Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Oosterkerk Hoorn

De bonte knaagkever in de Oosterkerk

Bonte knaagkever Tijdens de in 1982 voltooide restauratie van de Oosterkerk is ook de bonte knaagkever bestreden. Naar het scheen succesvol.
In september 2004 verscheen het eerste verontrustende bericht in het Westfries Weekblad.
De Monumentenwacht Noord-Holland heeft bij haar vijfjaarlijks onderzoek geconstateerd dat in kap en kapvoet waarschijnlijk broedkamers van de bonte knaagkever aanwezig zijn.
Bij een nader onderzoek in februari 2005, met gebruikmaking van een hoogwerker in de kerk, blijkt de schade aanzienlijk te zijn. De kosten van herstel zullen in de tonnen lopen.
De stichting Oosterkerk maakt een bestrijdingsplan voor medio 2006. Er wordt gekozen voor een zeer ingrijpende aanpak. De kerk zal ingepakt en tot ca 60 graden verwarmd worden om zo de bonte knaagkever inclusief eitjes definitief de nek om te draaien.

Dit plan is in juli/augustus 2006 uitgevoerd. Zie fotoserie (aug 2006)

Dak en torentje werden ingepakt om een zeer rigoureuze behandeling mogelijk te maken in de bestrijding van voornoemde knaagkever. De warmtemethode Wijhe is de enige bestrijdingsmethode die succes verzekert. De temperatuur wordt hierbij in een aantal dagen op ca 60º gebracht. Zie voor een gedetailleerd verslag op deze site: Oosterkerk was ingepakt  (24-08-2006)

Zonder deze behandeling zou de Oosterkerk met haar multiculturele functie, binnen enkele jaren onbruikbaar zijn wegens doorgevreten balken.

De kostenraming komt uit op een bedrag van 446.000 euro. De gemeentelijke restauratieregeling biedt hierbij uitkomst. Daarnaast heeft de gemeenteraad (de gemeente is eigenaar van het torentje) nog een bedrag beschikbaar gesteld uit de algemene middelen. Een deel hiervan komt terug naar de gemeente in de vorm van subsidie van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

ingepakt torentje

ingepakte Oosterkerk      Warmtetoevoer naar de kerk

ingepakte Oosterkerk

 

Bronnen:
Velius: Kroniek van Hoorn
Westfries Weekblad 15-09-2004, 09-02-2005 en 08-09-2006
Orgels in Hoorn Cultuurhistorische Reeks Hoorn drs. J.P.H. van der Knaap
Oosterkerk Toen en nu. Uitgave van de Stichting Oosterkerk Hoorn 1996
Geschiedenis van Hoorns Klokken en Beiaarden. Cor Prins (
Kwartaalblad Oud Hoorn 1979, nr. 3
Kwartaalblad Oud Hoorn juni 1983. Auteur: J.L.N. Dijkstra
Kwartaalblad Oud Hoorn maart 1996
Grote Winkler Prins