Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kwartaalblad 2017 nr.3   (september)

kwartaablad Oud Hoorn 2017 - 3

Bij de voorplaat

Pag. 101
De nieuwe gevelsteen die in de voorgevel van het verenigingsgebouw aangebracht is ter gelegenheid van het eeuwfeest. Afgebeeld is uiteraard de oprichter van de vereniging, Johan Kerkmeier.

Oud Hoorn 1917-2017, de derde kwarteeuw

Hoogeveen, L.
Pag. 104-107
De periode 1067-1992 staat in deze bijdrage centraal, met daarin o.a. de aanpak van het Havenkwartier, de oprichting van Stichting Stadsherstel, de vele activiteiten van voorzitter Bas Baltus en het in gebruik nemen van een gedeelte van het pand Onder de Boompjes 21.

George Baker weet nog steeds niet wie zijn vader is

Vahl, R.
Pag. 110-115
Een zoektocht naar de afkomst van Hans Bouwens (George Baker), oud-inwoner van Hoorn. Klopt het verhaal dat zijn vader een Italiaanse soldaat was die in WO 2 in Hoorn verzeild raakte? Een beschrijving van de levensloop van Hans Bouwens zonder dat het raadsel definitief kan worden opgelost.

Alles spoort nog pittig

Haas, J. de en Wissen, A.
Pag. 116-117
In de serie ‘honderdjarigen in 2017’ deze keer een interview met mevrouw Grietje Roos – Saal, geboren in Zwaag op 7 september 1917.

Het raadsel van de vis

Schrickx, C.
Pag. 118-119
De bekende gevelsteen met de vis in het pand Kerkstraat 1 dateert uit 1660, toen Adriaen Braessem een oud pand liet slopen en een geheel nieuw pand liet optrekken met een gevelsteen, die verwijst naar zijn naam.

De West-Friese Munt

Groenendijk, F.
Pag. 120-124
Toen er in de beginperiode van de Tachtigjarige Oorlog een zelfstandig bestuur werd gevormd in het Noorderkwartier en West-Friesland, het College van Gecommitteerde Raden, streefde men al vroeg naar het opzetten van een eigen muntslag. Van 1584 dateert de eerste Hoornse munt, een Prinsendaalder. Tot in de Franse tijd heeft West-Friesland eigen munten gehad.

De duikboot van Henri Naber

Ottens, E.
Pag. 126-133
In de jaren twintig van de vorige eeuw experimenteerde Henri Adriaen Naber, leraar wis- en natuurkunde aan de Rijks HBS in Hoorn, met een eigengebouwd eenpersoonsduikbootje in de haven van Hoorn. Hij bouwde daarbij voort op de ontdekkingen van Cornelis Drebbel uit Alkmaar (geboren 1572). Naast zijn strijd met de gevestigde wetenschap komen ook andere uitvindingen van de eigenzinnige Naber aan de orde in dit boeiende artikel.

Ramen 37, hoek Gedempte Turfhaven

Hendrikx, A. en Tack, P.
Pag. 138-142
Een voorbeeld van de werkwijze van de werkgroep ‘Hoorn, huizen, straten en mensen’, die onderzoek doet naar de bouw- en bewoningsgeschiedenis van bepaalde panden in Hoorn. Zich baserend op de uitgave Hoorn I huizen, straten, mensen proberen de leden van de werkgroep aanvullende gegevens te vinden, die zij publiceren op de website van Oud Hoorn.

Avonturen’ in Hoorn in de vijftiger jaren

Vries, J. de
Pag. 143-144
Deel 6 waarin opnieuw een beeld oprijst van een zorgeloze jeugd in het midden van de vorige eeuw.

Verder in dit kwartaalblad

In deze aflevering van ons verenigingsblad ook nog aandacht voor een ‘in memoriam’ voor Piet Schrickx, de activiteiten rond de jubileumviering, een signalement van de aanwinsten in ons documentatiecentrum, een verslag van het symposium van de jubilerende vereniging met een aantal historische verenigingen, een verslag van de voorjaarsledenvergadering en de vaste rubrieken ‘hoe Hoorn veranderde ‘en ‘stadsbeeld’.

Bekijk of download de PDF versie (5.59 MB - Opent in nieuw venster)


NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

 

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 6,00

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2022, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen beeldbank, Gerard van Stijn