling en de neoclassicistische stijlkenmerken deden en doen grote afbreuk aan de kenmerkende verschijningsvorm van die van de gotische.
Een andere hardstenen tekststeen, boven de toegangspartij, vermeldt tenslotte de bijbeltekst Colossenzen 1:20.