Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kwartaalblad 2003 nr.4   (december)

kwartaablad Oud Hoorn 2003 - 4

De Diepmolen, een vinding uit Hoorn

Knegt, R. de
Pag. 147-159
Voor het baggeren werd aanvankelijk uitsluitend gebruik gemaakt van de handbaggerbeugel. Al heel vroeg werden er echter al hulpmiddelen bedacht om dit wel zeer zware handwerk te verlichten. Zo hebben o.a. de Italiaan Leonardo da Vinci en de Vlaming Simon Stevin zich bezig gehouden met het uitwerken van ontwerpen. De Hoornaar Jan Claesz Nieng heeft zich ook bezig gehouden met het uitdenken van een hulpmiddel bij het baggeren. Het model dat hij ontwikkelde werd in 1631 gebruikt bij het aanvragen van een octrooi en is te zien op de voorpagina. Rob de Knegt beschrijft uitvoerig de ontwikkelingen rond dit Hoorns ontwerp.

Geen spoor van het Doelengebouw . (aan de Oude Doelenkade)

Zack, F.
Pag. 159

Terugblik op 25 jaar kwartaalblad (3)

Zack, F.
Pag. 160-163
Dit jaar is het 25 jaar geleden dat onze vereniging voor het eerst een eigen kwartaalblad uitbracht. De vereniging telde in die jaren nog juist geen 300 leden dus het blad verscheen in een veel kleinere oplage dan nu. Dit heeft als gevolg dat de eerste exemplaren van het kwartaalblad nu sporadisch te vinden zijn. Om nu een indruk te geven van wat er 25 jaar geleden binnen onze vereniging speelde. hebben wij dit jubileum aangegrepen om een terugblik te maken. In deze laatste ronde gaan we terug naar de eerste jaargang nummer vier, dat verscheen in november 1979. Dit nummer bestond uit 24 pagina's en telde slechts zes foto's.

Opvallend is een artikel dat geschreven werd door Leo Hoogeveen. nog altijd als redactielid aan het kwartaalblad verbonden. Leo stelt zich te weer tegen de sloop van het voormalige schoolgebouw aan het Kerkplein. Wie het artikel leest, zal... lees verder >>

Een wonderlijke ontdekking (door Piet Duursma): Over Andreas Cellarius (c. 1596-1665). (rector van de Latijnse School)

Weel, A.G.F. van
Pag. 167

Peteri, Montessori en Poddi in documentatiecentrum van Oud Hoorn

Stoffelen, Chr
Pag. 170-172
In de loop der jaren heeft onze vereniging een behoorlijke schat aan boeken, prenten en andere materialen met historische waarde opgebouwd. Een van de jongste aanwinsten betreft een door de heer Zwaagman in 1984 vervaardigd schilderij van het Jeudje. Verder werden er in het afgelopen jaar nog tal van interessante boeken en andere voorwerpen aan de verenigingscollectie toegevoegd. Christ Stoffelen heeft een overzicht gemaakt van het nieuws en illustreert dit met een foto van het bewuste schilderij en een foto van het personeel van de "Maria Assumpta"-school uit 1955.

Van Wijk, weer een Hoornse zaak die verdwijnt

Uiterwijk, F.
Pag. 174-178
In de loop der jaren zijn er heel wat winkels "van naam" uit de binnenstad verdwenen. Nu is bekend geworden dat ook de bekende "tassenwinkel" van Van Wijk gaat sluiten. De historie van dit bedrijf gaat terug naar Pieter Marinus van Wijk die zo'n 100 jaar geleden een borstel- en bezemwinkel had aan het Breed. Vervolgens werd een eigen fabriek voor deze materialen van de grond gebracht: Borstelfabriek De Arend. Femke Uiterwijk heeft zich in de historie van dit bedrijf verdiept en beschijft die in dit nummer.

Prikkel 5

Saaltink, Henk
Pag. 179
Na het verschijnen van de laatste prikkels, U weet wel die over de Joodse begraafplaats, vertelde iemand mij, dat de situatie in Hoorn, wat betreft het (op)ruimen van Joodse begraafplaatsen, niet op fantasie berustte.
Hij bekeek het geval van de humoristische kant, maar zei ook, dat er verder op bijzonderheden ingegaan kon worden. Mijn informant was een tussenpersoon, de hoofdpersonen in deze geschiedenis zijn reeds enige tijd de weg van alle vlees gegaan. Ik laat het er maar bij.

Ditmaal iets geheel anders. Het leven van mijn vrouwen mij beweegt zich reeds jaren vooral op zondag langs vastgelegde banen. Het avontuur is er wat uit, maar dat heeft ook zijn goede kanten. Des zondagmorgens tussen half negen en negen uur, wanneer de geest nog ergens tussen licht en donker zweeft, wordt bij ons met fors gebaar de radioknop omgedraaid. De VPRO... lees verder >>

Bijzonder boek weer verkrijgbaar

In september 2002 verscheen het boek "En toen werd het hek gesloten". Dit boek geeft een tijdsbeeld van de ruim 100-jarige geschiedenis van Drukkerij Stumpel/Drukkerij Noordholland. Het boek was aanvankelijk alleen bestemd voor werknemers, oud-werknemers en relaties van het bedrijf. Een klein aantal van deze boeken kwam voor verkoop beschikbaar in de Hoornse boekhandels. Inmiddels is het boek uitverkocht en er komt beslist geen herdruk. Onze vereniging heeft echter de hand weten te leggen op een klein aantal en deze boeken zijn nu verkrijgbaar in onze verenigingswinkel voor de prijs van € 15.-. Een laatste kans voor wie het tot nu toe gemist heeft.

Verder in dit kwartaalblad:

Kerkmeijer-De Regtstichting en haar bezigheden
Jaarverslag Vereniging Het Carillon
De excursie naar Den Haag
Wandelseizoen 2003, een terugblik
Rondje cultuur

Overige rubrieken

Prikkels
Van de bestuurstafel
Inhoudsopgave 2003
Stadsbeeld, restauraties, wijzigingen, verval
Hoe Hoorn veranderde

Bekijk of download de PDF versie (12.27 MB - Opent in nieuw venster)


NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

 

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 6,00

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2021, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen beeldbank, Gerard van Stijn