Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kwartaalblad 2005 nr.2   (juni)

kwartaablad Oud Hoorn 2005 - 2

"De Zuiderzeebode" met bevrijdingsnummer

Zack, F.
Pag. 51-52
Het kwartaalblad heeft dit jaar "60 jaar bevrijding" als thema. In dit nummer wordt het bevrijdingsjubileum in herinnering gebracht met een verslag uit "De Zuiderzeebode" van 10 mei 1945. Zo kort na de Tweede Wereldoorlog was het publiek voor wat de nieuwsvoorziening betreft hoofdzakelijk aangewezen op bulletins. Reguliere dagbladen verschenen nog niet of mondjesmaat of heel onregelmatig. De bulletins waren ontstaan uit de illegale bladen en vlugschriften zoals die gedurende de oorlog werden uitgebracht. In West-Friesland verschenen ruim vijftien illegale bladen waarvan er vier speciaal op Hoorn gericht waren. Tot deze vier behoorde ook "De Zuiderzeebode" die onder redactie stond van dhr. J. Romeyn jr. en mej. A. Heintsman. In het kwartaalblad wordt een beeld geschetst van de inhoud van "De Zuiderzeebode" van 10 mei 1945.

Fa. De Gruyter & Zoon, bloei en teloorgang

Overbeek, H.
Pag. 55-61
Een van de meest opvallende winkelpanden in de Hoornse binnenstad is het pand van Vroom & Dreesmann op de hoek van het Nieuwe Noord en de Nieuwsteeg. Dit pand werd in 1928 gebouwd om dienst te doen als filiaal van de Koninklijke Industrie en Handelsmij. van P. de Gruyter en Zoon te 's-Hertogenbosch. De gevel van het pand is dan ook uitgevoerd in de blauwe Art-Deco-huisstijl van De Gruyter. In de hoogtijdagen van De Gruyter vormde deze winkel een toonaangevend verkooppunt voor levensmiddelen en vooral ook koffie en thee. Door allerlei oorzaken ging het mis met de verkooporganisatie. Henk Overbeek beschrijft het hele De Gruyter-gebeuren en toont hierbij exclusieve foto's van o.a. het Hoornse personeel.

Een kopergravure voor pater Tyras

Knaap, J.P.H. van der
Pag. 62-63
In het kwartaalblad nr. 3 van september 2004 verscheen een verhaal van de hand van drs. J. P.H. van der Knaap. Hierin beschreef de heer Van der Knaap het leven en sterven van pater Jacobus Tyras die ook in Hoorn zijn sporen heeft achtergelaten. Na de publicatie van dit artikel zijn er enkele reacties bij de auteur binnen gekomen. Zo kon pastor-emeritus G. Weel zorgen voor een foto van een gravure die de pater toont op zijn doodsbed. Voor de heer Van der Knaap was dit alles aanleiding om nog eens terug te komen op zijn eerder verschenen publicatie.

Oorlogsherinneringen van een Horinees

Peerdeman, Piet
Pag. 64-66
Op 28 juni j.l. overleed op 87-jarige leeftijd de heer Petrus Paulus Peerdeman, Horinees in hart en nieren. In 1980 begon Piet Peerdeman met het op papier zetten van zijn herinneringen. Over zijn jeugd, zijn verschillende baantjes en ook de oorlogsjaren. In het juni-nummer komen de oorlogsjaren aan de orde zoals Piet Peerdeman die heeft beschreven. Bekende namen komen voorbij zoals b.v. Klaas Houter, Jan Post en ook de Waco-busondeneming. Piet beschrijft dit alles met zijn eigen gevoel voor humor. Met het overlijden van Piet Peerdeman verliest Hoorn opnieuw een bekende inwoner. Gelukkig zijn Piet's herinneringen bewaard gebleven.

Ambachtelijk werk bij Steenhouwerij Vogelpoel

Ursem, Huub
Pag. 80-81
Van 1911 tot 1998 was aan de Westerdijk het bedrijf van Steenhouwerij Vogelpoel gevestigd. De zaak werd opgericht door Leo Vogelpoel en werd later voortgezet door zijn zoon Theo. Het werk dat Steenhouwerij Vogelpoel vervaardigde was altijd van hoge kwaliteit en beperkte zich bepaald niet tot zaken als grafzerken. Een fraai voorbeeld van het vakmanschap van Leo Vogelpoel wordt gevormd door het oorlogsmonument te Medemblik. Ook de marmeren vloer en het altaar van de Engelbewaarderskerk in Hoorn komt uit de werkplaats van Vogelpoel. Huub Ursem beschrijft op duidelijke wijze het wel-en-wee van de inmiddels opgeheven steenhouwerij.

Kleine Oost 1 zoals het vroeger was

Zel (jr.), Chiel van
Pag. 85-87
Chiel van der Zel, zoon van onze befaamde foto- en ansichtkaarten-verzamelaar, woonde vele jaren in het pand Kleine Oost 1. Dit is op de hoek van de Vollerswaal, door sommige heel erg oude Horinezen nog altijd Modderbakken genoemd. Er heeft zich hier heel wat afgespeeld met als hoogtepunt het omver waaien van de halve voorgevel op de avond van 2 april 1973. Ook de irritante speedbootvaarder die na het afbreken van zijn stuur op de klippen dreigde te lopen vormt voor Chiel een van de hoogtepunten in zijn herinneringen. Dit alles en nog veel meer wordt in het artikel op humoristische wijze beschreven.

Verder in dit kwartaalblad:

Discussieavond over toekomst binnenstad
Expositie werk van Carl Fahringer
60 jaar geleden vierde Hoorn bevrijdingsfeest
Het documentatiecentrum van Oud Hoorn

Overige rubrieken

Van de bestuurstafel
Lezers schrijven
Men vraagt ons
Stadsbeeld, restauraties, wijzigingen, verval
Hoe Hoorn veranderde

Bekijk of download de PDF versie (11.34 MB - Opent in nieuw venster)


NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

 

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 6,00

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2022, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen beeldbank, Gerard van Stijn