Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Oosterkerk Hoorn

De rijkdom van het interieur

De Oosterkerk is rijk aan historische bezienswaardigheden, zoals het monumentale orgel met zijn prachtige klank. Maar ook vinden we er er grafzerken, een imposante houten spiltrap en "hoge heren" banken. De meeste grafzerken dateren uit de zeventiende eeuw, de oudste uit 1608.

 

Spiltrap Oosterkerk

Spiltrap

De imposante spiltrap die
in de kerk zichtbaar is,
is van eikenhout en met
ebbenhout ingelegd.

 

Hoge heren banken

Herenbanken

De hoge herenbanken aan
de westelijke zijde waren destijds
bestemd voor de notabelen
van de stad.

 

Klokloden kast

Klokloden kast

In de oostelijke transeptarm
trekt een eeuwenoude kast met het
jaartal 1612 en een toepasselijk
opschrift de aandacht.
In de kast dalen de klokloden
van het torenuurwerk.

 

Glas in lood ramen

Raam Admiraliteit

In de kerk bevinden zich verscheidene glas-in-loodramen.
Aan de westelijke muur ziet men de Slag op de Zuiderzee (1573) uitgebeeld. Dit originele glas (ook wel Bossuglas genaamd) is museaal aangebracht, het zit voor het gewone raam.
In de oostelijke muur van het schip is het meest linkse raam een kopie van het raam dat Enkhuizen in 1619 aan de Oosterkerk schonk.Het stelt de Enkhuizer stedenmaagd voor met de drie haringen als stadswapen.

In het middelste raam zijn 16 gemeentewapens van dorpen en steden in Westfriesland aangebracht. Dit raam is gemaakt naar een tekening uit 1731 die men ooit in het Westfries Museum heeft gevonden. Het raam is indertijd niet vervaardigd. Het meest rechtse is een kopie van een raam dat Alkmaar in 1619 schonk. Het herinnert aan het beleg van de stad door de Spanjaarden.
Het originele Alcmaria Victrix-glas bevindt zich boven de ingang van het Rijksmuseum in Amsterdam.

In het oostelijke transept bevindt zich het originele Admiraliteitsraam met daarop het wapen van West-Friesland, gehouden door twee leeuwen. Daaronder is de Slag bij Gibraltar afgebeeld. Een ander raam in het koor stelt de Slag bij Damiate voor.

Bekijk alle ramen

In het koor vond men bij de restauratie van de muren de oude wijdingskruisen terug. Waarschijnlijk zijn het de oudste muurschilderingen in de stad. In het koor zijn ook de 17e eeuwse Hoornse gilden afgebeeld.

 

Meesterteken steenhouwer

Bij het opknappen van de zijgevel werd in 1996 een in metselspecie gekerfd driehoekje gevonden. Dit blijkt het teken te zijn van een "Meester Steenhouwer".

Meesterteken v.d. steenhouwer
Meesterteken van de steenhouwer

\