Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Oosterkerk Hoorn

De ramen in beeld

Bossuraam 1619 origineel

Bossu raam
Slag op de Zuiderzee, 1573. Het schip van Bossu wordt geënterd. Glas in 1619 door de stad Hoorn aan de kerk geschonken.


Admiraliteitsraam 1620 origineel

Admiraliteits raam
Het wapen van West-Friesland, omgeven door wapens en voorstellingen alsmede de slag bij Gibraltar. Glas geschonken in 1620 door de Admiraliteit.


Raam Enkhuizen

raam Enkhuizen
Het wapen van Enkhuizen, gehouden door de stedemaagd; visserman en -vrouw, alsmede toepasselijk bijwerk. Kopie van het glas, omstreeks 1619 door de stad Enkhuizen aan de Oosterkerk geschonken. (Atelier Bogtman, Haarlem)


Raam Haarlem

raam Haarlem
Bij het beleg van Damiate wordt de havenketting stukgevaren. Kopie van een glas, door de stad Haarlem geschonken aan de kerk te Warder. Een dergelijk glas heeft zich ook in de Oosterkerk bevonden. (Atlier Bogtman, Haarlem)


Raam Alkmaar

Raam Alkmaar
Het wapen van Alkmaar, alsmede voorstellingen, herinnerend aan het beleg van die stad. Kopie van een glas, in 1619 door deze stad aan de Oosterkerk geschonken. (Atelier Bogtman, Haarlem)


Gemeentewapenraam, ontwerp 1731

Raam Gemeentewapen 1731
Raam, ontwerp 1731, niet uitgevoerd. In 1982 gebrandschilderd en voorzien van de wapens van 17 (deels voormalige) gemeenten in Oostelijk West-Friesland. (Atlier Bogtman, Haarlem)


Gemeentewapenraam 1982

Raam Gemeentewapen 1982
Geschonken door bewoners en besturen en voorstellende de wapens van 13 (deels voormalige) gemeenten van Oostelijk West-Friesland. (Atelier Bogtman, Haarlem)


Gildenraam

Gildenraam
Oudtijds bezat de Oosterkerk zeven gildenramen. Overblijfselen ervan zijn in dit raam samengebracht en aangevuld. Geschonken door Assurantiekantoor W. A. van Duin & Zn, Hoorn. (Atelier Bogtman, Haarlem)


Twaalf Hoornse poortjes (2007)

raam twaalf Hoornse poortjes
Raam De twaalf Hoornse poortjes 31 mei 2007
Geschonken door de jubilerende Kerkmeijer-de Regt Stichting ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan (Bloem en Von Knetsch, Glazenmakers, Enkhuizen) - (maker: Koos Bloem)

V. l. n. r.:
1. Weeshuispoortje, Korte Achterstraat
2. Oude Vrouwenhuispoortje, Kerkplein
3. Poortje aan de Wisselstraat
4. Poortje van het Sint Pietershof, Spoorstraat
5. Poortje in de Kloosterpoort
6. Admiraliteitspoortje, Kerkplein
7. Sint Sebastiaanspoortje, Achter de Vest
8. Poortje naast de Lutherse Kerk, Ramen
9. Poortje aan de Rode Steen
10. Sint Jorispoortje, Achter de Vest
11. Poortje voormalige Sint Sebastiaansdoelen, Achterstraat
12. Poortje van de voormalige Latijnse School, Munnickenveld