Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

De Mariakapel

5. Als ruimte voor diverse culturele activiteiten na 1967

Het gebruik van de kapel na het vertrek van de Gereformeerden in 1967 naar het in dat jaar opgeleverde kerkgebouw “Het Octaaf” in de J.D. Pollstraat, kenmerkte zich door een breed scala aan culturele doeleinden. Onder meer een jongerengroep kreeg hier de ruimte voor hun “Discobals”, Boksschoolhouder Gons hield hier zijn trainingsuren. Toneelvereniging “Kunst naar Kracht” en het tekengenootschap “Debutade” vonden hier hun onderdak, evenals de kunstschilder Van Haandel.
Vervolgens kreeg de kunstenaarsgroep “Stichting Droparchief” de kapel in bruikleen. De groep vormde op het “koor” de kunstenaarssociëteit de “Salon des Amis”, die tevens opengesteld werd voor het publiek om enige inkomsten te verwerven. Nadien werd de “Salon” omgevormd tot een nieuw, beroepmatiger beheerd café.
De “Stichting Achterstraat” kreeg ook de gelegenheid een deel van de kapel te benutten, naast de ruimte die zij reeds bezette in de aangrenzende klooster-/weeshuisbebouwing.
Ook het florerende Filmhuis, sinds 2012 zijn nieuwe thuis vindende op het Oostereiland en sindsdien door het leven gaat onder de naam Cinema Oostereiland, maakte hier zijn grote opgang.
In eind jaren '80 der vorige eeuw ontwikkelde zich de gedachte en de mogelijkheid tot algeheel herstel, gebruik en bouwkundige herinrichting van de kapel. In 1993 resulteerde dit in de uitvoering ervan. De kerk werd volledig ontmanteld, inpandige ontpleistering inbegrepen. Slechts de dakstoel, het metselwerk, dus ook de twee gewelven onder het koor en de neoclassicistische vormgeving van de voorgevel bleven gespaard.

Herinneringstekst in een der aantreden van de trap van de hoofdtoegang naar aanleiding...
Herinneringstekst in een der aantreden van de trap van de hoofdtoegang naar aanleiding van het groot herstel in 1993 door Stichting Stadsherstel en bijdrage van Stichting Kerkmeijer de Regt.

De ruimte onder een weder gelegde nieuwe houten vloer op de poeren en er tussen werd ingericht tot het genoemde Filmhuis. Op deze houten verdiepingsvloer in het oostelijke deel van de kapel, werd een tentoonstellingruimte verwezenlijkt. Deze is nog steeds door Stichting HotelMariaKapel (HMK) in gebruik ten behoeve van experimentele tentoonstellingen van aankomende(buitenlandse) kunstenaars.

De tentoonstellingsruimte naar het oosten gezien...
De tentoonstellingsruimte naar het oosten gezien...

...en naar het westen.
...en naar het westen.

De andere, westelijke helft, kreeg de functie van cultureel café.

Het café.
Het café.

Literatuur:
-De Mariakapel te Hoorn - A.J. Boezaard en J. van der Heijden e.a.,
-Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst,
-Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst – Herma van den Berg,
-400 jaar bouwgeschiedenis Protestants Weeshuis – Anna van der Mark en
-'t Wees Huys in Hoorn – Jos van der Lee, Christiaan Schrickx en Boudewijn van Langen.

Tekst en Fotografie: Henk Overbeek.