Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kwartaalblad 2005 nr.4   (december)

kwartaablad Oud Hoorn 2005 - 4

Piet de Haan sneuvelde 65 jaar geleden

Zack, Frans
Pag. 139-145
In de vier nummers van het kwartaalblad die in 2005 zijn verschenen werd aandacht gegeven aan de Tweede Wereldoorlog. Het was immers 60 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Maar tevens was het ook 65 jaar geleden dat ons land ongewild in de oorlog werd gestort. Al op 28 augustus 1939 werd de algehele mobilisatie afgekondigd en werden ruim 150.000 dienstplichtige militairen onder de wapenen geroepen. Zo ook de in Hoorn geboren en op dat moment 32-jarige sergeant/fourier Piet de Haan. Bij de inval van de Duitsers in de vroege ochtend van de 10e mei 1940 was Piet de Haan gelegerd in de villa Amstelwijck nabij Dubbeldam. Bij de verdediging van dit hoofdkwartier van MC-1-28 Regiment Infanterie zou Piet de Haan al na enkele uren strijd sneuvelen. Frans Zack heeft een onderzoek gedaan naar de gang van zaken en beschrijft een en ander uitvoerig in het kwartaalblad. Daarbij werd gebruik gemaakt van unieke en nooit eerder gepubliceerde foto's.

In memoriam Herma M. van den Berg (1918-2005)

Weel, A.G.F. van
Pag. 152-153
Op 29 september ontving Oud Hoorn het bericht van overlijden van mevrouw Herma M. van den Berg, sinds 1990 erelid van onze vereniging. Met mevrouw drs. Herma van den Berg verliest ons land een zeer deskundig beschrijver van monumenten. Het verliest een krachtige vrouw die zich in de wereld van architecten, onderzoekers en bouwkundigen een zeer gerespecteerde positie verwerft. De stad Hoorn verliest de vrouw die aan de wortel staat van stadsmonumenten-inventarisatie en -beschrijving. Van haar hand verscheen in 1995 de Geïllustreerde Beschrijving van wat in West-Friesland, Tessel en Wieringen nog aanwezig is op het gebied van Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Dit boekwerk doet nog altijd dienst als standaardwerk op dit gebied en heeft nog niets aan kracht ingeboet. Voorzitter Ton van Weel beschrijft uitvoerig het werkzame leven van mevrouw Herma van den Berg die op 4 oktober te Bilthoven werd begraven.

Ramen 35 en de jaarlijkse onderscheiding

Uiterwijk, F.
Pag. 157-158
Jaarlijks reikt de vereniging Oud Hoorn een prijs uit aan een persoon of instelling die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het terrein van Hoorns monumentenzorg dan wel geschiedschrijving of historisch onderzoek. Vorig jaar viel die eer te beurt aan de heer Klaas Bakker die tegen alle winden in toch het enorm verwaarloosde pand Oude Doelenkade 27 opknapte. Dit jaar viel de eer te beurt aan de heren Edwin Jongewaard en Kees en Emile Jong als eigenaren van het pand Ramen 35. Samen hebben zij ervoor gezorgd dat rijksmonument Ramen 35 is omgezet in vier starters-appartementen. Bij de najaarsledenvergadering kregen de heren het bij de prijs behorende schildje met tekst uit handen van de voorzitter.

Een gevel 'op vlucht' gebouwd.

Overbeek, Henk
Pag. 160-164
Wie door de straten van Hoorn loopt en zijn ogen goed de kost geeft zal zien dat tal van gevels voorover lijken te hellen. Dit verschijnsel doet zich echter niet alleen in Hoorn voor. Ook in tal van andere West-Nederlandse steden kan men dit verschijnsel tegen komen. Het gaat hier echter niet om gevels die dreigen in te storten maar de gevels zijn bewust zo gebouwd. Daarbij gaat het echter om één van de merkwaardigste verschijnselen in de historische architectuur van de 17e en 1e helft van de 18e eeuw. Dit doelbewust vooroverhellend bouwen van gevels wordt in vakkringen aangeduid met de term "op vlucht" bouwen. Henk Overbeek heeft zich in deze materie verdiept en beschrijft in een interessant artikel waarom deze eigenaardige bouwwijze werd toegepast.

Westfries Museum heeft weer een Rietschoof

Zack, Frans
Pag. 165
Bij de grote kunstroof in de nacht van 9 op 10 januari verloor het Westfries Museum in een klap tal van topstukken. In de daarop volgende maanden werd alles in het werk gesteld om de ontstane hiaten weer passend op te vullen. Deels kon men dit doen door stukken uit het eigen depot te voorschijn te halen. Maar ook op andere manieren kon het museum de collectie weer op peil brengen. Zo kon men voor een "vriendenprijs" weer in het bezit komen van een Rietschoof die door een mevrouw uit Castricum werd aangeboden. Deze Rietschoof hangt nu op de plaats waar ooit "Gezicht op het Oostereiland met 't Huys te Neck" te zien was.

Verder in dit kwartaalblad

Klooster Bethlehem blijft een raadsel
Drie gezworen kameraden
Jaarverslag vereniging Het Carillon
Monumentenman Henk Zantkuijl 80 jaar
Inhoudsopgave 2005
Het documentatiecentrum van Oud Hoorn
Met Oud Hoorn het net op
Fotoverslag opening tentoonstellingsruimte

Overige rubrieken

Van de bestuurstafel
Men vraagt ons
Lezers schrijven
Stadsbeeld, restauraties, wijzigingen, verval
Hoe Hoorn veranderde

Bekijk of download de PDF versie (11.49 MB - Opent in nieuw venster)


NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

 

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 6,00

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2020, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen beeldbank, Gerard van Stijn