Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kwartaalblad 2009 nr.4   (december)

kwartaablad Oud Hoorn 2009 - 4

Hoorns eenhoorn in kerkramen

Biegstraaten, Jos
Pag. 152-158
Op 12 december van het afgelopen jaar ging in het Westfries Museum een tentoonstelling van start met als thema de eenhoorn. In het artikel wordt ingegaan op de eenhoorn-afbeeldingen die te vinden zijn op gebrandschilderde ramen, doorgaans aangeduid als ”glazen”. Deze glazen werden door gemeenten, overheidsinstellingen en gefortuneerde families geschonken bij de bouw van een nieuwe kerk. Dat was vooral het geval in de zeventiende eeuw.
Het vertrekpunt voor het onderzoek dat gedaan werd door de schrijver was het artikel van de hand van de onvolprezen J. C. Kerkmeijer dat werd gepubliceerd in West-Friesland’s Oud en Nieuw van 1944. Oud Hoorn-oprichter J. Kerkmeijer deed zijn onderzoek naar glasschenkingen in de Hoornse Vroedschapsresolutiën, de besluiten van de Hoornse overheid. Jos Biegstraaten verrichtte al enkele jaren onderzoek naar de geschiedenis van de eenhoorn in Hoorn. Een aantal van zijn bevindingen wordt beschreven in de brochure die ter gelegenheid van de tentoonstelling werd uitgegeven door het Westfries Museum. In een uitvoerig artikel beschrijft Jos Biegstraaten zijn bevindingen nu ook in het kwartaalblad van onze vereniging.

De Waag

Overbeek, Henk
Pag. 163-165
In 1609 werd de waag in Hoorn gebouwd hetgeen betekende dat dit bouwwerk in 2009 het 400-jarig jubileum vierde. Het gebouw staat aan de Roode Steen, het plein dat vanaf het prille begin van Hoorn het middelpunt is geweest van handel, bestuur en rechtspraak. De waag speelde hier een belangrijke rol wat betreft de agrarische producten die vanuit het Westfriese achterland werden aangevoerd.
In 1608 besloten burgemeesters en vroedschappen een nieuwe waag te bouwen ter vervanging van de eerdere bouwwerken. In het daarop volgende jaar werd een aanvang gemaakt met de bouw. Op grond van schriftelijke bronnen die leveranties en schetsen voor de bouw door de Amsterdamse bouwmeester Hendrick de Keijser vermelden, kan men er van uitgaan dat hij ook de ontwerper is geweest.
Henk Overbeek beschrijft in een uitvoerig artikel de constructie van het bouwwerk dat tegenwoordig en horecafunctie heeft. In de zomermaanden is er weer regelmatig een toeristische kaasmarkt waarbij het gebouw weer even het decor vormt voor ”echte” kaashandel. In de vaste rubriek ”Hoe Hoorn veranderde” op de achterzijde van het blad krijgt men een beeld van de kaashandel in Hoorn.

In memoriam Henk Saaltink

Hoogeveen, Leo
Pag. 172-173
Op vrijdag 23 oktober 2009 overleed Henk Saaltink. Zijn overlijden kwam niet onverwacht, want insiders wisten dat Henk al geruime tijd ziek was. In 2006 openbaarden zich de eerste verschijnselen van zijn ziekte en noodzaakte hem zich terug te trekken uit de redactie van ons blad. Zijn laatste bijdrage was een aflevering van de veelgelezen rubriek ”Men vraagt ons” in het maartnummer van dat jaar.
Vanaf dat moment ontstond er een vreemde leegte in de redactie, want Henk had het blad 27 jaargangen lang mede gedragen. Hij produceerde gedurende zijn 27-jarig redacteurschap een grote variatie aan artikelen.
En dat was niet alles: Henk stond ook aan de wieg van de stadswandelingen van de Vereniging Oud Hoorn. Door de grote inzet van Henk kon op vrijdagavond 17 juni 1977 de eerste wandeling van start gaan. In diezelfde maand werd Henk bestuurslid van Oud Hoorn. Voor al zijn werkzaamheden voor de vereniging is Oud Hoorn Henk veel dank verschuldigd. Het was Leo Hoogeveen die een indrukwekkend In memoriam over Henk Saaltink schreef.

De Sterflats aan de Astronautenweg

Hoogeveen, Leo
Pag. 178-186
In het voorjaar van 2009 presenteerde woningbouwvereniging IntermarisHoeksteen haar plannen voor de renovatie van de drie Sterflats aan de Astronautenweg. Die veroorzaakten grote onrust onder de bewoners. Leo Hoogeveen beschrijft in een uitvoerig artikel het ontstaan en historie van de flats en hun bewoners.

De eenhoorn, een mythe van formaat

Onbekend
Pag. 190-191
De eenhoorn is een fascinerend fenomeen dat ondanks haar mythische natuur toch telkens van zich laat horen. Niet alleen op oude panden in de vorm van gevelstenen, maar ook in officiële uitingen van de gemeente Hoorn vervult de mythische en mysterieuze eenhoorn een belangrijke rol. In een uitvoerig artikel wordt aandacht gegeven aan de tentoonstelling over de eenhoorn die tot en met 29 februari a.s. zal worden gehouden.

Verder in dit kwartaalblad

Voorwoord van de voorzitter
Jeugdeducatie
Samenwerking Oud Hoorn en middelbaar onderwijs: ”Gewoon doorgaan”
De boer en de Weel
Monumentenprijs Oud Hoorn 2009
Oproep aan oud-patiënten van zuster Hilbrands-De Boer
Han G. Hoekstra in Hoorn
Tentoonstelling leden Vereniging Oud Hoorn
Hoe Hoorn veranderde extra

Overige rubrieken

Van de bestuurstafel
Stadsbeeld, restauraties, wijzigingen, verval
Hoe Hoorn veranderde
Het documentatiecentrum van Oud Hoorn
Inhoudsopgave 2009

Bekijk of download de PDF versie (12.93 MB - Opent in nieuw venster)


NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

 

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 6,00

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2022, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen beeldbank, Gerard van Stijn